Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1 )
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritageResearch dataNARCIS
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritageResearch dataNARCIS
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
93,285 research outcomes, page 1 of 9,329
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 23 Jun 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Boer, A. de;
  Publisher: Bureau voor Archeologie

  Bureau voor Archeologie heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor de realisatie van een zonnepark aan de Van der Duijnspolderweg te Woensdrecht.

 • research data . 2022 . Embargo End Date: 23 Apr 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Veenstra, J.B.;
  Publisher: De Steekproef

  De Steekproef bv heeft in april 2020 een archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Garsthuizerweg 6 in Zeerijp, gemeente Loppersum, provincie Groningen. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van een nieuwe schuur. Het onderzoeksgebied besto...

 • research data . 2022 . Embargo End Date: 28 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Bongers, J.M.G.;
  Publisher: De Steekproef

  In verband met de geplande bouw van veertien woningen verdeeld over twee rijen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan Het Waal te Emmen, gemeente Emmen, provincie Drenthe. Voor de aanleg van onder meer funderingen is graafwerk nodig dat mogelijk een bedreiging vo...

 • research data . 2022 . Embargo End Date: 01 May 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Boer, A.G. de;
  Publisher: Bureau voor Archeologie

  Bureau voor Archeologie heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor ontwikkeling van een verblijfsrecreatiepark aan de Vuurkuilweg 15 en 23 te Hulshorst.

 • research data . 2022 . Embargo End Date: 21 Apr 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Bongers, J.M.G.;
  Publisher: De Steekproef

  In verband met de geplande afgraving van een slootkant is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Welleweg 4 te Vegelinsoord, gemeente De Fryske Marren, provincie Fryslân. Het graafwerk vormt mogelijk een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische waarden....

 • research data . 2022 . Embargo End Date: 20 Mar 2022
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bongers, J.M.G.;
  Publisher: De Steekproef

  Er is een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd langs de Bijltocht te Lelystad, gemeente Lelystad, provincie Flevoland. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande aanleg van een duurzame oever zuidwestelijk van de Bijltocht. Daarvoor is een ontgraving ...

 • research data . 2022 . Embargo End Date: 17 Apr 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Rap, R.;
  Publisher: De Steekproef

  Voor het plangebied Leek Zonnepark A7, aan de Blinkweg te Tolbert, gemeente Westerkwartier, provincie Groningen is een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was om te beoordelen of in het plangebied archeologische waarden aanwezig zijn, ...

 • research data . 2022
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bongers, J.M.G.;

  Er is een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd langs de Nagelertocht te Nagele, gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland. De aanleiding voor het onderzoek is een geplande afgraving van de oever tot een maximale diepte van twee meter beneden maaiveld. ...

 • Uit het veldonderzoek blijkt dat de top van het pleistocene zand lokaal intact gebleven is onder een laag restveen. Het zand vertoont daar echter nauwelijks bodemvorming wat erop wijst dat het geen langdurig droge omstandigheden gekend heeft voorafgaand aan de vernattin...

 • research data . 2022 . Embargo End Date: 24 Jan 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Schamp, C.R.C.;
  Publisher: De Steekproef

  Door De Steekproef bv een plangebied aan de Berkenweg 9-13 te Doornspijk archeologisch onderzocht. De aanleiding voor het onderzoek is de herinrichting van een woonpark voor een uiteenlopende groep mensen. Het woonpark is gelegen aan de rand van een zandverstuiving op 3...

93,285 research outcomes, page 1 of 9,329