Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
94 Research products, page 1 of 10

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • 2013-2022
 • Open Access
 • Dutch; Flemish
 • ZENODO

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Pijpelink; Van de Vijver;
  Publisher: Zenodo

  Appendices bij het hoofdstuk 'Pijpelink A. & Van de Vijver K. 2022: Fysisch antropologisch onderzoek van 500 skeletten', in 'De Groote & Ervynck A. (red.), Ieper - De Meersen. Deel 1: Een kerk, kerkhof en abdij in de Ieperse binnenstad. Studie van de begravingen', een onderzoeksrapport van het agentschap Onroerend Erfgoed: Appendix 1: Inventaris van de overzichtsfoto’s per individu. Appendix 2.0: Onderzoeksresultaten per individu algemeen (TF: tandvorming, DL: maximum lengte van de diafyse, EF: mate van fusie van de verschillende elementen, AS: veranderingen op het auriculair oppervlak van het bekken, PS: veranderingen op de schaambeenvoeg (symphysis pubica) van het bekken, DW: slijtage van het tandoppervlak, CS: sluiting van de schedelnaden, EP: entheseale letsels, PNBF: periosteale nieuwe botvorming). Appendix 2.1: Overzicht van de verschillende observaties voor de gebitsgezondheid. Appendix 2.2: Overzicht van de aanwijzingen voor mogelijke metabolische stoornissen. Appendix 2.3: Overzicht van pathologische veranderingen op en rond de gewrichten. Appendix 2.4: Overzicht van het voorkomen van entheseale veranderingen. Appendix 2.5: Overzicht van het voorkomen van traumatische letsels. Appendix 2.6: Overzicht van het voorkomen van periosteale nieuwe botvormingen en aanwijzingen voor mogelijke infectie. Appendix 2.7: Overzicht van het voorkomen van overige ziekteverschijnselen. Appendix 2.8: Overzicht van het voorkomen van anomalieën op de beenderen. Appendix 3: Tabel met vergelijkingen van de maximumlengte van het dijbeen en gestalteberekening voor mannelijke individuen uit verschillende middeleeuwse en post-middeleeuwse skeletpopulaties uit Vlaanderen en Nederland (o.b.v. De Groote et al. 2011: tabel 7, p. 173; en Maat 2003: tabel 2). Appendix 4: Overzicht van de kenmerken van de grafcontext per individu.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  van Cranenburgh, Andreas; Veldhoen, Sara; De Gruijter, Michel;
  Publisher: Zenodo

  This dataset contains a corpus of 1346 novels from DBNL. Included are metadata, word counts, and syntactic features for the novels. The metadata includes variables related to canonicity: library information, secondary references, Wikipedia mentions, etc. The titles have been selected using the following criteria: Novels and novellas Originally written in Dutch First published 1800-2000 TEI from titles available on https://www.DBNL.org Acknowledgements: Information from libraries was contributed by Trudie Stoutjesdijk and Eddie de Kok from Data Warehouse.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Van Der Meer, Wouter; Cherrett��, Bart; Cateline Clement;
  Publisher: Zenodo

  Het syntheseonderzoek ‘Door de bomen het bos zien. Een landschapsreconstructie van een microregio in de Zuid-Vlaamse leemstreek tussen de late ijzertijd en het begin van de late middeleeuwen’ heeft als hoofddoel een microregionaal landschapsonderzoek te realiseren, gekaderd binnen de archeologische context van meerdere vindplaatsen. Het onderzoeksgebied is afgebakend in de Scheldevallei en de aan weerszijden flankerende heuvelzones in de Zuid-Vlaamse leemstreek, op de grens van de provincies Oost- en West- Vlaanderen. De paleo-ecologische informatiebronnen - palynologisch, macrobotanisch, en waar mogelijk aangevuld met anthracologisch onderzoek – die de basis vormen voor dit onderzoek kunnen hier geraadpleegd worden, alsook de 14C-dateringen gerelateerd aan de paleo-ecologische contexten en een overzicht van de geselecteerde vindplaatsen. Deze bestanden vormen de bijlagen bij het onderzoekrapport: Cherretté B., van der Meer W., Clement C (2021): Door de bomen het bos zien. Syntar 7. (Archeologisch syntheseonderzoek: https://www.onroerenderfgoed.be/projecten-2018, uitvoering 2019-2020)

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Gheyle, Wouter; Stichelbaut, Birger; Verdegem, Simon;
  Publisher: Zenodo

  Shapefiles en gegevenstabel van de onderzochte loopgraven en opgegraven sites in Vlaanderen in het kader van het project "Syntheseonderzoek Archeologie: Loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog" - Vakgroep Archeologie - Universiteit Gent (subsidie agentschap Onroerend Erfgoed) De Eerste Wereldoorlog was het eerste wereldwijde conflict dat op een industriële schaal werd uitgevochten. Nooit eerder werd een landschap op zo’n grote schaal vernield dan tijdens die vier jaar aanslepende stellingenoorlog. Na de oorlog keerde de bevolking mondjesmaat terug. Duizenden kilometers loopgraven en ontelbare bomtrechters werden gedempt, en de militaire infrastructuur werd grotendeels ontmanteld. De materiële resten van de oorlog gingen deel uitmaken van het archeologische bodemarchief. Eén van de meest voorkomende en meest iconische structuren uit de archeologie van de Eerste Wereldoorlog zijn de loopgraven. Bij benadering 0,61% van het potentieel aantal loopgraven is archeologisch onderzocht. Dit onderzoek maakt een synthese van alle informatie over loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog vanuit 201 archeologische onderzoeksprojecten die sporen uit WO1 onderzochten. Op 114 sites werden loopgraven aangetroffen, die over een totale lengte van 14,9 kilometer archeologisch werden onderzocht (558 fragmenten). Het syntheseonderzoek levert een werkbare typologie op van alle gekende types loopgraven, geeft een inzicht in de verspreiding van de verschillende types loopgraven en een levert een bijdrage tot een verfijning van de chronologie. Bijkomend werd ook een methodische richtlijn over het opgraven van loopgraven opgesteld, en een registratieformulier voorgesteld. {"references": ["Gheyle W., Stichelbaut B. & Verdegem S. 2021: Loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog, SYNTAR 2. ISSN 2736-6057 ISBN 9789075230567"]}

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Meylemans, Erwin;
  Publisher: Zenodo

  This dataset comprises data (photographs, drawings, field drawings, etc.) from an archaeological excavation in Belgium.. Cf. https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979431; https://id.erfgoed.net/waarnemingen/31439; https://oar.onroerenderfgoed.be/item/6214.

 • Research data . 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  van Wissen, Leon; Nijboer, Harm;
  Publisher: Zenodo

  The Panpoëticon Batavûm is a collection of small portraits of Dutch poets (and writers in general). The collection was set up at the beginning of the eighteenth century by the painter Arnoud Halen (1673-1732). As a collection the Panpoëticon is no longer intact, but fortunately researchers at Radboud University have made a beautiful digital reconstruction, which can be seen at http://www.schrijverskabinet.nl/. By modelling the data from the Schrijverskabinet as RDF, we can connect the entities that are included in the Schrijverskabinet to other relevant datasets that for instance include more detailed biographical information, such as ECARTICO, ONSTAGE, and Wikidata. Also, a link to the Linked Open Data from the Koninklijke Bibliotheek allows us to retrieve primary and secondary works for an author included in the Panpoëticon. We then can start asking questions such as 'To what extent were the authors of popular pieces in the Amsterdam Theatre included in the Panpoeticon?' and 'What was the geographical distribution of the poets included in the Panpoeticon?'. The data was first converted to be used in an Amsterdam Time Machine / UvA CREATE datasprint. More information is available here: https://uvacreate.gitlab.io/datasprint-ecartico-2020/ New in this release: Updates from the Schrijverskabinet website are now reflected in the data If no (original) portrait is known, the depiction is not given URIs of Persons and Artworks have changed. These are made out of a normalized version of the person's name, instead of an incrementing digit. More owl:sameAs links are made with the actual Artworks (e.g. through a Handle of the Rijksmuseum or other archives). If available, a reference (owl:sameAs) to the DBNL's author page is now also given for the artists. Tweaks in parsing birth/death dates and places. Metadata included in a separate file. Reference to the original data: Deinsen, L. van and T. van Strien (eds.), Het schrijverskabinet. Panpoëticon Batavûm, 2016, http://www.schrijverskabinet.nl/.

 • Research data . 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  van Wissen, Leon; Nijboer, Harm;
  Publisher: Zenodo

  The Panpo��ticon Batav��m is a collection of small portraits of Dutch poets (and writers in general). The collection was set up at the beginning of the eighteenth century by the painter Arnoud Halen (1673-1732). As a collection the Panpo��ticon is no longer intact, but fortunately researchers at Radboud University have made a beautiful digital reconstruction, which can be seen at http://www.schrijverskabinet.nl/. By modelling the data from the Schrijverskabinet as RDF, we can connect the entities that are included in the Schrijverskabinet to other relevant datasets that for instance include more detailed biographical information, such as ECARTICO, ONSTAGE, and Wikidata. Also, a link to the Linked Open Data from the Koninklijke Bibliotheek allows us to retrieve primary and secondary works for an author included in the Panpo��ticon. We then can start asking questions such as 'To what extent were the authors of popular pieces in the Amsterdam Theatre included in the Panpoeticon?' and 'What was the geographical distribution of the poets included in the Panpoeticon?'. The data was first converted to be used in an Amsterdam Time Machine / UvA CREATE datasprint. More information is available here: https://uvacreate.gitlab.io/datasprint-ecartico-2020/ New in this release: Updates from the Schrijverskabinet website are now reflected in the data If no (original) portrait is known, the depiction is not given URIs of Persons and Artworks have changed. These are made out of a normalized version of the person's name, instead of an incrementing digit. More owl:sameAs links are made with the actual Artworks (e.g. through a Handle of the Rijksmuseum or other archives). If available, a reference (owl:sameAs) to the DBNL's author page is now also given for the artists. Tweaks in parsing birth/death dates and places. Metadata included in a separate file. Reference to the original data: Deinsen, L. van and T. van Strien (eds.), Het schrijverskabinet. Panpo��ticon Batav��m, 2016, http://www.schrijverskabinet.nl/.

 • Research data . 2020
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  van Wissen, Leon; Nijboer, Harm;
  Publisher: Zenodo

  The Panpoëticon Batavûm is a collection of small portraits of Dutch poets (and writers in general). The collection was set up at the beginning of the eighteenth century by the painter Arnoud Halen (1673-1732). As a collection the Panpoëticon is no longer intact, but fortunately researchers at Radboud University have made a beautiful digital reconstruction, which can be seen at http://www.schrijverskabinet.nl/. By modelling the data from the Schrijverskabinet as RDF, we can connect the entities that are included in the Schrijverskabinet to other relevant datasets that for instance include more detailed biographical information, such as ECARTICO, ONSTAGE, and Wikidata. Also, a link to the Linked Open Data from the Koninklijke Bibliotheek allows us to retrieve primary and secondary works for an author included in the Panpoëticon. We then can start asking questions such as 'To what extent were the authors of popular pieces in the Amsterdam Theatre included in the Panpoeticon?' and 'What was the geographical distribution of the poets included in the Panpoeticon?'. The data was first converted to be used in an Amsterdam Time Machine / UvA CREATE datasprint. More information is available here: https://uvacreate.gitlab.io/datasprint-ecartico-2020/ This release can be considered stable. Changes compared to the previous development releases (see: https://github.com/LvanWissen/schrijverskabinet-rdf/releases): All persons are now linked (owl:sameAs) to an identifier from the DBNL Added the 'quote' from the portrait page to the RDF as value of schema:text Changes from schrijverskabinet.nl reflected in RDF Documentation improved This release should get a citable Zenodo DOI Reference to the original data: Deinsen, L. van and T. van Strien (eds.), Het schrijverskabinet. Panpoëticon Batavûm, 2016, http://www.schrijverskabinet.nl/.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Romein, Christel Annemieke; Veldhoen, Sara; de Gruijter, Michel;
  Publisher: Zenodo

  Titel: Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de doorluchtige, hoogh mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ende vande ed. groot-mog. heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ed. mog. heeren Staten van Zeelandt (Volume 8) Publisher: Johannes Allart Place: Amsterdam Year: 1795 Used version: The copy we used for the transcriptions is held at the KB National Library of the Netherlands. Link digitised version of the book: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-187398&lan=nl (Main) Language: Dutch. Province: Holland, West-Friesland and Zeeland. Font: Roman. Model used: Dutch_Romanprint_Print Version of Transkribus used: v.1.9.1. Other info: Abbyy FineReader v.11 has been used. Link model: For more information on the HTR-model used, please visit: https://lab.kb.nl/dataset/entangled-histories-ordinances-low-countries. Transcription conventions: The abbreviations have been written out into full words. The hyphens at the end of a line have been kept (when there). If you are in need of the original scans of the documents, please contact dataservices@kb.nl. This transcription is part of the dataset created with the ‘Entangled Histories’-project. PI: dr. C.A. Romein; Scientific Programmer: S.F. Veldhoen, MSc; Project Manager: drs. M. de Gruijter.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Romein, Christel Annemieke; Veldhoen, Sara; de Gruijter, Michel;
  Publisher: Zenodo

  Titel: Ordinancien eñ Statuten die de keyserlijcke Maiesteyt in zijnder teghewoordicheyt op den .VII. dach Octobris Int iaer MCCCCXXXI heeft doen lesen eñ verclaren den Staten van sinen landen van herwerts ouer/ eñ de welcke aldaer wtgeroepen eñ gepubliceert zijn geweest opden .XV dach Nouembris daer aen volgende/ soo om te extirperẽ eñ te verdriuẽ de lutheraensche eñ andere gereprobeerde secten eñ te versiene op de ongereltheyt vander mũten/ als om ordine te stellen op de policie vandenvoorseyden landen/ totder ghemeyn weluaert ende commoditeyt van dien Publisher: Willem Vorsterman ende Mychiel van Hoochstraten Place: N.A. Year: 1531 Used version: The copy we used for the transcriptions is held at the KB National Library of the Netherlands. Link digitised version of the book: https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNLB170078181&redir_esc=y (Main) Language: Dutch. Province: Flanders. Font: Roman. Model used: Dutch_Gothic_Print Version of Transkribus used: v.1.9.1. Other info: Abbyy FineReader v.11 has been used. Link model: For more information on the HTR-model used, please visit: https://lab.kb.nl/dataset/entangled-histories-ordinances-low-countries. Transcription conventions: The abbreviations have been written out into full words. The hyphens at the end of a line have been kept (when there). If you are in need of the original scans of the documents, please contact dataservices@kb.nl. This transcription is part of the dataset created with the ‘Entangled Histories’-project. PI: dr. C.A. Romein; Scientific Programmer: S.F. Veldhoen, MSc; Project Manager: drs. M. de Gruijter.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
94 Research products, page 1 of 10
 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Pijpelink; Van de Vijver;
  Publisher: Zenodo

  Appendices bij het hoofdstuk 'Pijpelink A. & Van de Vijver K. 2022: Fysisch antropologisch onderzoek van 500 skeletten', in 'De Groote & Ervynck A. (red.), Ieper - De Meersen. Deel 1: Een kerk, kerkhof en abdij in de Ieperse binnenstad. Studie van de begravingen', een onderzoeksrapport van het agentschap Onroerend Erfgoed: Appendix 1: Inventaris van de overzichtsfoto’s per individu. Appendix 2.0: Onderzoeksresultaten per individu algemeen (TF: tandvorming, DL: maximum lengte van de diafyse, EF: mate van fusie van de verschillende elementen, AS: veranderingen op het auriculair oppervlak van het bekken, PS: veranderingen op de schaambeenvoeg (symphysis pubica) van het bekken, DW: slijtage van het tandoppervlak, CS: sluiting van de schedelnaden, EP: entheseale letsels, PNBF: periosteale nieuwe botvorming). Appendix 2.1: Overzicht van de verschillende observaties voor de gebitsgezondheid. Appendix 2.2: Overzicht van de aanwijzingen voor mogelijke metabolische stoornissen. Appendix 2.3: Overzicht van pathologische veranderingen op en rond de gewrichten. Appendix 2.4: Overzicht van het voorkomen van entheseale veranderingen. Appendix 2.5: Overzicht van het voorkomen van traumatische letsels. Appendix 2.6: Overzicht van het voorkomen van periosteale nieuwe botvormingen en aanwijzingen voor mogelijke infectie. Appendix 2.7: Overzicht van het voorkomen van overige ziekteverschijnselen. Appendix 2.8: Overzicht van het voorkomen van anomalieën op de beenderen. Appendix 3: Tabel met vergelijkingen van de maximumlengte van het dijbeen en gestalteberekening voor mannelijke individuen uit verschillende middeleeuwse en post-middeleeuwse skeletpopulaties uit Vlaanderen en Nederland (o.b.v. De Groote et al. 2011: tabel 7, p. 173; en Maat 2003: tabel 2). Appendix 4: Overzicht van de kenmerken van de grafcontext per individu.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  van Cranenburgh, Andreas; Veldhoen, Sara; De Gruijter, Michel;
  Publisher: Zenodo

  This dataset contains a corpus of 1346 novels from DBNL. Included are metadata, word counts, and syntactic features for the novels. The metadata includes variables related to canonicity: library information, secondary references, Wikipedia mentions, etc. The titles have been selected using the following criteria: Novels and novellas Originally written in Dutch First published 1800-2000 TEI from titles available on https://www.DBNL.org Acknowledgements: Information from libraries was contributed by Trudie Stoutjesdijk and Eddie de Kok from Data Warehouse.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Van Der Meer, Wouter; Cherrett��, Bart; Cateline Clement;
  Publisher: Zenodo

  Het syntheseonderzoek ‘Door de bomen het bos zien. Een landschapsreconstructie van een microregio in de Zuid-Vlaamse leemstreek tussen de late ijzertijd en het begin van de late middeleeuwen’ heeft als hoofddoel een microregionaal landschapsonderzoek te realiseren, gekaderd binnen de archeologische context van meerdere vindplaatsen. Het onderzoeksgebied is afgebakend in de Scheldevallei en de aan weerszijden flankerende heuvelzones in de Zuid-Vlaamse leemstreek, op de grens van de provincies Oost- en West- Vlaanderen. De paleo-ecologische informatiebronnen - palynologisch, macrobotanisch, en waar mogelijk aangevuld met anthracologisch onderzoek – die de basis vormen voor dit onderzoek kunnen hier geraadpleegd worden, alsook de 14C-dateringen gerelateerd aan de paleo-ecologische contexten en een overzicht van de geselecteerde vindplaatsen. Deze bestanden vormen de bijlagen bij het onderzoekrapport: Cherretté B., van der Meer W., Clement C (2021): Door de bomen het bos zien. Syntar 7. (Archeologisch syntheseonderzoek: https://www.onroerenderfgoed.be/projecten-2018, uitvoering 2019-2020)

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Gheyle, Wouter; Stichelbaut, Birger; Verdegem, Simon;
  Publisher: Zenodo

  Shapefiles en gegevenstabel van de onderzochte loopgraven en opgegraven sites in Vlaanderen in het kader van het project "Syntheseonderzoek Archeologie: Loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog" - Vakgroep Archeologie - Universiteit Gent (subsidie agentschap Onroerend Erfgoed) De Eerste Wereldoorlog was het eerste wereldwijde conflict dat op een industriële schaal werd uitgevochten. Nooit eerder werd een landschap op zo’n grote schaal vernield dan tijdens die vier jaar aanslepende stellingenoorlog. Na de oorlog keerde de bevolking mondjesmaat terug. Duizenden kilometers loopgraven en ontelbare bomtrechters werden gedempt, en de militaire infrastructuur werd grotendeels ontmanteld. De materiële resten van de oorlog gingen deel uitmaken van het archeologische bodemarchief. Eén van de meest voorkomende en meest iconische structuren uit de archeologie van de Eerste Wereldoorlog zijn de loopgraven. Bij benadering 0,61% van het potentieel aantal loopgraven is archeologisch onderzocht. Dit onderzoek maakt een synthese van alle informatie over loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog vanuit 201 archeologische onderzoeksprojecten die sporen uit WO1 onderzochten. Op 114 sites werden loopgraven aangetroffen, die over een totale lengte van 14,9 kilometer archeologisch werden onderzocht (558 fragmenten). Het syntheseonderzoek levert een werkbare typologie op van alle gekende types loopgraven, geeft een inzicht in de verspreiding van de verschillende types loopgraven en een levert een bijdrage tot een verfijning van de chronologie. Bijkomend werd ook een methodische richtlijn over het opgraven van loopgraven opgesteld, en een registratieformulier voorgesteld. {"references": ["Gheyle W., Stichelbaut B. & Verdegem S. 2021: Loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog, SYNTAR 2. ISSN 2736-6057 ISBN 9789075230567"]}

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Meylemans, Erwin;
  Publisher: Zenodo

  This dataset comprises data (photographs, drawings, field drawings, etc.) from an archaeological excavation in Belgium.. Cf. https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979431; https://id.erfgoed.net/waarnemingen/31439; https://oar.onroerenderfgoed.be/item/6214.

 • Research data . 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  van Wissen, Leon; Nijboer, Harm;
  Publisher: Zenodo

  The Panpoëticon Batavûm is a collection of small portraits of Dutch poets (and writers in general). The collection was set up at the beginning of the eighteenth century by the painter Arnoud Halen (1673-1732). As a collection the Panpoëticon is no longer intact, but fortunately researchers at Radboud University have made a beautiful digital reconstruction, which can be seen at http://www.schrijverskabinet.nl/. By modelling the data from the Schrijverskabinet as RDF, we can connect the entities that are included in the Schrijverskabinet to other relevant datasets that for instance include more detailed biographical information, such as ECARTICO, ONSTAGE, and Wikidata. Also, a link to the Linked Open Data from the Koninklijke Bibliotheek allows us to retrieve primary and secondary works for an author included in the Panpoëticon. We then can start asking questions such as 'To what extent were the authors of popular pieces in the Amsterdam Theatre included in the Panpoeticon?' and 'What was the geographical distribution of the poets included in the Panpoeticon?'. The data was first converted to be used in an Amsterdam Time Machine / UvA CREATE datasprint. More information is available here: https://uvacreate.gitlab.io/datasprint-ecartico-2020/ New in this release: Updates from the Schrijverskabinet website are now reflected in the data If no (original) portrait is known, the depiction is not given URIs of Persons and Artworks have changed. These are made out of a normalized version of the person's name, instead of an incrementing digit. More owl:sameAs links are made with the actual Artworks (e.g. through a Handle of the Rijksmuseum or other archives). If available, a reference (owl:sameAs) to the DBNL's author page is now also given for the artists. Tweaks in parsing birth/death dates and places. Metadata included in a separate file. Reference to the original data: Deinsen, L. van and T. van Strien (eds.), Het schrijverskabinet. Panpoëticon Batavûm, 2016, http://www.schrijverskabinet.nl/.

 • Research data . 2021
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  van Wissen, Leon; Nijboer, Harm;
  Publisher: Zenodo

  The Panpo��ticon Batav��m is a collection of small portraits of Dutch poets (and writers in general). The collection was set up at the beginning of the eighteenth century by the painter Arnoud Halen (1673-1732). As a collection the Panpo��ticon is no longer intact, but fortunately researchers at Radboud University have made a beautiful digital reconstruction, which can be seen at http://www.schrijverskabinet.nl/. By modelling the data from the Schrijverskabinet as RDF, we can connect the entities that are included in the Schrijverskabinet to other relevant datasets that for instance include more detailed biographical information, such as ECARTICO, ONSTAGE, and Wikidata. Also, a link to the Linked Open Data from the Koninklijke Bibliotheek allows us to retrieve primary and secondary works for an author included in the Panpo��ticon. We then can start asking questions such as 'To what extent were the authors of popular pieces in the Amsterdam Theatre included in the Panpoeticon?' and 'What was the geographical distribution of the poets included in the Panpoeticon?'. The data was first converted to be used in an Amsterdam Time Machine / UvA CREATE datasprint. More information is available here: https://uvacreate.gitlab.io/datasprint-ecartico-2020/ New in this release: Updates from the Schrijverskabinet website are now reflected in the data If no (original) portrait is known, the depiction is not given URIs of Persons and Artworks have changed. These are made out of a normalized version of the person's name, instead of an incrementing digit. More owl:sameAs links are made with the actual Artworks (e.g. through a Handle of the Rijksmuseum or other archives). If available, a reference (owl:sameAs) to the DBNL's author page is now also given for the artists. Tweaks in parsing birth/death dates and places. Metadata included in a separate file. Reference to the original data: Deinsen, L. van and T. van Strien (eds.), Het schrijverskabinet. Panpo��ticon Batav��m, 2016, http://www.schrijverskabinet.nl/.

 • Research data . 2020
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  van Wissen, Leon; Nijboer, Harm;
  Publisher: Zenodo

  The Panpoëticon Batavûm is a collection of small portraits of Dutch poets (and writers in general). The collection was set up at the beginning of the eighteenth century by the painter Arnoud Halen (1673-1732). As a collection the Panpoëticon is no longer intact, but fortunately researchers at Radboud University have made a beautiful digital reconstruction, which can be seen at http://www.schrijverskabinet.nl/. By modelling the data from the Schrijverskabinet as RDF, we can connect the entities that are included in the Schrijverskabinet to other relevant datasets that for instance include more detailed biographical information, such as ECARTICO, ONSTAGE, and Wikidata. Also, a link to the Linked Open Data from the Koninklijke Bibliotheek allows us to retrieve primary and secondary works for an author included in the Panpoëticon. We then can start asking questions such as 'To what extent were the authors of popular pieces in the Amsterdam Theatre included in the Panpoeticon?' and 'What was the geographical distribution of the poets included in the Panpoeticon?'. The data was first converted to be used in an Amsterdam Time Machine / UvA CREATE datasprint. More information is available here: https://uvacreate.gitlab.io/datasprint-ecartico-2020/ This release can be considered stable. Changes compared to the previous development releases (see: https://github.com/LvanWissen/schrijverskabinet-rdf/releases): All persons are now linked (owl:sameAs) to an identifier from the DBNL Added the 'quote' from the portrait page to the RDF as value of schema:text Changes from schrijverskabinet.nl reflected in RDF Documentation improved This release should get a citable Zenodo DOI Reference to the original data: Deinsen, L. van and T. van Strien (eds.), Het schrijverskabinet. Panpoëticon Batavûm, 2016, http://www.schrijverskabinet.nl/.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Romein, Christel Annemieke; Veldhoen, Sara; de Gruijter, Michel;
  Publisher: Zenodo

  Titel: Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de doorluchtige, hoogh mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ende vande ed. groot-mog. heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ed. mog. heeren Staten van Zeelandt (Volume 8) Publisher: Johannes Allart Place: Amsterdam Year: 1795 Used version: The copy we used for the transcriptions is held at the KB National Library of the Netherlands. Link digitised version of the book: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-187398&lan=nl (Main) Language: Dutch. Province: Holland, West-Friesland and Zeeland. Font: Roman. Model used: Dutch_Romanprint_Print Version of Transkribus used: v.1.9.1. Other info: Abbyy FineReader v.11 has been used. Link model: For more information on the HTR-model used, please visit: https://lab.kb.nl/dataset/entangled-histories-ordinances-low-countries. Transcription conventions: The abbreviations have been written out into full words. The hyphens at the end of a line have been kept (when there). If you are in need of the original scans of the documents, please contact dataservices@kb.nl. This transcription is part of the dataset created with the ‘Entangled Histories’-project. PI: dr. C.A. Romein; Scientific Programmer: S.F. Veldhoen, MSc; Project Manager: drs. M. de Gruijter.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Romein, Christel Annemieke; Veldhoen, Sara; de Gruijter, Michel;
  Publisher: Zenodo

  Titel: Ordinancien eñ Statuten die de keyserlijcke Maiesteyt in zijnder teghewoordicheyt op den .VII. dach Octobris Int iaer MCCCCXXXI heeft doen lesen eñ verclaren den Staten van sinen landen van herwerts ouer/ eñ de welcke aldaer wtgeroepen eñ gepubliceert zijn geweest opden .XV dach Nouembris daer aen volgende/ soo om te extirperẽ eñ te verdriuẽ de lutheraensche eñ andere gereprobeerde secten eñ te versiene op de ongereltheyt vander mũten/ als om ordine te stellen op de policie vandenvoorseyden landen/ totder ghemeyn weluaert ende commoditeyt van dien Publisher: Willem Vorsterman ende Mychiel van Hoochstraten Place: N.A. Year: 1531 Used version: The copy we used for the transcriptions is held at the KB National Library of the Netherlands. Link digitised version of the book: https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNLB170078181&redir_esc=y (Main) Language: Dutch. Province: Flanders. Font: Roman. Model used: Dutch_Gothic_Print Version of Transkribus used: v.1.9.1. Other info: Abbyy FineReader v.11 has been used. Link model: For more information on the HTR-model used, please visit: https://lab.kb.nl/dataset/entangled-histories-ordinances-low-countries. Transcription conventions: The abbreviations have been written out into full words. The hyphens at the end of a line have been kept (when there). If you are in need of the original scans of the documents, please contact dataservices@kb.nl. This transcription is part of the dataset created with the ‘Entangled Histories’-project. PI: dr. C.A. Romein; Scientific Programmer: S.F. Veldhoen, MSc; Project Manager: drs. M. de Gruijter.