Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritageResearch dataOpen Access
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritageResearch dataOpen Access
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
172,062 research outcomes, page 1 of 17,207
 • research data . 2025
  Open Access
  Authors:
  Singh, Pangambam;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Figshare

  nknskcnkjsnkcsc

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 21 Apr 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Exaltus, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  In verband met de geplande bouw van acht woningen ter plaatse van de voormalige Laurentiuskerk aan de Fidelishof 30 te IJmuiden is een archeologisch veldonderzoek uitgevoerd. In het plangebied van circa 900 m 2 wordt het kerkgebouw gesloopt, waarbij echter de kelder bli...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 23 Apr 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Veenstra, J.B.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  De Steekproef bv heeft in april 2020 een archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Garsthuizerweg 6 in Zeerijp, gemeente Loppersum, provincie Groningen. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van een nieuwe schuur. Het onderzoeksgebied besto...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 17 Apr 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Rap, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Voor het plangebied Leek Zonnepark A7, aan de Blinkweg te Tolbert, gemeente Westerkwartier, provincie Groningen is een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was om te beoordelen of in het plangebied archeologische waarden aanwezig zijn, ...

  Add to ORCID
 • Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en een booronderzoek uitgevoerd voor de uitbreiding van het bouwblok van een boerderij aan de Barneveldsestraat 36 te Renswoude. Ten behoeve van de uitbreiding is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. ...

  Add to ORCID
 • In verband met de geplande herinrichting van een terrein aan het Breedpad in Heerenveen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De herinrichting bestaat uit de aanleg van een verlaagde boulevard met een trap en een rolstoelvriendelijke oprit. Het terrein zal ongeveer...

  Add to ORCID
 • research data . 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Schamp, C.R.C.;
  Persistent Identifiers

  Tijdens de archeologische begeleiding zijn de aangetroffen archeologische waarden ingemeten, gedocumenteerd en gefotografeerd. Er zijn 16 sporen en archeologische lagen aangetroffen. Deze bestaan uit een ongestoorde wierde laag (S2), muurresten en vloerdelen van de abdi...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 21 Apr 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Bongers, J.M.G.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  In verband met de geplande afgraving van een slootkant is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Welleweg 4 te Vegelinsoord, gemeente De Fryske Marren, provincie Fryslân. Het graafwerk vormt mogelijk een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische waarden....

  Add to ORCID
 • research data . 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Bureau voor Archeologie;
  Persistent Identifiers

  Bureau voor Archeologie heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor het aanleggen van een waterberging en natuurvriendelijke oevers bij natuurgebied Bentwoud te Waddinxveen. De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening g...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 28 Jan 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Exaltus, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat in het plangebied oorspronkelijk waarschijnlijk enkeerdgronden zijn gevormd. Hiervan is echter slechts op één boorpunt een nog grotendeels intact voorbeeld aangetroffen. Het op dit punt naboren met een megaboor en het z...

  Add to ORCID
172,062 research outcomes, page 1 of 17,207