Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
22,625 research outcomes, page 1 of 2,263
 • In verband met de geplande herinrichting van een terrein aan het Breedpad in Heerenveen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De herinrichting bestaat uit de aanleg van een verlaagde boulevard met een trap en een rolstoelvriendelijke oprit. Het terrein zal ongeveer...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 03 Mar 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Exaltus, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Door De Steekproef bv is een uit twee delen bestaand plangebied onderzocht aan de Marten Oostwoudstraat en de Noorderbleek te Franeker in de gemeente Waadhoeke. Beide terreinen zijn onbebouwde percelen waarop tot ongeveer 2010 schoolgebouwen stonden. De aanleiding voor ...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 28 Feb 2022
  Dutch; Flemish
  Authors:
  Bongers, J.M.G.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  In verband met de geplande aanleg van een zwembad van zestig vierkante meter is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Rijksstraatweg 353 te Haren, gemeente Groningen, provincie Groningen. Door het graafwerk zullen eventueel aanwezige archeologische waarden verlo...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 08 May 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Van Der Heul, J.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  De Steekproef heeft op 24 september 2019 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in een plangebied ten westen van de op- en afrit van de A28 bij Vries en Tynaarlo (afrit 35). Ter plaatse zal een deel van een kabeltracé worden aangelegd voor een zonnepark. Er worden twee ...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 24 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Tulp, C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  In augustus en september 2017 is een vlakdekkende opgraving uitgevoerd in plangebied Westeresch te Roden, gemeente Noordenveld. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van het bedrijventerrein Wester Es. Ten oosten hiervan is in 2012 ter hoogte va...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 06 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Tulp, C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Op 4 december 2019 is aan de Dorpsstraat 58, 78 en 110 te Oost-Vlieland, Vlieland, een inventariserend archeologisch onderzoek (verkennende fase) uitgevoerd. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van woningen op de noordelijke delen van de percelen die aa...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 05 Mar 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Schamp, C.R.C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  De aanleiding voor het onderzoek aan de Uddelerweg 71 te Elspeet is de voorgenomen nieuwbouw van een bakkerij en de mogelijke uitbreiding van de supermarkt. De diepte van de bodemverstorende ingrepen die hiermee gepaard gaan, zal tot maximaal 3,5 meter beneden het maaiv...

  Add to ORCID
 • In verband met de geplande afgraving van een slootkant is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Welleweg 4 te Vegelinsoord, gemeente De Fryske Marren, provincie Fryslân. Het graafwerk vormt mogelijk een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische waarden....

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 31 Mar 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Paré, C.A.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar de locatie Molengronden te Lochem, gemeente Lochem. De aanleiding voor dit onderzoek zijn de plannen van de gemeente Lochem en het Waterschap Rijn ...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 10 Mar 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Schamp, C.R.C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Het booronderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats binnen het plangebied. Echter met dit onderzoek kan niet worden uitgesloten dat er archeologische waarden aanwezig zijn in het plangebied. In het gebied is een in...

  Add to ORCID
22,625 research outcomes, page 1 of 2,263