Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Software Other research products

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Software Other research products

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
549,797 research outcomes, page 1 of 54,980
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors:
  ARKVEST Arkæologi Vestjylland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2011-11-10: Anmodning udarbejdelse af budget for arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af et 1 ha...

 • other research product . Other ORP type . 2022
  English
  Authors:
  Hulst, A.A.L. van der;
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Interview met een hoogopgeleide Roma man (1991), student Romani Studies. Is vrijwel doof. Door de vechtlust van zijn moeder kon hij de reguliere basisschool doorlopen. De buurthuisdirecteur gaf hem bijles wiskunde zodat hij het toelatingsexame van een prestigieuze busin...

 • other research product . 2015
  Norwegian
  Authors:
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  1. Gravhaug, omtrentlig avmerket som A på kartutsnitt. Klart markert i terrenget. Bevokst med gras og lauvkjerr. En stor mosegrodd kampestein i N-isden. Utgravning, kileformet, fra midten og utover til SSV-lig avgrensning. En del stein i dagen i utgravningen. (Kr. Søren...

 • other research product . 2006
  Norwegian
  Authors:
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Jernframstillingsanlegg med to slaggforekomster/slagghauger, fire malmlagre, to tufter, en kullhaug, ovnsområde samt et mulig ildsted. Ved befaringen ble det gjort løsfunn av en pilspiss samt en jerngjenstand med ukjent funksjon. Ustrekningen på lokaliteten er ca. 80 x ...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors:
  Horsens Museum;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: Der er undersøgt 3 gruber med førromersk keramik 2013-01-16: Ved udgravning under den administrative lokalitet...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors:
  Horsens Museum;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2016-07-06: Registrering af stenkiste i forbindelse med kloakseparering.

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors:
  Museum Thy;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1924 : Yderst paa Hanklit skal ifølge Engelhardt være styrtet en Gravhøj i Havet. En Række over haandstore Ste...

 • other research product . 2008
  Norwegian
  Authors:
  KHM, Kulturhistorisk museum, Oslo;
  Publisher: Askeladden

  Jernfremstillingsplass med kullgroper i samling. Lokaliteten består av tre kullgroper, en blestertuft markert som grop og en slagghaug av tappeslagg.

 • other research product . Other ORP type . 1960
  English
  Authors:
  (Ifpo), Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  24x36 mm, gélatine plan-film

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors:
  Sydvestjyske Museer;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1984-10 : Lerkarskår samt et fragment af en hvæssesten af glimmerholdig skiffer.1913 : Hustomt (?) fra romersk...

549,797 research outcomes, page 1 of 54,980