Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
35 Research products, page 1 of 4

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • Open Access
 • Finnish
 • Jyväskylä University Digital Archive

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Olsbo, Pekka;
  Publisher: Jyväskylän yliopisto
  Country: Finland

  Julkaisuyksikkö on toimintansa alusta alkaen tähdännyt Jyväskylän yliopiston näkyvyyden ja menestymisen sekä tieteen avoimuuden tukemiseen. Pekka Olsbo käy artikkelissaan läpi julkaisuyksikön toiminnan keskeisiä virstanpylväitä. Julkaisuyksikkö on vuosien saatossa vakiinnuttanut asemansa yliopiston keskeisenä palveluyksikkönä. Yliopistossa tuotettavien moninaisten digitaalisten aineistojen verkkojulkaisemisen myötä se myös jatkaa työtään kansallisen open access -työn eturintamassa. nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Hanna Pirinen;
  Publisher: Taidehistorian seura
  Country: Finland

  Arvio teoksesta Ulrike Nürnberger, Elina Räsänen & Uwe Albrecht (toim.), Meister Francke Revisited: Auf den Spuren eines Hamburger Malers (Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2017).

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2012
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Marja Kokko;
  Publisher: Jyväskylän yliopisto
  Country: Finland

  Jyväskylän tieteellisen kirjaston toiminta keskittyi aluksi kattavan kansallisen kokoelman rakentamiseen. Kirjallisuuttakartutettiin yksityisten ja yhteisöjen merkittävillä kokoelmilla, lahjoituksina saaduilla aineistoharvinaisuuksilla sekä kansalaisten talkootyönä. Vapaakappaleoikeuden myötä vuonna 1919 kirjaston merkitys tunnustettiin ja se saavutti tasa-arvoisen aseman Helsingin yliopiston kirjaston kanssa. Jyväskylän Kasvatustieteellisen korkeakoulun aloitettua toimintansa käynnistyi kirjaston erikoistuminen opetusja tutkimustoiminnan tarpeisiin vastaavaksi palvelulaitokseksi. nonPeerReviewed

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2012
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Kokko, Marja;
  Publisher: Jyväskylän yliopisto
  Country: Finland

  Tieteellisen kirjaston perustaminen Jyväskylään oli osa tavoitetta perustaa suomalainen yliopisto suuriruhtinaskunnan pääkaupungin lisäksi myös maantieteellisesti keskeisemmälle paikalle. 1900-luvun alussa keskustelu yliopiston ja kirjaston merkityksestä heijasteli käynnissä olevaa yhteiskunnallista muutosta ja hanke koettiin paikallisuuden lisäksi myös kansallisen sivistystoiminnan kannalta ratkaisevaksi. Marja Kokko seuraa artikkelissaan Jyväskylän Tieteellisen kirjaston perustamisen vaiheita sekä aikalaiskeskustelua kirjaston merkityksestä suomalaisen akateemisen sivistyksen turvaajana. nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Taru Slutbäck;
  Publisher: Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry, Jyväskylän yliopisto
  Country: Finland

  Artikkelissa kysytään, millainen on miehisen terveyskäyttäytymisen kulttuuriperintö; millä tavalla menneisyys, yhteiskunta, tavat ja arvot ovat miesten terveyden edistämiseen tähtäävissä teksteissä läsnä, ja miten ne toimivat. Artikkelin aineistona on kymmenen vuosina 1998–2010 julkaistua suomalaista, miehille suunnattua terveys- ja hyvinvointiopasta. Aineistoa lähestytään kulttuuriperinnön tutkimuksen näkökulmasta ja analyysissä käytetään kristevalaista psykoanalyyttista luentaa. Oppaiden terveysneuvonta perustuu käsitykselle miehestä, jonka terveyskäyttäytymiseen ja -ongelmiin vaikuttavat biologia ja myyttinen menneisyys. Oppaissa tulkinta kulttuuriperinnöstä esitetään samanlaisella varmuudella kuin lääketieteelliset neuvotkin. Miesruumis voidaan mittaamalla määritellä oikeanlaiseksi. Sen huoltoon ja korjaukseen annettavat neuvot perustellaan luonnollisuuteen ja kunniakkaisiin arvoihin vedoten. Miesten elämäntapojen ja elämäntapamuutoksiin annettujen neuvojen kuvauksien dekonstruktio auttaa kiinnittämään huomiota niiden yksipuolisuuteen. Monipuolisempi terveysneuvonta voisi puhutella laajempia kohderyhmiä ja näin auttaa edistämään miesten terveyttä. peerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Martikainen, Jari;
  Publisher: Jyväskylän yliopisto
  Country: Finland
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Sarkamo, Ville;
  Publisher: Suomen Historiallinen Seura; Historian Ystäväin Liitto
  Country: Finland

  peerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kaisa Nissi;
  Publisher: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura
  Country: Finland

  [Ensimmäinen kappale] American Social Science History Association järjesti syksyllä 2010 vuotuisen konferenssinsa teemalla Power and Politics – valtaa ja poliittisuutta. Tapahtuma järjestettiin nyt 35:ttä kertaa. Kansainvälinen ja useita tieteenaloja kattava konferenssi koostui järjestäjien mukaan yli 230 paneelista, jotka kaikki keskittyivät Chicagon keskustassa sijaitsevan Palmer House Hilton -hotellin hulppeisiin tiloihin. Suurin osanotto oli epäilemättä Yhdysvalloista ja Euroopasta, mutta myös Aasia ja Afrikka olivat hyvin edustettuina. Lyhyt matka joululauluja raikuviin ostoskeskuksiin ja museoihin oli keskustasijainnin suuri etu. Ilmapiiri tapahtumassa oli lämmin, sen sijaan konferenssin laajuus toi mukanaan lievää hajanaisuutta tapahtuman kokonaisuuden hahmottamises- sa ainakin ensikertalaiselle. Valta, politiikka ja poliittisuus kaikissa muodoissaan olivat työryhmiä ja esitelmiä läpileikkaavia aiheita, joita joskus joutui hakemaan jättiläismäi- sen konferenssin kokonaisannista. Samalla vallan ja politiikan monimuotoisuus oli nähtävissä siinä, miten erilaisten ja erialaisten tutkimuskohteiden puitteissa ilmiöitä voidaan tarkastella. [Jatkuu] nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Helena Lonkila; Miettinen Johanna;
  Publisher: Taidehistorian Seura
  Country: Finland

  Syvällä sydänmaassa – Yrjö Blomstedtin ja Victor Sucksdorffin Kainuu -näyttely kertoo kahden arkkitehdin, Yrjö Blomstedtin ja Victor Sucksdorffin, tunnetusta Venäjän Karjalan tutkimus- ja keräysmatkasta kesällä 1894. Matkasta julkaistiin kaksiosainen Karjalaisia rakennuksia ja koristemuotoja -teos, joka on myöhemmin arvioitu arkkitehtuurin Kalevalaksi ja taideteollisuuden klassiseksi tiennäyttäjäksi. Suurelle yleisölle on kuitenkin jäänyt tuntemattomaksi se, että Blomstedt ja Sucksdorff työskentelivät ahkerasti myös nykyisen Kainuun alueella. Arkkitehdit viipyivät Kainuun sydänmailla lähes kolme heinäkuun ensimmäistä viikkoa maalaten, piirtäen ja tallentaen esineitä. nonPeerReviewed

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
35 Research products, page 1 of 4
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Olsbo, Pekka;
  Publisher: Jyväskylän yliopisto
  Country: Finland

  Julkaisuyksikkö on toimintansa alusta alkaen tähdännyt Jyväskylän yliopiston näkyvyyden ja menestymisen sekä tieteen avoimuuden tukemiseen. Pekka Olsbo käy artikkelissaan läpi julkaisuyksikön toiminnan keskeisiä virstanpylväitä. Julkaisuyksikkö on vuosien saatossa vakiinnuttanut asemansa yliopiston keskeisenä palveluyksikkönä. Yliopistossa tuotettavien moninaisten digitaalisten aineistojen verkkojulkaisemisen myötä se myös jatkaa työtään kansallisen open access -työn eturintamassa. nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Hanna Pirinen;
  Publisher: Taidehistorian seura
  Country: Finland

  Arvio teoksesta Ulrike Nürnberger, Elina Räsänen & Uwe Albrecht (toim.), Meister Francke Revisited: Auf den Spuren eines Hamburger Malers (Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2017).

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2012
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Marja Kokko;
  Publisher: Jyväskylän yliopisto
  Country: Finland

  Jyväskylän tieteellisen kirjaston toiminta keskittyi aluksi kattavan kansallisen kokoelman rakentamiseen. Kirjallisuuttakartutettiin yksityisten ja yhteisöjen merkittävillä kokoelmilla, lahjoituksina saaduilla aineistoharvinaisuuksilla sekä kansalaisten talkootyönä. Vapaakappaleoikeuden myötä vuonna 1919 kirjaston merkitys tunnustettiin ja se saavutti tasa-arvoisen aseman Helsingin yliopiston kirjaston kanssa. Jyväskylän Kasvatustieteellisen korkeakoulun aloitettua toimintansa käynnistyi kirjaston erikoistuminen opetusja tutkimustoiminnan tarpeisiin vastaavaksi palvelulaitokseksi. nonPeerReviewed

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2012
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Kokko, Marja;
  Publisher: Jyväskylän yliopisto
  Country: Finland

  Tieteellisen kirjaston perustaminen Jyväskylään oli osa tavoitetta perustaa suomalainen yliopisto suuriruhtinaskunnan pääkaupungin lisäksi myös maantieteellisesti keskeisemmälle paikalle. 1900-luvun alussa keskustelu yliopiston ja kirjaston merkityksestä heijasteli käynnissä olevaa yhteiskunnallista muutosta ja hanke koettiin paikallisuuden lisäksi myös kansallisen sivistystoiminnan kannalta ratkaisevaksi. Marja Kokko seuraa artikkelissaan Jyväskylän Tieteellisen kirjaston perustamisen vaiheita sekä aikalaiskeskustelua kirjaston merkityksestä suomalaisen akateemisen sivistyksen turvaajana. nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Taru Slutbäck;
  Publisher: Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry, Jyväskylän yliopisto
  Country: Finland

  Artikkelissa kysytään, millainen on miehisen terveyskäyttäytymisen kulttuuriperintö; millä tavalla menneisyys, yhteiskunta, tavat ja arvot ovat miesten terveyden edistämiseen tähtäävissä teksteissä läsnä, ja miten ne toimivat. Artikkelin aineistona on kymmenen vuosina 1998–2010 julkaistua suomalaista, miehille suunnattua terveys- ja hyvinvointiopasta. Aineistoa lähestytään kulttuuriperinnön tutkimuksen näkökulmasta ja analyysissä käytetään kristevalaista psykoanalyyttista luentaa. Oppaiden terveysneuvonta perustuu käsitykselle miehestä, jonka terveyskäyttäytymiseen ja -ongelmiin vaikuttavat biologia ja myyttinen menneisyys. Oppaissa tulkinta kulttuuriperinnöstä esitetään samanlaisella varmuudella kuin lääketieteelliset neuvotkin. Miesruumis voidaan mittaamalla määritellä oikeanlaiseksi. Sen huoltoon ja korjaukseen annettavat neuvot perustellaan luonnollisuuteen ja kunniakkaisiin arvoihin vedoten. Miesten elämäntapojen ja elämäntapamuutoksiin annettujen neuvojen kuvauksien dekonstruktio auttaa kiinnittämään huomiota niiden yksipuolisuuteen. Monipuolisempi terveysneuvonta voisi puhutella laajempia kohderyhmiä ja näin auttaa edistämään miesten terveyttä. peerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Martikainen, Jari;
  Publisher: Jyväskylän yliopisto
  Country: Finland
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Sarkamo, Ville;
  Publisher: Suomen Historiallinen Seura; Historian Ystäväin Liitto
  Country: Finland

  peerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kaisa Nissi;
  Publisher: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura
  Country: Finland

  [Ensimmäinen kappale] American Social Science History Association järjesti syksyllä 2010 vuotuisen konferenssinsa teemalla Power and Politics – valtaa ja poliittisuutta. Tapahtuma järjestettiin nyt 35:ttä kertaa. Kansainvälinen ja useita tieteenaloja kattava konferenssi koostui järjestäjien mukaan yli 230 paneelista, jotka kaikki keskittyivät Chicagon keskustassa sijaitsevan Palmer House Hilton -hotellin hulppeisiin tiloihin. Suurin osanotto oli epäilemättä Yhdysvalloista ja Euroopasta, mutta myös Aasia ja Afrikka olivat hyvin edustettuina. Lyhyt matka joululauluja raikuviin ostoskeskuksiin ja museoihin oli keskustasijainnin suuri etu. Ilmapiiri tapahtumassa oli lämmin, sen sijaan konferenssin laajuus toi mukanaan lievää hajanaisuutta tapahtuman kokonaisuuden hahmottamises- sa ainakin ensikertalaiselle. Valta, politiikka ja poliittisuus kaikissa muodoissaan olivat työryhmiä ja esitelmiä läpileikkaavia aiheita, joita joskus joutui hakemaan jättiläismäi- sen konferenssin kokonaisannista. Samalla vallan ja politiikan monimuotoisuus oli nähtävissä siinä, miten erilaisten ja erialaisten tutkimuskohteiden puitteissa ilmiöitä voidaan tarkastella. [Jatkuu] nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Helena Lonkila; Miettinen Johanna;
  Publisher: Taidehistorian Seura
  Country: Finland

  Syvällä sydänmaassa – Yrjö Blomstedtin ja Victor Sucksdorffin Kainuu -näyttely kertoo kahden arkkitehdin, Yrjö Blomstedtin ja Victor Sucksdorffin, tunnetusta Venäjän Karjalan tutkimus- ja keräysmatkasta kesällä 1894. Matkasta julkaistiin kaksiosainen Karjalaisia rakennuksia ja koristemuotoja -teos, joka on myöhemmin arvioitu arkkitehtuurin Kalevalaksi ja taideteollisuuden klassiseksi tiennäyttäjäksi. Suurelle yleisölle on kuitenkin jäänyt tuntemattomaksi se, että Blomstedt ja Sucksdorff työskentelivät ahkerasti myös nykyisen Kainuun alueella. Arkkitehdit viipyivät Kainuun sydänmailla lähes kolme heinäkuun ensimmäistä viikkoa maalaten, piirtäen ja tallentaen esineitä. nonPeerReviewed