Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
3,194 Research products

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Other research products
 • 2023-2023
 • Other ORP type
 • Norwegian
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Authors: Viken fylkeskommune;

  2022: Metallsøk, 23.04.22: Blymerke. Tekstilplombe.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Innlandet fylkeskommune;

  Fangstanlegg bestående av 3 steinmurte fangstgraver for rein med tilhørende ledegjerder. Ledegjerder i fallet ned fra brinken i Ø/NØ, gravene der fjellsiden flater ut. Geometri generert ut i fra ortofoto. Mål på ledegjerder hentet fra skisse i innberetning fra 11.07.1999.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Troms og Finnmark fylkeskommune;

  Steingjerde påvist via ortofoto. Ligger grovt sett Ø-V over rundt 420 m lengde. Må trolig ses i sammenheng med lignende strukturer mot V og Ø. Uviss art og alder, men trolig tilknyttet tamreindrift og relativt ungt. Må kontrolleres i felt.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Viken fylkeskommune;

  2022: Metallsøk, 10.09.2022: Mynt. Rytter.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Trøndelag fylkeskommune;

  Reismile 80, Dobbel mile. Minst 50 cm kull i midten. innerste mile har et 0,8 m dypt uttak mot V. Høyde fra ytterste fotgrøft til midten er 1,2 m.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Viken fylkeskommune;

  Likearmet fibula i kobberlegering.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestland fylkeskommune;

  Lok. 160/Lok. 50 på E39 Stord-Os (Hordfast) Lokalitet med kulturlag fra steinalder og dyrkingsspor fra bronsealder.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  En gjenstand i jern. Usikker funksjon. Kan ha vært en type nøkkel? Har et ca. 13 cm langt blad med av buttet spiss. I den andre enden er det en firkantet hode med innskjæringer som kan minne på en middelalder nøkkel.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Trøndelag fylkeskommune;

  Fangstgropanlegg som krysser en terrasse på sørsiden av Helgåa. Kun observert på lidar. Ikke undersøkt i felt.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Husmannsplass. Bygningene er fjernet og marka er blitt til hage som deles mellom flere eiendommer, men rydningsrøysene ligger igjen.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
3,194 Research products
 • Authors: Viken fylkeskommune;

  2022: Metallsøk, 23.04.22: Blymerke. Tekstilplombe.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Innlandet fylkeskommune;

  Fangstanlegg bestående av 3 steinmurte fangstgraver for rein med tilhørende ledegjerder. Ledegjerder i fallet ned fra brinken i Ø/NØ, gravene der fjellsiden flater ut. Geometri generert ut i fra ortofoto. Mål på ledegjerder hentet fra skisse i innberetning fra 11.07.1999.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Troms og Finnmark fylkeskommune;

  Steingjerde påvist via ortofoto. Ligger grovt sett Ø-V over rundt 420 m lengde. Må trolig ses i sammenheng med lignende strukturer mot V og Ø. Uviss art og alder, men trolig tilknyttet tamreindrift og relativt ungt. Må kontrolleres i felt.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Viken fylkeskommune;

  2022: Metallsøk, 10.09.2022: Mynt. Rytter.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Trøndelag fylkeskommune;

  Reismile 80, Dobbel mile. Minst 50 cm kull i midten. innerste mile har et 0,8 m dypt uttak mot V. Høyde fra ytterste fotgrøft til midten er 1,2 m.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Viken fylkeskommune;

  Likearmet fibula i kobberlegering.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestland fylkeskommune;

  Lok. 160/Lok. 50 på E39 Stord-Os (Hordfast) Lokalitet med kulturlag fra steinalder og dyrkingsspor fra bronsealder.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  En gjenstand i jern. Usikker funksjon. Kan ha vært en type nøkkel? Har et ca. 13 cm langt blad med av buttet spiss. I den andre enden er det en firkantet hode med innskjæringer som kan minne på en middelalder nøkkel.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Trøndelag fylkeskommune;

  Fangstgropanlegg som krysser en terrasse på sørsiden av Helgåa. Kun observert på lidar. Ikke undersøkt i felt.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Husmannsplass. Bygningene er fjernet og marka er blitt til hage som deles mellom flere eiendommer, men rydningsrøysene ligger igjen.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND