Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
551 Research products, page 1 of 56

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Research data
 • 2013-2022
 • Open Access
 • Lund University Publications

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Johannes Persson; Henrik Thorén; Lennart Olsson;
  Publisher: Resilience Alliance
  Countries: Finland, Sweden

  Interdisciplinary research in the fields of forestry and sustainability studies often encounters seemingly incompatible ontological assumptions deriving from natural and social sciences. The perceived incompatibilities might emerge from the epistemological and ontological claims of the theories or models directly employed in the interdisciplinary collaboration, or they might be created by other epistemological and ontological assumptions that these interdisciplinary researchers find no reason to question. In this paper we discuss the benefits and risks of two possible approaches, Popperian optimism and Kuhnian pessimism, to interdisciplinary knowledge integration where epistemological and ontological differences between the sciences involved can be expected. Peer reviewed

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Boethius, Adam;
  Publisher: Blekinge museum
  Country: Sweden
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2014
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Tersmeden, Fredrik;
  Publisher: Folkbiblioteken i Lund
  Country: Sweden

  Personlig redogörelse för hur Lunds stadsbiblioteks referensavdelning var författaren till nytta i ett uppsatsarbete.

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2015
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Tersmeden, Fredrik;
  Publisher: Akademiintendenturen vid Lunds universitet
  Country: Sweden

  Reviderad och uppdaterad historik över rektorsämbetet vid Lunds universitet med avseende på bland annat mandattid, rekrytering, roll och arbetsuppgifter, skifteshögtider och ceremoniella insignier. Som bilaga komplett längd över universitetets rektorer 1668-2021. Tidigare version publicerad 2015.

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Bro, Tomas;
  Publisher: Lund University: Faculty of Medicine
  Country: Sweden

  Bakgrund: Sverige är besparat från direkt inblandning i krig sedan 200 år.Under samma tid har svenska läkare vid flera tillfällen medverkat i utländskakonflikter. Samlade studier om dessa individer har hittills saknats.Frågeställning: Vad har motiverat svenska läkare att delta i utländskakonflikters militärsjukvård? Vad har de uträttat och hur har de tolkat sinaerfarenheter?Material: Studien inkluderar alla konflikter där svenska läkare verkat inommilitärsjukvården från 1864 till 1964. Primära källor har inkluderatarkivmaterial som rapporter, brev och dagböcker samt tryckta källor sombiografier och matriklar. Därtill har en stor mängd historievetenskapligsekundärlitteratur som böcker och artiklar använts.Metod: Fyra av konflikterna har studerats mer utförligt. Dessa utgöravhandlingens delarbeten: dansk-tyska kriget 1894, Boerkriget 1899–1902,finska vinterkriget 1939–1940, samt Kongokrisen 1960–1964. För de övrigasex konflikterna har ytligare redogörelser sammanställts. Frågeställningarnahar sedan applicerats på samtliga konflikter för att identifiera vad somförändrats och vad som förblivit oförändrat.Resultat: Deltagandet har skett i ett samspel av kunskapsinhämtning,sympatier och ren äventyrslust. Insatserna har ofta inneburit en risk vilkenökat i och med flygattacker mot sjukvårdsinrättningar och konflikter utanfront. Trots en förhoppning om neutral sjukvård har detta ofta varit svårt attuppnå. Erfarenheterna har ofta upplevts som meningsfulla men har iblandockså kunnat leda till kvarvarande nedstämdhet.Slutsatser: Denna historiska studie ger redskap att förstå och påverkaliknande händelser i vår egen tid. Den kan därför ha betydelse för att lindranöd och öka säkerhet för sjukvårdspersonal i en nutida konfliktfylld värld.

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2019
  Open Access English
  Authors: 
  Larsson, Lars;
  Publisher: Verlag Dr. Rudof Habelt
  Country: Sweden
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2013
  Open Access English
  Authors: 
  Liljefors, Max;
  Publisher: Deutsches Historisches Museum & Sandstein Verlag
  Country: Sweden
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2020
  Open Access English
  Authors: 
  Johan Östling; David Larsson Heidenblad; Anna Nilsson Hammar;
  Publisher: Nordic Academic Press
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Tersmeden, Fredrik;
  Publisher: Lunds universitet, Akademiintendenturen
  Country: Sweden

  Biografisk skildring av Sven Rydberg (1789-1865), jurist, filosof, språkman, historiker och bibliotekarie, med fokus på det faktum att han trots omvittnad vittomfattande begåvning aldrig lyckades göra akademisk karriär.

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Wienberg, Jes;
  Publisher: Svenska kyrkohistoriska föreningen
  Country: Sweden

  Review of Claes Wahlöö, "Skånes kyrkor 1050-1949" (2014)

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
551 Research products, page 1 of 56
 • Open Access English
  Authors: 
  Johannes Persson; Henrik Thorén; Lennart Olsson;
  Publisher: Resilience Alliance
  Countries: Finland, Sweden

  Interdisciplinary research in the fields of forestry and sustainability studies often encounters seemingly incompatible ontological assumptions deriving from natural and social sciences. The perceived incompatibilities might emerge from the epistemological and ontological claims of the theories or models directly employed in the interdisciplinary collaboration, or they might be created by other epistemological and ontological assumptions that these interdisciplinary researchers find no reason to question. In this paper we discuss the benefits and risks of two possible approaches, Popperian optimism and Kuhnian pessimism, to interdisciplinary knowledge integration where epistemological and ontological differences between the sciences involved can be expected. Peer reviewed

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Boethius, Adam;
  Publisher: Blekinge museum
  Country: Sweden
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2014
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Tersmeden, Fredrik;
  Publisher: Folkbiblioteken i Lund
  Country: Sweden

  Personlig redogörelse för hur Lunds stadsbiblioteks referensavdelning var författaren till nytta i ett uppsatsarbete.

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2015
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Tersmeden, Fredrik;
  Publisher: Akademiintendenturen vid Lunds universitet
  Country: Sweden

  Reviderad och uppdaterad historik över rektorsämbetet vid Lunds universitet med avseende på bland annat mandattid, rekrytering, roll och arbetsuppgifter, skifteshögtider och ceremoniella insignier. Som bilaga komplett längd över universitetets rektorer 1668-2021. Tidigare version publicerad 2015.

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Bro, Tomas;
  Publisher: Lund University: Faculty of Medicine
  Country: Sweden

  Bakgrund: Sverige är besparat från direkt inblandning i krig sedan 200 år.Under samma tid har svenska läkare vid flera tillfällen medverkat i utländskakonflikter. Samlade studier om dessa individer har hittills saknats.Frågeställning: Vad har motiverat svenska läkare att delta i utländskakonflikters militärsjukvård? Vad har de uträttat och hur har de tolkat sinaerfarenheter?Material: Studien inkluderar alla konflikter där svenska läkare verkat inommilitärsjukvården från 1864 till 1964. Primära källor har inkluderatarkivmaterial som rapporter, brev och dagböcker samt tryckta källor sombiografier och matriklar. Därtill har en stor mängd historievetenskapligsekundärlitteratur som böcker och artiklar använts.Metod: Fyra av konflikterna har studerats mer utförligt. Dessa utgöravhandlingens delarbeten: dansk-tyska kriget 1894, Boerkriget 1899–1902,finska vinterkriget 1939–1940, samt Kongokrisen 1960–1964. För de övrigasex konflikterna har ytligare redogörelser sammanställts. Frågeställningarnahar sedan applicerats på samtliga konflikter för att identifiera vad somförändrats och vad som förblivit oförändrat.Resultat: Deltagandet har skett i ett samspel av kunskapsinhämtning,sympatier och ren äventyrslust. Insatserna har ofta inneburit en risk vilkenökat i och med flygattacker mot sjukvårdsinrättningar och konflikter utanfront. Trots en förhoppning om neutral sjukvård har detta ofta varit svårt attuppnå. Erfarenheterna har ofta upplevts som meningsfulla men har iblandockså kunnat leda till kvarvarande nedstämdhet.Slutsatser: Denna historiska studie ger redskap att förstå och påverkaliknande händelser i vår egen tid. Den kan därför ha betydelse för att lindranöd och öka säkerhet för sjukvårdspersonal i en nutida konfliktfylld värld.

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2019
  Open Access English
  Authors: 
  Larsson, Lars;
  Publisher: Verlag Dr. Rudof Habelt
  Country: Sweden
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2013
  Open Access English
  Authors: 
  Liljefors, Max;
  Publisher: Deutsches Historisches Museum & Sandstein Verlag
  Country: Sweden
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2020
  Open Access English
  Authors: 
  Johan Östling; David Larsson Heidenblad; Anna Nilsson Hammar;
  Publisher: Nordic Academic Press
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Tersmeden, Fredrik;
  Publisher: Lunds universitet, Akademiintendenturen
  Country: Sweden

  Biografisk skildring av Sven Rydberg (1789-1865), jurist, filosof, språkman, historiker och bibliotekarie, med fokus på det faktum att han trots omvittnad vittomfattande begåvning aldrig lyckades göra akademisk karriär.

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Wienberg, Jes;
  Publisher: Svenska kyrkohistoriska föreningen
  Country: Sweden

  Review of Claes Wahlöö, "Skånes kyrkor 1050-1949" (2014)