Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
362 Research products, page 1 of 37

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Open Access
 • Part of book or chapter of book
 • Lund University Publications
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2015
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Tersmeden, Fredrik;
  Publisher: Akademiintendenturen vid Lunds universitet
  Country: Sweden

  Reviderad och uppdaterad historik över rektorsämbetet vid Lunds universitet med avseende på bland annat mandattid, rekrytering, roll och arbetsuppgifter, skifteshögtider och ceremoniella insignier. Som bilaga komplett längd över universitetets rektorer 1668-2021. Tidigare version publicerad 2015.

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2006
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Ersgård, Lars;
  Publisher: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet
  Country: Sweden
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2019
  Open Access English
  Authors: 
  Larsson, Lars;
  Publisher: Verlag Dr. Rudof Habelt
  Country: Sweden
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Tersmeden, Fredrik;
  Publisher: Fakirensällskapet
  Country: Sweden

  Sammanställning av samtida skildringar i ord och bild av kronouppbördskassör Mårten Svensson (1831-1898), far till författaren Axel Wallengren.

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Boethius, Adam;
  Publisher: Blekinge museum
  Country: Sweden
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2014
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Tersmeden, Fredrik;
  Publisher: Folkbiblioteken i Lund
  Country: Sweden

  Personlig redogörelse för hur Lunds stadsbiblioteks referensavdelning var författaren till nytta i ett uppsatsarbete.

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2010
  Open Access English
  Authors: 
  Lundell, Patrik;
  Publisher: Kungliga biblioteket
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Tersmeden, Fredrik;
  Publisher: Lunds universitet, Akademiintendenturen
  Country: Sweden

  Biografisk skildring av Sven Rydberg (1789-1865), jurist, filosof, språkman, historiker och bibliotekarie, med fokus på det faktum att han trots omvittnad vittomfattande begåvning aldrig lyckades göra akademisk karriär.

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2020
  Open Access
  Authors: 
  Johan Östling; David Larsson Heidenblad; Anna Nilsson Hammar;
  Country: Sweden
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Wienberg, Jes;
  Publisher: Arkeologiska institutionen och Lunds universitets historiska museum
  Country: Sweden

  A bibliograhy of Erik Cinthio, professor in medieval archaeology at Lund University. The bibliography covers the period 1946-2011. In his festschrift, "Medeltiden och arkeologin. Festskrift till Erik Cinthio" (1986) a bibliograhy by the same author covered the period 1946-86.