Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
27,213 research outcomes, page 1 of 2,722
 • other research product . 2020
  Norwegian
  Authors:
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Steinkonstruksjon ca 150 meter sørøst for Kjørkjetjønnknuten. Steinkonstruksjonen består av et lite kammer bygd av kantstilte stein som måler 1 m x 60 cm, høyde 30 cm, orientert Ø-V. Henholdsvis 3,8 m og 3,6 meter øst for kammeret, med avstand 1,6 m, står to store stein...

 • other research product . 2020
  Norwegian
  Authors:
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Ansamling av fangstgroper påvist via LIDAR. Noen er usikre. Må kontrolleres i felt.

 • other research product . 2006
  Norwegian
  Authors:
  Vestland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Fra Per Fett, 1954: Røys på Eikhamrane som stuper bratt i sjøen, 10-12 m o. h. 50-60 m ned og litt ut for stovehuset. 16 m lang langs fjorden 13 m brei 1 1/2 m høg, men verkar flat og låg. Lite innhakk i austkant, elles urørd.

 • other research product . 2011
  Norwegian
  Authors:
  Møre og Romsdal fylke;
  Publisher: Askeladden

  Funne samla i overflate av stien innanfor radius av 10 cm. På funnstaden går stien gjennom bjørkekratt. Torvdekket er til ei viss grad slitt vekk på funnstaden, men i mindre grad enn på Langfjelldalen I. Sør for funnstaden er ein større vanndam på ei flate om lag 1 mete...

 • other research product . 2018
  Norwegian
  Authors:
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Område med rydningsrøyser fra nyere tid..

 • other research product . 2014
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  b: Kullmiletuft, dimensjoner som a (rektangulær nedskjæring med side 1,5x1,5m og dybde 0,4m), ligger i kanten av dyrket mark.

 • other research product . 2004
  Norwegian
  Authors:
  KHM, Kulturhistorisk museum, Oslo;
  Publisher: Askeladden

  Lengst i N: 1. Rimeligvis avlang røys, orientert NV-SØ. Temmelig klart markert. Midten sterkt utrotet med 2 vide kratere. 2 furutrær i disse. Rundkamp. Mosegrodd. L 16m, br 6-7m, h 1-1,5m. Umiddelbart N for røysens SØ-ende følger en istidsavleiring med rullestein i åsen...

 • other research product . 2010
  Norwegian
  Authors:
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  På en NNØ-SSV-gående avsats og Ø for grusuttak: 1. Langhaug. Orientert NNØ-SSV. Klart markert i N-Ø-S, ellers uklart markert. Bygget av jord og rundkamp med tvm 0,1-0,4m. Deler av haugens V-side samt toppartiet er utgravd med flere sjakter og groper, tvm 0,3-1m, dybde 0...

 • other research product . 2011
  Norwegian
  Authors:
  Universitetsmuseet i Bergen;
  Publisher: Askeladden

  Den eine røysa - ei rundrøys (fk. 7/1-a) - er kring 14 m i tverrmål og opptil 2,5 m høg sett frå N. Ho er bygd av 0,1-0,8 m store, tørre steinar/blokker som det veks noko mose på. I NV del av røysa er der eit tilnærma sirkelforma søkk som er 2 m vidt og opptil 1,25 m dj...

 • other research product . 1900
  Norwegian
  Authors:
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Beskrivelse fra lokalitet: En klart markert grop med rektangulært/kvadratisk bunn. Hjørner synlig i SØ. Høy og tydelig voll i Ø og N, men mer diffus i S og V. Beskrivelse fra Enkeltminne: Ytre diameter: 7,2m, indre diameter: 5,0m. Dybde: 0,7m.

27,213 research outcomes, page 1 of 2,722