Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
124,935 Research products

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research software
 • Other research products
 • B2FIND
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Authors: Innlandet fylkeskommune;

  Feltet er verken nøyaktig avgrenset, kartfestet eller dokumentert! feltet strekker seg trolig inn på hogstfelt i øst og beiter i vest og nord, men områdene er ikke befart. I den delen av fornminnefeltet som er befart ligger det anslagsvis 15 - 25 rydningsrøyser, flere åkerreiner, mulig gravrøys og mulige tufter.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2009
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2009
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Agder fylkeskommune;

  Støl

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2014
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2014
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Steinhella er ca. 4 x 4 m og er 1,2 m høg innvendig. Tett mot bakken på 3 sider. Det har vore mura opp i opninga, men dette har delvis rasa ut.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2009
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2009
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestland fylkeskommune;

  Beskrivelse fra lokalitet: WP 169 Veg. Det er registrert ei rekkje kulturminne i dette området, både frå førhistorisk tid og nyare tid. Kulturminna er knytt til framstilling av trekol, dyrking, støling, busetnad med gravminner, m.v. Beskrivelse fra Enkeltminne: WP 169 Veg. Om lag 50 meter rest av gamal veg. Oppbygd i hellande terreng. Ligg i eitt med bakken i flatare terreng. Ca 1,5 meter breid. Avskoren i begge endane av eksisterande veg.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2008
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2008
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Håndtaket av en boltlåsnøkkel av kobberlegering. Kun øvre del av skaftet er bevart. Øverst er det flatt med nesten rektangulært tverrsnitt, 1,0 cm bredt og 0,3 cm tykt, med et ovalt hull, 0,6 x 0,4 cm. Overgangen til skaftet er markert av to fortykkete felt, det nederste med dekor av skråstilte striper. Selve skaftet er glatt med tilnærma rundt tverrsnitt, 0,8 cm i tverrmål. På den ene siden har skaftet langsgående flate felter, og hadde disse fortsatt hele veien rundt, ville det hatt et åttekantet tverrsnitt.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  B2FIND
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  B2FIND
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  B2FIND
  Other ORP type . 2016
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
   B2FIND
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
   B2FIND
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
   B2FIND
   Other ORP type . 2016
   Data sources: B2FIND
 • Authors: KHM, Kulturhistorisk museum, Oslo;

  Mellomstor uregelmessig utgravning i NNØ og mindre grop i SSØ: Rundhaug, klart markert, tydelig i terrenget. Sterkt ødelagt ved inngravninger i siden og toppen. Bevokst med store grantrær, enkelte løvtrær, ellers sparsom bunnvegetasjon. D 12m, h i V 1,75m, i Ø ca 1m. På denne lokaliteten lå en liten husmannsplass, kalt Brennigrinda. Den store utgravningen NNØ for haugen er fjøstomten. Opplyst og påvist av Kamilla Furuseth Brenni. Kontrollregistrering 2017: Ved kontrollregistrering ble gravhaugen omdefinert til tjæremile. Fjøstomten fra en husmannsplass ble gitt geometri ved LiDAR. Det er i tillegg registrert en liten del av en hulvei like vest for tjæremilen.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2004
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2004
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestland fylkeskommune;

  Beskrivelse fra lokalitet: WP 087 Kolgrop. Det er registrert ei rekkje kulturminne inne på stølsvollane på Nystøl og Fagrasete, samt i området mellom desse. På Nystøl er det ståande stølshus, medan Fagrasete er ein nedlagd støl. Dei registrerte kulturminna skriv seg både frå førhistorisk tid og nyare tid. Det er registrert tufter, skålgroplokalitetar, kolgroper og kisgruver i området. Beskrivelse fra Enkeltminne: WP 087. Kolgrop. 7 meter i tvm. 3,5 meter innvendig tvm. Klår oppbygging. Kraftige vollar, ca 80 cm høge. 50 cm djup. Kraftig trekollag. Tilvaksen med gras og lyng. Ein del bjørk veks på haugen. Ei lita gran står i NA kant. Kolgropa ligg i overgangen mellom stølsvollen på Nystøl og den bratte lia bakom. Nederst i skaret som går opp til Furuhaugen.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2008
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2008
   Data sources: B2FIND
 • Authors: KHM, Kulturhistorisk museum, Oslo;

  Lengst i N: 1. Rundhaug, klart markert fra Ø-N-V. I S noe uklart markert. Tydelig i terrenget. Består av jord og stein. To nedgravninger. Den første ligger i NNØ-del av haugen, d 1m, dybde 0,4m. 1,5m. SSØ for denne ligger den andre nedgravningen, d 0,8m, dybde 0,2m. Bevokst med en furu, rogn og osp. Helt overgrodd med gress og mose. D 8m, h 0,4m. 3m S for 1: 2. Rundhaug, klart markert og tydelig i terrenget. består av jord og stein. Totalt utgravd i midten, d 3m, dybde 0,4m. Utgravningen har skjedd fra SØ-del av haugen og inn mot midten, Haugen er bevokst med furutrær. Sterkt overgrodd med gress og mose. D 6m, h 0,4m. Kontrollregistrering 2016: Beskrivelsen på de to gravhaugene stemmer fortsatt. Det ble registrert en ny gravrøys innenfor lokaliteten. Den ligger vest for enkeltminne 1 og NV for enkeltminne 2. Den er tydelig i terrenget, lagd av stein og er 2,80 X 2 m (Ø-V X N-S) i størrelsen. Den ligger ytterst på kanten av en knekk i landskapet.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2016
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2016
   Data sources: B2FIND
 • Authors: KHM, Kulturhistorisk museum, Oslo;

  På en naturlig forhøyning som den utnytter: Rundrøys. Klart markert. Bygget av stein av varierende størrelse, NV-ligste del av mye små steiner, tvm 0,05-0,1m. Forøvrig steinmed tvm 0,1-0,3m. Røysas SV-ligste del rasert, og her står, delvis nedgravd i røysa, en gammel smie. I SSØ går en garasje 2m inn i røysa. Toppartiet noe ujevnt, men virker urørt. Røysen er gress-, lyngbevokst, mose på steinene. En god del rognetrær og noen bjørker. D 13m, h 2m. 25m SV for røysa, på en naturlig forhøyning lå en liten gravhaug. Fjernet ca 1937. Man fant noe "kull" som man antok var av brente bein. Mål vanskelig å angi. Opplyst av Ola J Grindland.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2004
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2004
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Trøndelag fylkeskommune;

  Foss XXXVIII. Stein midt i traktorvei med 5 skålgroper. Må dokumenteres nærmere.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2018
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2018
   Data sources: B2FIND
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
124,935 Research products
 • Authors: Innlandet fylkeskommune;

  Feltet er verken nøyaktig avgrenset, kartfestet eller dokumentert! feltet strekker seg trolig inn på hogstfelt i øst og beiter i vest og nord, men områdene er ikke befart. I den delen av fornminnefeltet som er befart ligger det anslagsvis 15 - 25 rydningsrøyser, flere åkerreiner, mulig gravrøys og mulige tufter.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2009
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2009
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Agder fylkeskommune;

  Støl

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2014
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2014
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Steinhella er ca. 4 x 4 m og er 1,2 m høg innvendig. Tett mot bakken på 3 sider. Det har vore mura opp i opninga, men dette har delvis rasa ut.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2009
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2009
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestland fylkeskommune;

  Beskrivelse fra lokalitet: WP 169 Veg. Det er registrert ei rekkje kulturminne i dette området, både frå førhistorisk tid og nyare tid. Kulturminna er knytt til framstilling av trekol, dyrking, støling, busetnad med gravminner, m.v. Beskrivelse fra Enkeltminne: WP 169 Veg. Om lag 50 meter rest av gamal veg. Oppbygd i hellande terreng. Ligg i eitt med bakken i flatare terreng. Ca 1,5 meter breid. Avskoren i begge endane av eksisterande veg.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2008
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2008
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Håndtaket av en boltlåsnøkkel av kobberlegering. Kun øvre del av skaftet er bevart. Øverst er det flatt med nesten rektangulært tverrsnitt, 1,0 cm bredt og 0,3 cm tykt, med et ovalt hull, 0,6 x 0,4 cm. Overgangen til skaftet er markert av to fortykkete felt, det nederste med dekor av skråstilte striper. Selve skaftet er glatt med tilnærma rundt tverrsnitt, 0,8 cm i tverrmål. På den ene siden har skaftet langsgående flate felter, og hadde disse fortsatt hele veien rundt, ville det hatt et åttekantet tverrsnitt.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  B2FIND
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  B2FIND
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  B2FIND
  Other ORP type . 2016
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
   B2FIND
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
   B2FIND
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
   B2FIND
   Other ORP type . 2016
   Data sources: B2FIND
 • Authors: KHM, Kulturhistorisk museum, Oslo;

  Mellomstor uregelmessig utgravning i NNØ og mindre grop i SSØ: Rundhaug, klart markert, tydelig i terrenget. Sterkt ødelagt ved inngravninger i siden og toppen. Bevokst med store grantrær, enkelte løvtrær, ellers sparsom bunnvegetasjon. D 12m, h i V 1,75m, i Ø ca 1m. På denne lokaliteten lå en liten husmannsplass, kalt Brennigrinda. Den store utgravningen NNØ for haugen er fjøstomten. Opplyst og påvist av Kamilla Furuseth Brenni. Kontrollregistrering 2017: Ved kontrollregistrering ble gravhaugen omdefinert til tjæremile. Fjøstomten fra en husmannsplass ble gitt geometri ved LiDAR. Det er i tillegg registrert en liten del av en hulvei like vest for tjæremilen.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2004
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2004
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestland fylkeskommune;

  Beskrivelse fra lokalitet: WP 087 Kolgrop. Det er registrert ei rekkje kulturminne inne på stølsvollane på Nystøl og Fagrasete, samt i området mellom desse. På Nystøl er det ståande stølshus, medan Fagrasete er ein nedlagd støl. Dei registrerte kulturminna skriv seg både frå førhistorisk tid og nyare tid. Det er registrert tufter, skålgroplokalitetar, kolgroper og kisgruver i området. Beskrivelse fra Enkeltminne: WP 087. Kolgrop. 7 meter i tvm. 3,5 meter innvendig tvm. Klår oppbygging. Kraftige vollar, ca 80 cm høge. 50 cm djup. Kraftig trekollag. Tilvaksen med gras og lyng. Ein del bjørk veks på haugen. Ei lita gran står i NA kant. Kolgropa ligg i overgangen mellom stølsvollen på Nystøl og den bratte lia bakom. Nederst i skaret som går opp til Furuhaugen.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2008
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2008
   Data sources: B2FIND
 • Authors: KHM, Kulturhistorisk museum, Oslo;

  Lengst i N: 1. Rundhaug, klart markert fra Ø-N-V. I S noe uklart markert. Tydelig i terrenget. Består av jord og stein. To nedgravninger. Den første ligger i NNØ-del av haugen, d 1m, dybde 0,4m. 1,5m. SSØ for denne ligger den andre nedgravningen, d 0,8m, dybde 0,2m. Bevokst med en furu, rogn og osp. Helt overgrodd med gress og mose. D 8m, h 0,4m. 3m S for 1: 2. Rundhaug, klart markert og tydelig i terrenget. består av jord og stein. Totalt utgravd i midten, d 3m, dybde 0,4m. Utgravningen har skjedd fra SØ-del av haugen og inn mot midten, Haugen er bevokst med furutrær. Sterkt overgrodd med gress og mose. D 6m, h 0,4m. Kontrollregistrering 2016: Beskrivelsen på de to gravhaugene stemmer fortsatt. Det ble registrert en ny gravrøys innenfor lokaliteten. Den ligger vest for enkeltminne 1 og NV for enkeltminne 2. Den er tydelig i terrenget, lagd av stein og er 2,80 X 2 m (Ø-V X N-S) i størrelsen. Den ligger ytterst på kanten av en knekk i landskapet.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2016
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2016
   Data sources: B2FIND
 • Authors: KHM, Kulturhistorisk museum, Oslo;

  På en naturlig forhøyning som den utnytter: Rundrøys. Klart markert. Bygget av stein av varierende størrelse, NV-ligste del av mye små steiner, tvm 0,05-0,1m. Forøvrig steinmed tvm 0,1-0,3m. Røysas SV-ligste del rasert, og her står, delvis nedgravd i røysa, en gammel smie. I SSØ går en garasje 2m inn i røysa. Toppartiet noe ujevnt, men virker urørt. Røysen er gress-, lyngbevokst, mose på steinene. En god del rognetrær og noen bjørker. D 13m, h 2m. 25m SV for røysa, på en naturlig forhøyning lå en liten gravhaug. Fjernet ca 1937. Man fant noe "kull" som man antok var av brente bein. Mål vanskelig å angi. Opplyst av Ola J Grindland.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2004
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2004
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Trøndelag fylkeskommune;

  Foss XXXVIII. Stein midt i traktorvei med 5 skålgroper. Må dokumenteres nærmere.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2018
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2018
   Data sources: B2FIND