Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
258 Research products, page 1 of 26

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research software
 • Other research products
 • Biblioteca Digital de les Illes Balears

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2001
  Open Access Multiple languages
  Authors: 
  Societat Arqueològica Lul·liana (Palma);
  Publisher: Societat Arqueològica Lul·liana (Palma)
 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Societat Arqueològica Lul·liana (Palma);
  Publisher: Societat Arqueològica Lul·liana (Palma)
 • Other research product . Other ORP type . 1916
  Open Access
  Authors: 
  Societat Arqueològica Lul·liana (Palma);
  Publisher: Societat Arqueològica Lul·liana (Palma)
 • Other research product . Other ORP type . 1813
  Open Access
  Authors: 
  Semanario Cristiano Político de Mallorca;
  Publisher: Imp. de Felipe Guasp

  Abstract not available

 • Other research product . Lecture . 1995
  Open Access
  Authors: 
  Cantarellas Camps, Catalina;
  Publisher: Universitat de les Illes Balears
 • Other research product . Other ORP type . 1996
  Open Access Multiple languages
  Authors: 
  Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts;
  Publisher: Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
 • Open Access Italian
  Authors: 
  Carta, Valeria;
  Publisher: Universitat de les Illes Balears

  [cat] A Sardenya són molts els fragments medievals recuperats a les esglésies actualment destruïdes i sovint reconeguts com fora de context. Per tant, als especialistes els és difícil investigar adequadament artefactes com els epígrafs greco-sards. Alguns d’aq...

 • Other research product . Other ORP type . 1986
  Open Access Multiple languages
  Authors: 
  Societat Arqueològica Lul·liana (Palma);
  Publisher: Societat Arqueològica Lul·liana (Palma)
 • Other research product . Other ORP type . 1813
  Open Access Spanish; Castilian
  Authors: 
  Semanario Cristiano Político de Mallorca;
  Publisher: Imp. de Felipe Guasp

  Abstract not available

 • Other research product . Other ORP type . 1918
  Open Access Multiple languages
  Authors: 
  Societat Arqueològica Lul·liana (Palma);
  Publisher: Societat Arqueològica Lul·liana (Palma)