Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
288 Research products, page 1 of 29

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research software
 • Other research products
 • 2022-2022
 • Open Access
 • English

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Paes Troiano Leonardo; Paes Troiano Leonardo;
  Country: Greece

  Τα ιερά κορυφής, από τους κύριους τόπους λατρείας στη Μινωική Κρήτη, θεωρούνται ότι παρουσιάζουν αλλαγές κατά την Νεοανακτορική περίοδο. Η εμφάνιση υψηλής ποιότητας αναθημάτων, όπως οι ενεπίγραφες τράπεζες υγρών προσφορών, οι διπλοί πελέκεις, και τα ρεαλιστικής τεχνοτροπίας ειδώλια εκείνη την περίοδο έχουν ερμηνευθεί ως σημάδι επιρροής ηγετικών ομάδων. Ταυτόχρονα, τα ιερά κορυφής είναι από τους λίγους τόπους λατρείας που θεωρούνται ότι φιλοξένησαν λαϊκές τελετουργίες. Εάν και οι ηγετικές ομάδες και τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας συγκεντρώνονταν στα ιερά κορυφής, είναι απόλυτη ανάγκη να κατανοηθούν οι τρόποι με τους οποίους πραγματοποιούνταν αυτές οι διαδράσεις. Η σωστή εκτίμηση της κοινωνικής διάστασης των ιερών κορυφής κατά τη Νεοανακτορική περίοδο περιλαμβάνει μία λεπτομερή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το σύνολο του υλικού συμμετείχε στις τελετουργίες, τις διαμόρφωνε και επιδεχόταν συγκεκριμένου τύπου κοινωνικές διαδράσεις. Ο εξοπλισμός πυ χρησιμοποιήθηκε στην τελετουργική δραστηριότητα αποτελεί κλειδί για την επιτέλεση της τελετουργία ςκαθαυτής. Σε αυτή την εργασία, αναλύονται σημειωτικά λίθινα εγχάρακτα αγγεία και διπλοί πελέκεις από τα Νεοανακτορικά σύνολα, στο πλαίσιο μίας συγκειμενικής προσέγγισης, ώστε να αναγνωρισθεί η σημασία των τρόπων κοινωνικοποίησης κατά την περίοδο αυτή, η οποία αποτελεί και την ακμή του Μινωικού πολιτισμού. Peak sanctuaries, some of the main cult places in Minoan Crete, are known to present changes during the Neopalatial period. The appearance of high-quality votive objects, such as inscribed libation tables, double-axes, and naturalistic-style figurines during this period has been interpreted as a sign of elite influence. At the same time, peak sanctuaries are one of the few cult places known to have housed popular rituals. If both elite and lower strata of society congregated at peak sanctuaries, understanding the ways in which these interactions took place is imperative. Properly appreciating the social dimension of peak sanctuaries during the Neopalatial period entails a detailed understanding of how the material assemblage participated in the ritual, shaped it, and afforded certain social interactions. The paraphernalia utilized in ritual activity constitute a key in the performance of the ritual itself. In this work, stone-carved vases and double-axes from Neopalatial assemblages are analyzed semiotically and in a contextual approach, to acknowledge their importance to ways of socializing during this period that marks the heydey of the Minoan civilization.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Barth, Theodor;
  Publisher: KMD
  Country: Norway

  Research portfolio THE PROBLEM: The collection of items available as uploads (left) are broadly concerned with a class of rhythmic events that that contain disturbing elements, or “hiccups”. Example: Firstly, secondly, weirdly and thirdly… Hiccups can occur in sequences that are either logical, procedural or both (editorial). They are e.g. relevant in connection with photogravure editions. Featuring elements that are unexplainable/irrelevant in the sequence. 1, 2, X and 3… (See Didi-Huberman for an in depth analysis of the question. Didi-Huberman, Georges. (2008). La ressemblance par contact—Archaeologie et modernité de l’empreinte. Minuit.) I am broadly scouting for ways of taking stock such odd elements to see if it is possible to intercept the weft of the passage from image- to object perception. This is done by asking a question, showing an image, and providing an answer. The images are the ones contained in the slide-show (featuring the Q&A at the end). Together, the sequence of 26 Q&As with an image, feature a matrix of the type that Christopher Alexander called a pattern (with the interception X added here). The argument for making an account and finding uses for hiccups is: if unattended they leave a long tail, a growing shadow discussed here in Goethe’s and Jung’s terms. If hiccups are understood as elements occurring in a sequence/edition for which there is no rule, nor any currently existing learning algorithm, then they will tend to aggregate. If left unaccounted and unattended they will grow on par with the power and multiplication of computers in human exchange (i.e., a long entropic tail). Hence we here have a candidate model to explain how human and environmental relations could escalate to states of exception in a variety of un/related areas. And alternatives of how to deal with them are within reach of research. A solution that eliminates the problem—or, an answer that eliminates the question—contains no knowledge. SYNOPSIS From the exhibition element shown in Gallery ROM61 at KMD, for the seminar Tracing Rhythm, a carousel of slides were slung in a spiral out of the Lineup called La Kahina. Her journey around the world as the wife of a diplomat called K, features a variety of homes: domestic interiors adapted to a variety of local circumstances and the job. On the backdrop of this adaptive enclosure the life and work of her husband: the Norwegian political positions in the global oil and gas-trade. Between them a middle zone dedicated to mundane and cultural events: La Kahina’s home is never quite private, and K’s diplomatic errands are never quite public. The middle zone is fringe-space between the private and public domains. It is compared with Goethe’s studio and Arne Næss cabin at Tvergastein (Hallingskarvet). From this an idea of a proximal space—smaller than the world but wider than the body—is connected to the come-and-go between studio-work and fieldwork. In this setting, three art works are compared in terms of how they differently combine field- and studio-work: William Kentridge, Geir Harald Samuelsen, Dragoş Gheorghiu. It is suggested that the vectorial sum of field- and studio-work are organised according to 3 material tropes (Karen Barad): entanglement, superposition and intra-action. From this it is further anticipated that complex phenomena will be composite in terms of these 3 tropes. Providing a ground work for understanding current critical turns. The two chief conversation partners are here Bruno Latour’s titles: Down to Earth (2018) and After lockdown (2021). The idea of the long-tail model above came from there. The essay (attached) was written in preparation to the seminar Tracing Rhythm to reach a ground zero from where the images could be at the forefront. The result was a hiccup: that is, it produced a phenomenological equivalent—or, the event—of Shannon’s definition of information as entropy. On account of the multiplication of images perceived owing to the many instrumental shifts in the production of a photogravure, the techniques becomes an experimental laboratory to explore image collapse into object perception. The Kahina lineup attempts to transpose the production of this transition into an exhibition space, in making the image to object perception available to the viewer in the form of a debatable proposition. However, the photogravure process also features an artistic proposition (exposition) as an active model of similar types of problem (outlined above): notably types of processes where object perception is indeterminately anticipated and proposed. Calling on a hammerbolt, or featuring a counter-beat. As an entry/exit device in working with diary materials—as is the case in the National Library residency in which the project is currently hatching—photgravure has a similar function as the wind-rose on maps. One that steers towards the hatching of an object. Most probably a book. The hosting PKU project—Matter Gesture and Soul—is one of the unique arenas where academic pursuits and research can combine with workshop premises of the art field. Matter Gesture and Soul (DIKU/KMD)

 • Open Access English
  Authors: 
  Johnson, Sarah Rose;
  Publisher: eScholarship, University of California
  Country: United States

  This dissertation examines how the Centralverein deutscher Staatsb�rger j�dischen Glaubens and the Volksverein f�r das katholische Deutschland utilized decentralization into the local and regional spheres to participate in German society, shape public and political discourse, and strengthen their respective community’s sense of belonging and identity. Drawing on the Centralverein and Volksverein’s administrative records held in archives in England and Germany, this dissertation assesses how their networks of local and regional branches operated and how power and responsibility shifted between the center and the periphery during the German Empire, the Weimar Republic, and Nazi Germany. In decentering away from their respective central office to focus on the local and regional branches, this dissertation argues that local and regional branches were the main sites in which religious minority groups constructed and reinforced their influence, whether political or social. Whether through providing legal or political defense or holding assemblies and lectures, religious minority associations worked to unite their members and create a unified front for political and social action on their own behalf. In promoting a positive connection to Jewishness while also defending Germanness, the Centralverein’s local and regional branches created tailored spaces in which Centralverein members could develop and affirm a synthesized German-Jewish identity while also asserting their civic belonging in the local, regional, and national spheres. Through both a comparative and integrated institutional history of the Centralverein and Volksverein’s decentralization, this dissertation provides a more detailed understanding of social and political relations between minority and majority communities during the German Empire, the Weimar Republic, and Nazi Germany. A comparative perspective allows for examining how minority religious associations responded and adapted to changes at the state level and navigated shifting means of self-assertion and political expression. In examining how German-Jewish and German-Catholic associations implemented decentralization and accommodated regionalization, this study decenters the examination of belonging, the pluralities of civic, regional, and religious identities and what it meant to represent religious minority interests in the German public sphere in the late nineteenth and early twentieth centuries.

 • Open Access English
  Authors: 
  Harrop, Mitchell;
  Publisher: Zenodo

  Current version: v1.0.1 A collection of examples using the Victorian Heritage Database API. For more information see the Heritage Council of Victoria section of the GLAM Workbench. Notebook topics Introduction to the Victorian Heritage Database API This repository is part of the GLAM Workbench.

 • Open Access English
  Authors: 
  Weerasinghe Savin;
  Country: Greece

  Η ελληνική αρχιτεκτονική έχει μια μακρά ιστορία που μπορεί να χρονολογηθεί πολλές χιλιετίες πίσω. Ένα συναρπαστικό χαρακτηριστικό αυτού είναι το πώς είχε εξαπλωθεί και επηρεάσει την αρχιτεκτονική των κοντινών και μακρινών περιοχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αρχιτεκτονική επιρροή διαδόθηκε μέσω στρατιωτικών εκστρατειών όπως του Αλεξάνδρου. Σε άλλες περιπτώσεις υιοθετήθηκε αργότερα για συμβολικούς λόγους. Αυτή η εργασία αναλύει την αληθοφάνεια της ελληνιστικής επιρροής στην αρχαία θρησκευτική αρχιτεκτονική της Σρι Λάνκα στο πλαίσιο του Transmission of Design. Η μελέτη μου επικεντρώνεται σε τρία σημαντικά χαρακτηριστικά μεταξύ του θόλου και του Vatadage. Το πρώτο είναι η δομική σύγκριση και η απεικόνιση των σημείων που μοιράζονται ορισμένα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, καθώς και πού διαφέρουν. Το δεύτερο είναι να χαράξουμε μια υποθετική διαδρομή επιρροής που βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι να συγκρίνουμε τη συμβολική λειτουργία αυτών των θρησκευτικών κατασκευών για να κατανοήσουμε τους σκοπούς για τους οποίους χτίστηκαν. Greek architecture has a long history that can be dated back several millennia. A fascinating characteristic of that is how it had spread and influenced the architecture of regions near and far. In some cases, the architectural influence was spread through military campaigns such as Alexander’s. In other cases, it was later adopted for symbolic reasons. This paper analyzes the plausibility of Hellenistic influence in ancient Sri Lankan religious architecture within the framework of Transmission of Design. My study is focused on three significant characteristics between the tholos and Vatadage. The first is the structural comparison and illustrating where they share certain architectural attributes, as well as where they differ. The second is to draw a hypothetical path of influence based on historical data. The final characteristic is to compare the symbolic function of these religious structures to understand the purposes why they were built.

 • Open Access English
  Authors: 
  Safranski Mark; Safranski Mark;
  Country: Greece

  This dissertation examines both the patterns of trade between the Aegean and North Syria and the consumption habits of Aegean commodities by the local North Syrian communities with an emphasis on pottery from the LBA to IA III. Material, as well as textual evidence, is taken into consideration as well as the theories of contextual archaeology. This dissertation examines both the patterns of trade between the Aegean and North Syria and the consumption habits of Aegean commodities by the local North Syrian communities with an emphasis on pottery from the LBA to IA III. Material, as well as textual evidence, is taken into consideration as well as the theories of contextual archaeology.

 • Open Access English
  Authors: 
  Zubiaurre, Elena; Bele, Bolette; Simon, Veronique Karine; Reher, Guillermo S.; Rodríguez, Ana Delia; Alonso, Rodrigo; Castiglioni, Benedetta;
  Publisher: Amsterdal University Press

  The Faro Convention underlined the importance of educational initiatives related to heritage. This paper focuses on the educational dimension of landscape, as a means to better facilitate its social acceptance and hence its inclusion in planning and management processes. The relation between landscape education and social perception, through a few European examples will be analysed to ascertain whether the principles of the Convention are being complied with effectively. The authors introduce four case studies of heritage-related education carried out in three European countries (Spain, Norway and Italy). These case studies provide the possibility to coherently analyse a wide range of activities and initiatives occurring at various scales and levels: geographic, local and sectoral. In addition, they describe the pedagogical potential of cultural landscapes and cultural heritage, and highlight some of the educational strategies and measures currently used in this field.

 • Open Access English
  Authors: 
  Jørgensen, Oliver Lunding; Tækker, Tobias Lund; Paget, Marc David; Utzon, Bjørn Anton;
  Publisher: Roskilde University
  Country: Denmark

  This paper, seeks to examine the correlation between stock price and public sentiment expressed through social media. Through twitter scraping and pre- processing, sentiment can be extracted from text. The paper will be based on a heuristic approach to natural language processing. Furthermore, the paper will rely on the most common forms of sentiment analysis, using a rule-based and a machine-learning approach as a starting point and weigh these up against each other. Finally, we will continue with the best performing method, and weigh this up against real market data in a pursuit to find a correlation, should one exist. The paper found a sentiment-to-market accuracy 75%. And the accuracy score utilizing the rules-based approach of 72,72%.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Wong, Keri Ka-Yee;
  Publisher: University College London UCL

  Slides for invited BPS talk on Psychology in the Arts on 4 May 2022.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Peter Borza; Anna Nagyová;
  Publisher: Zenodo

  Výstava Not Forgoten - The destiny of some and their heroism prezentuje osobnosti vyznamenané titulom Spravodlivý medzi národmi z východného Slovenska, z Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Tvorba výstavy si vyžadovala úzku spoluprácu historika a výtvarníčky s využitím výsledkov vedeckého výskumu k téme holokaustu s aplikáciou na konkrétne prípady z východného Slovenska.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
288 Research products, page 1 of 29
 • Open Access English
  Authors: 
  Paes Troiano Leonardo; Paes Troiano Leonardo;
  Country: Greece

  Τα ιερά κορυφής, από τους κύριους τόπους λατρείας στη Μινωική Κρήτη, θεωρούνται ότι παρουσιάζουν αλλαγές κατά την Νεοανακτορική περίοδο. Η εμφάνιση υψηλής ποιότητας αναθημάτων, όπως οι ενεπίγραφες τράπεζες υγρών προσφορών, οι διπλοί πελέκεις, και τα ρεαλιστικής τεχνοτροπίας ειδώλια εκείνη την περίοδο έχουν ερμηνευθεί ως σημάδι επιρροής ηγετικών ομάδων. Ταυτόχρονα, τα ιερά κορυφής είναι από τους λίγους τόπους λατρείας που θεωρούνται ότι φιλοξένησαν λαϊκές τελετουργίες. Εάν και οι ηγετικές ομάδες και τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας συγκεντρώνονταν στα ιερά κορυφής, είναι απόλυτη ανάγκη να κατανοηθούν οι τρόποι με τους οποίους πραγματοποιούνταν αυτές οι διαδράσεις. Η σωστή εκτίμηση της κοινωνικής διάστασης των ιερών κορυφής κατά τη Νεοανακτορική περίοδο περιλαμβάνει μία λεπτομερή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το σύνολο του υλικού συμμετείχε στις τελετουργίες, τις διαμόρφωνε και επιδεχόταν συγκεκριμένου τύπου κοινωνικές διαδράσεις. Ο εξοπλισμός πυ χρησιμοποιήθηκε στην τελετουργική δραστηριότητα αποτελεί κλειδί για την επιτέλεση της τελετουργία ςκαθαυτής. Σε αυτή την εργασία, αναλύονται σημειωτικά λίθινα εγχάρακτα αγγεία και διπλοί πελέκεις από τα Νεοανακτορικά σύνολα, στο πλαίσιο μίας συγκειμενικής προσέγγισης, ώστε να αναγνωρισθεί η σημασία των τρόπων κοινωνικοποίησης κατά την περίοδο αυτή, η οποία αποτελεί και την ακμή του Μινωικού πολιτισμού. Peak sanctuaries, some of the main cult places in Minoan Crete, are known to present changes during the Neopalatial period. The appearance of high-quality votive objects, such as inscribed libation tables, double-axes, and naturalistic-style figurines during this period has been interpreted as a sign of elite influence. At the same time, peak sanctuaries are one of the few cult places known to have housed popular rituals. If both elite and lower strata of society congregated at peak sanctuaries, understanding the ways in which these interactions took place is imperative. Properly appreciating the social dimension of peak sanctuaries during the Neopalatial period entails a detailed understanding of how the material assemblage participated in the ritual, shaped it, and afforded certain social interactions. The paraphernalia utilized in ritual activity constitute a key in the performance of the ritual itself. In this work, stone-carved vases and double-axes from Neopalatial assemblages are analyzed semiotically and in a contextual approach, to acknowledge their importance to ways of socializing during this period that marks the heydey of the Minoan civilization.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Barth, Theodor;
  Publisher: KMD
  Country: Norway

  Research portfolio THE PROBLEM: The collection of items available as uploads (left) are broadly concerned with a class of rhythmic events that that contain disturbing elements, or “hiccups”. Example: Firstly, secondly, weirdly and thirdly… Hiccups can occur in sequences that are either logical, procedural or both (editorial). They are e.g. relevant in connection with photogravure editions. Featuring elements that are unexplainable/irrelevant in the sequence. 1, 2, X and 3… (See Didi-Huberman for an in depth analysis of the question. Didi-Huberman, Georges. (2008). La ressemblance par contact—Archaeologie et modernité de l’empreinte. Minuit.) I am broadly scouting for ways of taking stock such odd elements to see if it is possible to intercept the weft of the passage from image- to object perception. This is done by asking a question, showing an image, and providing an answer. The images are the ones contained in the slide-show (featuring the Q&A at the end). Together, the sequence of 26 Q&As with an image, feature a matrix of the type that Christopher Alexander called a pattern (with the interception X added here). The argument for making an account and finding uses for hiccups is: if unattended they leave a long tail, a growing shadow discussed here in Goethe’s and Jung’s terms. If hiccups are understood as elements occurring in a sequence/edition for which there is no rule, nor any currently existing learning algorithm, then they will tend to aggregate. If left unaccounted and unattended they will grow on par with the power and multiplication of computers in human exchange (i.e., a long entropic tail). Hence we here have a candidate model to explain how human and environmental relations could escalate to states of exception in a variety of un/related areas. And alternatives of how to deal with them are within reach of research. A solution that eliminates the problem—or, an answer that eliminates the question—contains no knowledge. SYNOPSIS From the exhibition element shown in Gallery ROM61 at KMD, for the seminar Tracing Rhythm, a carousel of slides were slung in a spiral out of the Lineup called La Kahina. Her journey around the world as the wife of a diplomat called K, features a variety of homes: domestic interiors adapted to a variety of local circumstances and the job. On the backdrop of this adaptive enclosure the life and work of her husband: the Norwegian political positions in the global oil and gas-trade. Between them a middle zone dedicated to mundane and cultural events: La Kahina’s home is never quite private, and K’s diplomatic errands are never quite public. The middle zone is fringe-space between the private and public domains. It is compared with Goethe’s studio and Arne Næss cabin at Tvergastein (Hallingskarvet). From this an idea of a proximal space—smaller than the world but wider than the body—is connected to the come-and-go between studio-work and fieldwork. In this setting, three art works are compared in terms of how they differently combine field- and studio-work: William Kentridge, Geir Harald Samuelsen, Dragoş Gheorghiu. It is suggested that the vectorial sum of field- and studio-work are organised according to 3 material tropes (Karen Barad): entanglement, superposition and intra-action. From this it is further anticipated that complex phenomena will be composite in terms of these 3 tropes. Providing a ground work for understanding current critical turns. The two chief conversation partners are here Bruno Latour’s titles: Down to Earth (2018) and After lockdown (2021). The idea of the long-tail model above came from there. The essay (attached) was written in preparation to the seminar Tracing Rhythm to reach a ground zero from where the images could be at the forefront. The result was a hiccup: that is, it produced a phenomenological equivalent—or, the event—of Shannon’s definition of information as entropy. On account of the multiplication of images perceived owing to the many instrumental shifts in the production of a photogravure, the techniques becomes an experimental laboratory to explore image collapse into object perception. The Kahina lineup attempts to transpose the production of this transition into an exhibition space, in making the image to object perception available to the viewer in the form of a debatable proposition. However, the photogravure process also features an artistic proposition (exposition) as an active model of similar types of problem (outlined above): notably types of processes where object perception is indeterminately anticipated and proposed. Calling on a hammerbolt, or featuring a counter-beat. As an entry/exit device in working with diary materials—as is the case in the National Library residency in which the project is currently hatching—photgravure has a similar function as the wind-rose on maps. One that steers towards the hatching of an object. Most probably a book. The hosting PKU project—Matter Gesture and Soul—is one of the unique arenas where academic pursuits and research can combine with workshop premises of the art field. Matter Gesture and Soul (DIKU/KMD)

 • Open Access English
  Authors: 
  Johnson, Sarah Rose;
  Publisher: eScholarship, University of California
  Country: United States

  This dissertation examines how the Centralverein deutscher Staatsb�rger j�dischen Glaubens and the Volksverein f�r das katholische Deutschland utilized decentralization into the local and regional spheres to participate in German society, shape public and political discourse, and strengthen their respective community’s sense of belonging and identity. Drawing on the Centralverein and Volksverein’s administrative records held in archives in England and Germany, this dissertation assesses how their networks of local and regional branches operated and how power and responsibility shifted between the center and the periphery during the German Empire, the Weimar Republic, and Nazi Germany. In decentering away from their respective central office to focus on the local and regional branches, this dissertation argues that local and regional branches were the main sites in which religious minority groups constructed and reinforced their influence, whether political or social. Whether through providing legal or political defense or holding assemblies and lectures, religious minority associations worked to unite their members and create a unified front for political and social action on their own behalf. In promoting a positive connection to Jewishness while also defending Germanness, the Centralverein’s local and regional branches created tailored spaces in which Centralverein members could develop and affirm a synthesized German-Jewish identity while also asserting their civic belonging in the local, regional, and national spheres. Through both a comparative and integrated institutional history of the Centralverein and Volksverein’s decentralization, this dissertation provides a more detailed understanding of social and political relations between minority and majority communities during the German Empire, the Weimar Republic, and Nazi Germany. A comparative perspective allows for examining how minority religious associations responded and adapted to changes at the state level and navigated shifting means of self-assertion and political expression. In examining how German-Jewish and German-Catholic associations implemented decentralization and accommodated regionalization, this study decenters the examination of belonging, the pluralities of civic, regional, and religious identities and what it meant to represent religious minority interests in the German public sphere in the late nineteenth and early twentieth centuries.

 • Open Access English
  Authors: 
  Harrop, Mitchell;
  Publisher: Zenodo

  Current version: v1.0.1 A collection of examples using the Victorian Heritage Database API. For more information see the Heritage Council of Victoria section of the GLAM Workbench. Notebook topics Introduction to the Victorian Heritage Database API This repository is part of the GLAM Workbench.

 • Open Access English
  Authors: 
  Weerasinghe Savin;
  Country: Greece

  Η ελληνική αρχιτεκτονική έχει μια μακρά ιστορία που μπορεί να χρονολογηθεί πολλές χιλιετίες πίσω. Ένα συναρπαστικό χαρακτηριστικό αυτού είναι το πώς είχε εξαπλωθεί και επηρεάσει την αρχιτεκτονική των κοντινών και μακρινών περιοχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αρχιτεκτονική επιρροή διαδόθηκε μέσω στρατιωτικών εκστρατειών όπως του Αλεξάνδρου. Σε άλλες περιπτώσεις υιοθετήθηκε αργότερα για συμβολικούς λόγους. Αυτή η εργασία αναλύει την αληθοφάνεια της ελληνιστικής επιρροής στην αρχαία θρησκευτική αρχιτεκτονική της Σρι Λάνκα στο πλαίσιο του Transmission of Design. Η μελέτη μου επικεντρώνεται σε τρία σημαντικά χαρακτηριστικά μεταξύ του θόλου και του Vatadage. Το πρώτο είναι η δομική σύγκριση και η απεικόνιση των σημείων που μοιράζονται ορισμένα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, καθώς και πού διαφέρουν. Το δεύτερο είναι να χαράξουμε μια υποθετική διαδρομή επιρροής που βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι να συγκρίνουμε τη συμβολική λειτουργία αυτών των θρησκευτικών κατασκευών για να κατανοήσουμε τους σκοπούς για τους οποίους χτίστηκαν. Greek architecture has a long history that can be dated back several millennia. A fascinating characteristic of that is how it had spread and influenced the architecture of regions near and far. In some cases, the architectural influence was spread through military campaigns such as Alexander’s. In other cases, it was later adopted for symbolic reasons. This paper analyzes the plausibility of Hellenistic influence in ancient Sri Lankan religious architecture within the framework of Transmission of Design. My study is focused on three significant characteristics between the tholos and Vatadage. The first is the structural comparison and illustrating where they share certain architectural attributes, as well as where they differ. The second is to draw a hypothetical path of influence based on historical data. The final characteristic is to compare the symbolic function of these religious structures to understand the purposes why they were built.

 • Open Access English
  Authors: 
  Safranski Mark; Safranski Mark;
  Country: Greece

  This dissertation examines both the patterns of trade between the Aegean and North Syria and the consumption habits of Aegean commodities by the local North Syrian communities with an emphasis on pottery from the LBA to IA III. Material, as well as textual evidence, is taken into consideration as well as the theories of contextual archaeology. This dissertation examines both the patterns of trade between the Aegean and North Syria and the consumption habits of Aegean commodities by the local North Syrian communities with an emphasis on pottery from the LBA to IA III. Material, as well as textual evidence, is taken into consideration as well as the theories of contextual archaeology.

 • Open Access English
  Authors: 
  Zubiaurre, Elena; Bele, Bolette; Simon, Veronique Karine; Reher, Guillermo S.; Rodríguez, Ana Delia; Alonso, Rodrigo; Castiglioni, Benedetta;
  Publisher: Amsterdal University Press

  The Faro Convention underlined the importance of educational initiatives related to heritage. This paper focuses on the educational dimension of landscape, as a means to better facilitate its social acceptance and hence its inclusion in planning and management processes. The relation between landscape education and social perception, through a few European examples will be analysed to ascertain whether the principles of the Convention are being complied with effectively. The authors introduce four case studies of heritage-related education carried out in three European countries (Spain, Norway and Italy). These case studies provide the possibility to coherently analyse a wide range of activities and initiatives occurring at various scales and levels: geographic, local and sectoral. In addition, they describe the pedagogical potential of cultural landscapes and cultural heritage, and highlight some of the educational strategies and measures currently used in this field.

 • Open Access English
  Authors: 
  Jørgensen, Oliver Lunding; Tækker, Tobias Lund; Paget, Marc David; Utzon, Bjørn Anton;
  Publisher: Roskilde University
  Country: Denmark

  This paper, seeks to examine the correlation between stock price and public sentiment expressed through social media. Through twitter scraping and pre- processing, sentiment can be extracted from text. The paper will be based on a heuristic approach to natural language processing. Furthermore, the paper will rely on the most common forms of sentiment analysis, using a rule-based and a machine-learning approach as a starting point and weigh these up against each other. Finally, we will continue with the best performing method, and weigh this up against real market data in a pursuit to find a correlation, should one exist. The paper found a sentiment-to-market accuracy 75%. And the accuracy score utilizing the rules-based approach of 72,72%.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Wong, Keri Ka-Yee;
  Publisher: University College London UCL

  Slides for invited BPS talk on Psychology in the Arts on 4 May 2022.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Peter Borza; Anna Nagyová;
  Publisher: Zenodo

  Výstava Not Forgoten - The destiny of some and their heroism prezentuje osobnosti vyznamenané titulom Spravodlivý medzi národmi z východného Slovenska, z Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Tvorba výstavy si vyžadovala úzku spoluprácu historika a výtvarníčky s využitím výsledkov vedeckého výskumu k téme holokaustu s aplikáciou na konkrétne prípady z východného Slovenska.