Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
123,478 Research products, page 1 of 12,348

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research software
 • Other research products
 • Open Access
 • Other ORP type

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Dutch
  Authors: 
  van den Bergh, T.A. (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV);
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau BV

  Voor de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd is de archeologische verwachting hoog (AMK-terrein 15052); uit dit onderzoek blijkt dat resten van een van de voorgangers van molen de Phenix zich gedeeltelijk binnen het huidig plangebied bevinden. De diepteligging van de...

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Kuijl, E.E.A. van der (Hamaland Advies);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Hamaland Advies heeft in opdracht van Buro Ontwerp & Omgeving, ten behoeve van de bouw van een woning met bijgebouw en de herinrichting van het perceel, een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 5,8 hectare. Binnen dit ...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00094773

 • Other research product . Other ORP type . 2001
  Open Access Multiple languages
  Authors: 
  Societat Arqueològica Lul·liana (Palma);
  Publisher: Societat Arqueològica Lul·liana (Palma)
 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Miedema, F.R.P.M.;
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau

  onderzoeksrapport

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00068850

 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00009074

 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Dutch
  Authors: 
  Hielkema, J.B. (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV);
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau BV

  Bij het vooronderzoek zijn enkele vuursteenartefacten op het maaiveld gevonden. Op basis daarvan werd een vindplaats uit de Steentijd (een kampement uit het Mesolithicum) verwacht. Tijdens onderhavig onderzoek zijn geen vuursteenvondsten gedaan en zijn evenmin mesolithi...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00096431

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Terhorst, T. (Gemeente Amsterdam);
  Publisher: Gemeente Amsterdam

  Quickscan