Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . Other ORP type . Collection . 2020
  Open Access cje
  Authors:
  Brunelle, Marc;
  Publisher: Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale; Sound patterns Laboratory, University of Ottawa

  Danh sách các từ tiếng Chru chứa các ví dụ gồm tất cả các phụ âm đầu cấu âm răng và ngạc mềm theo sau bởi các nguyên âm /i, ɛ, a, ɔ, u/. Các từ được phát âm trong câu khung /kəw ɗəːm bɔh akʰaːr ___ təː saɁaːj paŋ/ "Tôi nói từ ___ để anh có thể nghe được nó" (các biến th...

  Add to ORCIDorcid
1 research outcomes, page 1 of 1