Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
135 research outcomes, page 1 of 14
 • publication . Master thesis . Other literature type . 2019
  Open Access Croatian
  Authors:
  Juranović, Hana;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za povijest umjetnosti.
  Country: Croatia

  U radu je predstavljena mogućnost implementacije suvremenih grafita i uliĉne umjetnosti kao novog sadrţaja u nastavi Likovne umjetnosti. Grafiti kao dio umjetnosti u javnom prostoru su fenomen prisutan na svim gradskim površinama te će se uĉenicima pobliţe predstaviti p...

 • publication . Bachelor thesis . Other literature type . 2018
  Open Access Croatian
  Authors:
  Viher, Helena;
  Country: Croatia

  Automatsko sažimanje teksta podrazumijeva stvaranje sažetka uz pomoć računalnih algoritama koji iz dokumenata izlučuju samo najrelevantnije rečenice. Cilj ovog rada je prikazati razvoj automatskog sažimanja, pristupe koji se koriste pri stvaranju sažetka, tj. ekstrakcij...

 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access
  Authors:
  Vesna Deželjin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Hrvatsko filolosko drustvo (Croatian Philological Society)
  Country: Croatia

  This paper focuses on sibilant and interdental fricative phones perceptible among reliable as well as all other types of speakers of the Italian Vernacular of Western Slavonia (IVWS). The production of fricatives in IVWS should be observed in relation to their presence ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . Other literature type . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Bajac, Petra;
  Country: Croatia

  By approaching the phenomenon of structural ambiguity from two different perspectives – psycholinguistic and computational, this thesis shows how linguistic research can have practical applications in improving NLP systems. The analyses of specific sentences show breakd...

 • publication . Other literature type . Article . 2018
  Open Access
  Authors:
  Davor Dukić;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Walter de Gruyter GmbH
  Country: Croatia

  The topic of this paper concerns the representations of the Zrinski-Frankopan (Zriny Frangipani) Conspiracy in five Croatian dramas, written and/or performed between 1900 and 2010, in the four different political constellations: in the late Habsburg Monarchy, in the ear...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Restricted Croatian
  Authors:
  Marin, Maja;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju.
  Country: Croatia

  Njemačka kultura kruha tema je ovog rada. Razmatrana je na tri razine. Prva je simbolika kruha i muzeifikacija kulture kruha na primjeru prvog muzeja kruha u svijetu, Museum der Brotkultur (Ulm, Baden-Württemberg, Njemačka), čime je provedena baštinizacija kulture kruha...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Croatian
  Authors:
  Matić, Antun;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za povijest.
  Country: Croatia

  U radu će se opisati događaji u Dubrovnik nakon pada Republike te će se nakon kratkog pregleda devetnaestog stoljeća i objašnjenja važnosti 1848. godine, Listopadske diplome, Austro-ugarske i Hrvatsko-ugarske nagodbe i gospodarske situacije fokus usmjeriti na politički ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Croatian
  Authors:
  Kebet, Eugen-Lovro;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za povijest.
  Country: Croatia

  Odlučio sam pisati rad naslova „Materijalni izvori u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi povijesti“, jer sam želio u jednom radu skupiti načine prezentiranja materijalnih izvora te njihove prednosti i izazove vezane uz materijalne izvore, konstruirati vlastite akt...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Golomboš, Matija;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.
  Country: Croatia

  Ovim diplomskim radom predstavljen je pojam baštine te što sve ulazi u nju. Prikazana je podjela kulturne baštine te kako ona utječe na naše poimanje kulture. U radu je predstavljen pojam industrijske baštine, zaštita te baštine te oblici interpretacije i prenamjene koj...

 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Ruso, Anita;
  Persistent Identifiers
  Country: Croatia
  Project: HRZZ | Visualizing Nationhood: t... (IP-2014-09-2305)

  The article examines the artworks and architecture of the Ragusan chapel in Dominican church in Genua, dedicated to the Virgin Mary and Saint Blaise, commissioned and maintained by Ragusan merchants and consuls in the Ligurian port. The analysis is based on known docume...

  Add to ORCIDorcid
135 research outcomes, page 1 of 14