Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Other research products Open Access CZ Czech

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Publications Other research products Open Access CZ Czech

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
679 research outcomes, page 1 of 68
 • publication . Article . 2005
  Open Access Czech
  Authors:
  Vraštil, Martin;
  Publisher: AntropoWeb
  Country: Czech Republic
 • publication . Article . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Markéta Hajská;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sciendo

  Abstract The author of the study presents a micro-historical study of a family of Vlach Roma (Lovára) of western Slovakian origin, who were one of the few Romani groups still on the move in the mid-1950s and who in the late 1950s were forced to settle in the towns of Lo...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Raška, Jiří;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývala získáváním znalostí ze sociálních médií. Konkrétním cílem této práce bylo získávání názorů na úrovní rysů z uživatelských recenzí. V teoretické části byly uvedeny metody v procesu dolování názorů a zpracování přirozeného jazyka. Hlavní částí této ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Waic, Marek;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Motto: „Hry tyto, jsou jedním z nejlepších prostředků výchovy a lze je z veliké části prováděti jako závody dvou družstev, což cenu jejich zvyšuje“ píše Josef Klenka v roce 1896. Kolébkou většiny sportovních her je Anglie, kde vznikaly v rámci počátků gentlemanského spo...

 • publication . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Vyhnalíková, Kateřina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  Country: Czech Republic

  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení vybraných nosných prvků jednoho podlaží betonové konstrukce krytého parkoviště pro bytové domy. K řešení vnitřních sil je využito výpočetního software RFEM. Součástí práce je i ruční výpočet vnitřních sil a porovnání s výsledky...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Birger, Mark;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá řešením problémů vývoje dialogového uživatelského rozhraní pro roboty. V rámci této práce byla vytvořena knihovna, určena pro rychlou implementace mluvčích dialogových rozhraní pro existující programy. Pomoci této knihovny dá se napsat popis dialogu...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Heicl, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá chronologicky uspořádanými dějinami plzeňské radnice. Významné historické období jsou více rozepsány. Část této bakalářské práce tvoří také empirické dotazník, který se zaobírá plzeňskou radnicí. Katedra historie Obhájeno This thesis deal...

 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Černá, Hana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se v teoretické části zaobírá současným uměním jako prostředkem pro výtvarné aktivity. Tyto poznatky jsou dále zkoumány v praktické části činnostmi realizovanými s předškolními dětmi. Teoretická část zahrnuje: postupný psychologický vývoj dítěte, c...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Rýdlová, Vanda;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce je zaměřena na med a produkty vytvořené včelami. Zabývá se jejich tvorbou, chemickým složením, podmínkami pro uchovávání a rozdělením dle původu, zpracování a balení. V práci je shrnuta historie medu, včelí produkty a jejich mnohostranné využití. P...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Preusz, Michal;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Disertační práce hodnotí vývoj a proměny keramiky v 16. a v 1. polovině 17. století v jižních a západních Čechách. Novověká keramika tvoří početnou skupinu artefaktů, která je důležitá zejména jako pramen pro datování archeologických situací na základě rozboru morfologi...

679 research outcomes, page 1 of 68