Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
104 research outcomes, page 1 of 11
 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Müllerová, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Ve své práci se věnuji historii sakrálních staveb na Nýřansku. Hlavním cílem práce je popsání a zdůraznění jejich historie a prozkoumání jejich současného stavu. Stručně je zde popsána také oblast Nýřanska jako takového z hlediska historického, demografického, správního...

 • other research product . 2020
  Open Access Slovak
  Authors:
  Pavelka, Jozef;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Felvidék je videohra žánru RPG odohrávajúca sa v prostredí fiktívnej sedmohradskej župy v období druhej polovice 15. storočia. Obsahuje ilustrácie prostredí a postáv. Súčasťou práce sú aj mnohé animácie. V hre možno viesť dialógy z NPC charaktermi a viesť boje s nepriat...

 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Vargová, Aneta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce "Ochranné prvky platidel a padělání peněz" se zabývá ochrannými prvky a paděláním. Hlavním cílem bakalářské práce je přiblížit ochranné prvky českých bankovek a eurobankovek a samotné padělání peněz. Práce je rozdělena teoretickou a praktickou část. V t...

 • other research product . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Rybačiauskaitė, Karolina; Tomášek, Marcel;

  Straipsnyje siekiama aptarti, kaip esminiai politinių režimų veikimo pokyčiai skirtingose Centrinės ir Rytų Europos regiono dalyse keitė modernaus ir šiuolaikinio meno raidos suvokimą, pristatymą ir kanonizavimą šiame regione. Ypač reikšmingas istorinis momentas –1989-ų...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Matějková, Denisa;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Rigorózní práce pojednává o ukotvení a historii trestu domácího vězení, dále o jeho postavení v trestních předpisech České republiky, o probační a mediační službě včetně její úlohy při výkonu trestu domácího vězení. Část práce je zaměřena na elektronický monitoring, zpr...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Bartička, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá automatickým stahováním smluvních podmínek a zásad ochrany údajů z webových stránek. Je součástí většího projektu, který se zabývá analýzou obsahu těchto stránek a potřebuje pro ni trénovací dataset. Cílem je vytvořit aplikaci, která bude schopna tento d...

 • other research product . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Šutera, Ondřej;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce pojednává o rozboru jazyka reklamy na daných příkladech současné reklamy. Rozebírá a analyzuje reklamu jako takovou, její historii a klasifikaci. Praktická část rozebírá aktuální příklady reklamy. Práce shromažďuje teoretické a praktické znalosti o...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Nováková, Karolína;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tvořivý průvodce Prahou provází děti 10 městkými částmi skrze výlety a tvořivé úkoly. Výtvorník a výletník propojuje hravé úkoly a šifry s vlastivědnými a historickými tématy, které staví na rozvíjení dialogu mezi dítětem a rodičem. Obhájeno The book guides children thr...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Brožovský, Petr;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce mapuje vývoj platebního styku na našem území a soustředí se v tomto kontextu na měnové reformy. Je dělena na tři kapitoly - první teoretickou a další dvě historické. První kapitola popisuje teoretické vymezení práce - problematiku peněz, měny, měnových r...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Topitschová, Petra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce je rozdělena na dvě stěžejní části. První část se zaměřuje na historii města Tachova. Obsahem druhé části diplomové práce jsou didaktické aktivity, které lze využít v hodinách vlastivědy v 5. ročníku ZŠ. Celá diplomová práce je doplněna obrázkovými přílo...

104 research outcomes, page 1 of 11