Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
37 research outcomes, page 1 of 4
 • other research product . 2012
  Open Access English
  Authors:
  Procházka, Tomáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce poskytuje celistvý pohled na vývoj velštiny ve Velké Británii od příchodu keltů až po současnost a na základě zkoumaných skutečností se pokouší konstatovat její udržitelnost. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část podává svědectví o příchodu kel...

 • other research product . 2016
  Open Access English
  Authors:
  Blacká, Kateřina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Hlavním cílem bakalářské práce, Street Art in British Culture, bylo představit zástupkyně ženského street artu, které jsou významné jak pro britskou, tak pro světovou scénu a stručně popsat jejich práci. Dále je čtenářům představen také Femme Fierce festival, který se k...

 • other research product . 2013
  Open Access English
  Authors:
  Vachrlon, Václav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tématem této práce je jeden z kmenů původních Američanů - Šajenů, kteří dříve obývali tzv. Velké pláně. Popisuje jejich historii, kulturu a současný život. Katedra anglického jazyka Obhájeno The topic of this thesis is one of the Native American tribe - the Cheyenne peo...

 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Pašek, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce představuje CodeFormer, nový model neuronové sítě, schopný na základě popisu úlohy v anglickém jazyce generovat funkce v programovacím jazyce Python. Tento model, založený na architektuře modelu BART, je předtrénovaný na 230 milionech funkcích získa...

 • other research product . 2017
  Open Access English
  Authors:
  Červená, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této bakalářské práce je překlad vybraného textu zabývajícího se Skotskem. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První popisuje teoretické pozadí překladu. Druhá část obsahuje samotný překlad, komentář a glosář. Překládaná druhá část knihy popisuje historii...

 • other research product . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Pluhařová, Gabriela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá tématem českých komunit v anglicky mluvících zemích. Jedním z hlavních cílů práce je poskytnout rozsáhlý přehled českých komunit v Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu v minulosti i současnosti. Druhým cílem práce je analyzovat přínos a k...

 • other research product . 2011
  Open Access English
  Authors:
  Machová, Karolína;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  This bachelor thesis is concerned with the differences between Old and Modern English as seen in the tittle.The historical account of English enables us to find coherence in many of the fluctuations and conflicts of present-day English language use. The aim of this work...

 • other research product . 2015
  Open Access English
  Authors:
  Dolníček, Pavel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zaměřuje na historii technické terminologie, její dopad na každodenní život a metody, kterými lze zkoumat historii technické terminologie a její dopad na každodenní život. Tato práce se rovněž zaobírá některými omezeními takového výzkumu a pravděpodobnými ...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Vacek, Milan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem práce bylo prostudovat dodané datové kolekce a relevantní metody rozpoznávání pojmenovaných entit založené na neuronových sítích. Díky takto získaných poznatků byly zvoleny dvě nejvhodnější metody pro rozpoznávání pojmenovaných entit. Tyto metody byly konvoluční B...

 • other research product . 2012
  Open Access English
  Authors:
  Linda, Jiří;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předmětem bakalářské práce je zmapování vývoje sekvenčního umění, čili komiksu, do pozice uznávané umělecké formy, jež se v poslední době stala inspirací i pro ostatní, všeobecně uznávané umělecké oblasti, např. film nebo výtvarné umění. Moderní komiks se začal vyvíjet ...

37 research outcomes, page 1 of 4