Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
538 research outcomes, page 1 of 54
 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Birger, Mark;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá řešením problémů vývoje dialogového uživatelského rozhraní pro roboty. V rámci této práce byla vytvořena knihovna, určena pro rychlou implementace mluvčích dialogových rozhraní pro existující programy. Pomoci této knihovny dá se napsat popis dialogu...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Heicl, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá chronologicky uspořádanými dějinami plzeňské radnice. Významné historické období jsou více rozepsány. Část této bakalářské práce tvoří také empirické dotazník, který se zaobírá plzeňskou radnicí. Katedra historie Obhájeno This thesis deal...

 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Černá, Hana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se v teoretické části zaobírá současným uměním jako prostředkem pro výtvarné aktivity. Tyto poznatky jsou dále zkoumány v praktické části činnostmi realizovanými s předškolními dětmi. Teoretická část zahrnuje: postupný psychologický vývoj dítěte, c...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Rýdlová, Vanda;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce je zaměřena na med a produkty vytvořené včelami. Zabývá se jejich tvorbou, chemickým složením, podmínkami pro uchovávání a rozdělením dle původu, zpracování a balení. V práci je shrnuta historie medu, včelí produkty a jejich mnohostranné využití. P...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Preusz, Michal;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Disertační práce hodnotí vývoj a proměny keramiky v 16. a v 1. polovině 17. století v jižních a západních Čechách. Novověká keramika tvoří početnou skupinu artefaktů, která je důležitá zejména jako pramen pro datování archeologických situací na základě rozboru morfologi...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Hofmanová, Eva;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V první části své diplomové práce se snažím definovat termín site specific a hlouběji proniknout do této problematiky. Dále se zabývám pochopením vybraných krajin prostřednictvím akvarelové malby a popisu jejich charakteru. Zdůrazňuji zde popis jednotlivých míst, jež js...

 • other research product . 2017
  Open Access German
  Authors:
  Kohoutová, Lucie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce představuje chronologicky dějiny obce Šitboř, která je dnes součástí Poběžovic. Představena je i osoba Jana ze Šitboře (al. z Teplé či z Žatce) a jeho dílo. Těžiště práce spočívá v období 30.-50. let 20. století, tedy před a po odsunu zdejšího německého obyvatelst...

 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Rozehnalová, Andrea;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  Country: Czech Republic

  V této bakalářské práci je řešena stavebně technologická etapa spodní a hrubé vrchní stavby rozsáhlého rodinného domu v Brumově - Bylnici. Práce je rozdělena do několika etap. Do první etapy řadíme výkopové práce stavební jámy a základových rýh. Další etapy se pak zabýv...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2010
  Open Access Czech
  Authors:
  Zívalová, Kristýna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se zabývá projekty staveb významného plzeňského architekta Hanuše Zápala, jednoho z hlavních představitelů moderních uměleckých směrů začátku 20. století, jako byl např. kubismus nebo rondokubismu. Hlavní téma práce sleduje školní budovy, které projektov...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Němečková, Slávka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V úvodní části bakalářské práce definuji význam pojmu památka. Rozlišuji různé typy památek. Následně popisuji zákonnou úpravu památkové péče v České republice. Následující části se zabývají jednotlivými nástroji ochrany kulturních památek dle současné platné legislativ...

538 research outcomes, page 1 of 54