Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
808,273 research outcomes, page 1 of 80,828
 • research data . 2010
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  ADC ArcheoProjecten; Hazen, P.;
  Persistent Identifiers
  Country: Netherlands

  Op 30 juni 2009 heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in het plangebied Emaus te Vlaardingen. Op deze locatie zal nieuwbouw worden gerealiseerd, waarbij de archeologische waarden in de ondergrond mogelij...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2022
  Open Access English
  Authors:
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Persistent Identifiers
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00093572

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Persistent Identifiers
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00080940

  Add to ORCIDorcid
 • Het project Ruimte voor de Rivier (RVR) heeft als doel de IJssel ruimte te geven bij hoog water. Deze noodzaak is ontstaan, omdat de IJssel sinds de 14de eeuw steeds verder bedijkt raakte waardoor het stroombed steeds smaller werd. Traditionele overloopgebieden als de B...

 • research data . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Persistent Identifiers
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00020231

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2010
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  B. Silkens;
  Persistent Identifiers
  Country: Netherlands

  Uit het bureau- en inventariserend booronderzoek van de WAD is gebleken dat de kans op het aantreffen van intacte archeologische waarden in het plangebied aanwezig is. Voor de Nieuwe Tijd toont het beschikbare kaartmateriaal vestingwerken, grachten en bebouwing in het g...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2017
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Feest, N.J.W. van der;
  Persistent Identifiers
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  Op 11 juli 2016 is door Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd aan het Haringvlietplein te Zierikzee. Het doel van het booronderzoek is de in het bureauonderzoek opgestelde specifieke verwachting te toetsen. Aan de hand van deze ge...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2007
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  F. Stevens; G.H. De Boer;
  Persistent Identifiers
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  In opdracht van BMG Vastgoed BV heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 29 en 30 augustus 2007 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande bouw van een bedrijfshal en parkeerplaatsen aan de Calandstraat 41 in de gemeente Dordrecht...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2005
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Ras, J.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  onderzoeksrapport

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2015
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  M.J.M. De Wit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  In de meeste aangelegde werkputten zijn geen archeologische sporen en vondsten aanwezig, afgezien van werkput 2A waarin een kuil, een paalkuil en een mogelijk staakgat zijn gevonden. Op basis van een kleine scherf die in de kuil is aangetroffen dateren de sporen vermoed...

  Add to ORCIDorcid
808,273 research outcomes, page 1 of 80,828