Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
836 Research products, page 1 of 84

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Other research products
 • Lithuanian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Matulevičius, Marius;

  Archaeologist Dr Rytis Jonaitis, together with Dr Irma Kaplūnaitė, for six years has performed scientific research at Bokšto street in Vilnius. In 2006 this was the place of the discovery of the oldest known cemetery in the city, which, according to the researchers, dat...

 • Other research product . 2015
  Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Kulakov, Vladimir;

  Plokštinis kapinynas Kleine Kaup (Mažasis Kaupas), esantis Kaupo vietovės rytinėje dalyje (pietinis Kranzo, dabar Zelenogradskas, pakraštys, šiaurės Semba) buvo atrastas 1865 m. rugpjūčio 3 d. Nedidelės apimties kasinėjimus kapinyne 1932 m. vykdė Karlas Engelis. Iš Berl...

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Vitkūnas, Manvydas;

  Remiantis Pietryčių Lietuvos archeologiniuose paminkluose sukauptos kaulinės medžiagos paleozoologinių tyrimų duomenimis, rašytiniais šaltiniais, apžvelgiama medžioklės reikšmė šio regiono žmonių kasdieniame gyvenime XIII–XIV a. Straipsnyje atskleidžiama, kad medžioklė ...

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Būgienė, Lina;

  Remiantis 2011–2012 m. lauko tyrimų metu Valkininkų apylinkėse surinkta medžiaga, straipsnyje mėginama apžvelgti, kaip individualiuose autobiografiniuose pasakojimuose perteikiama istorinė žmogaus patirtis: kas prisimenama ir kas nutylima, su kuo pasakojime tapatinamasi...

 • Other research product . 2001
  Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Valinčiūtė, Rima;

  Suvokus bažnyčiose glūdinčių lobių istorinę ir meninę vertę, pradėti kurti specializuoti bažnytiniai muziejai, kuriuose saugomi ir eksponuojami bažnyčių liturgijoje nebenaudojami paveikslai, skulptūros, liturginė tekstilė bei bažnyčių vidaus įranga, tarsi prikelti antra...

 • Other research product . 2002
  Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Gintautaitė-Butėnienė, Eugenija; Butėnas, Eugenijus;

  Publikacijoje kalbama apie Kretingos rajono Laivių kapinyną. Šio kapinyno tyrimai pradėti prieš 60 metų. Išsamūs kapinyno tyrinėjimai ir archeologiniai kasinėjimai buvo vykdomi 5–6 dešimtmetyje. Nurodoma, kad darbe yra siekiama skaitytoją supažindinti su kapinyno tyrinė...

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Šileika, Antanas;

  This talk was given at a symposium called “Small Cultures in a Big World” in September of 2013 at Tartu College, in Toronto, hosted by the Estonian Studies Centre. In it, Canadian novelist, Antanas Šileika, addresses the problems, opportunities and technical difficultie...

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Butrimas, Adomas;

  Straipsnyje pateikiama VII–VI tūkstantmečio prieš Kristų prie Biržulio ežero esančių vietovių – Donkalnio, Spigino Rekešos – kapų archeologinė medžiaga, charakterizuojami kapai, radiniai, įkapės, laidojimo papročiai bei to laikotarpio žmonių gyvensena. Tai seniausi kapa...

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Šinkūnaitė, Laima;
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Šetkus, Benediktas;

  Straipsnyje nagrinėjami istorijos dokumentų pateikimo Lietuvos istorijos vadovėliuose aspektai. Remiantis šiuo metu naudojamais šešiais skirtingų leidyklų vadovėliais siekiama išsiaiškinti, kiek juose yra pateikiama istorijos šaltinių ir jų kontekste – istorijos dokumen...