Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
18 research outcomes, page 1 of 2
 • other research product . 2018
  Restricted Polish
  Authors:
  Kostyrko, Mikołaj;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny Celem niniejsze pracy jest odpowiedzenie na fundamentalne pytania jakie stawia archeologia krajobrazu: w jaki sposób człowiek wpływa na kształt otoczenia, w którym się znajduje oraz w jaki sposób poddaje się jego formie? Za studium przypadku do omówi...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Kaczanowicz, Marta;
  Persistent Identifiers

  Wydział Archeologii The purpose of this study was to investigate the strategies of the reuse of tombs from the Egyptian necropolis of Thebes in the Third Intermediate Period and Late Period (1076-332 BCE). My aim was to analyse the available data on the reuse of Theban ...

  Add to ORCID
 • other research product . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Nowak-Kluczyński, Konrad;
  Persistent Identifiers

  Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Historii Wychowania Zakres tematyczny pracy doktorskiej Pedagogika na poznańskim uniwersytecie 1919-1993, przygotowanej w Zakładzie Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, obejmuje początki, rozwój oraz przeobrażenia p...

  Add to ORCID
 • other research product . 2017
  Restricted Polish
  Authors:
  Patrycja, Świeczkowska;
  Persistent Identifiers

  Wydział Neofilologii Niniejsza rozprawa służy rozważeniu kwestii interpretacji wyrażeń anaforycznych w języku japońskim w kontekście możliwości uzyskania efektywnego systemu automatycznego tłumaczenia japońsko-polskiego. Głównym jej celem jest przedstawienie stanu dzied...

  Add to ORCID
 • other research product . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Walas, Marcin;
  Persistent Identifiers

  Wydział Matematyki i Informatyki W pracy omówiono zastosowanie wnioskowania czasowo-przestrzennego w systemie Question Answering (QA). Wnioskowanie zostało wykorzystane do zrealizowania dwóch zadań: opracowania bazy wiedzy przestrzennej (wykorzystywanej w procesie pozys...

  Add to ORCID
 • other research product . 2017
  Restricted Polish
  Authors:
  Jarosz, Ewelina;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny Tematem rozprawy jest zwrot w teoretycznym myśleniu o sztuce malarstwa barwnych płaszczyzn oraz historii ekspresjonizmu abstrakcyjnego, pokazany na przykładzie historii recepcji oraz analiz obrazów trzech liderów awangardowego malarstwa amerykańskieg...

  Add to ORCID
 • other research product . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Golinowska, Karolina;
  Persistent Identifiers

  Wydział Nauk Społecznych: Instytut Kulturoznawstwa Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest próba zdiagnozowania konsekwencji procesu globalizacji w odniesieniu do współczesnego świata sztuki. Proponowane ujęcie owych złożonych relacji zakłada, iż pojęcie praktyki art...

  Add to ORCID
 • other research product . 2012
  Open Access English
  Authors:
  Krynicki, Grzegorz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Polish Phonetic Association

  Collections of mutual translations gain in their value if aligned at the sentence level. As such they can be used e.g. in Statistical Machine Translation, Translation Studies and Lexicography. In this study, four leading systems of automatic sentence alignment are teste...

  Add to ORCID
 • other research product . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Matczak, Magdalena Domicela;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny Tematem pracy jest postrzeganie chorych i niepełnosprawnych we wczesnośredniowiecznym (X wiek – początki XIII wieku) Culmine znajdującym się na pograniczu ziem polskich z ziemiami plemion pruskich. Wykorzystano metody jakościowo-ilościowe analizy mat...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Witkowska, Marta Kunegunda;
  Persistent Identifiers

  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Głównym celem badawczym, którego realizację inaugurują badania prezentowane w tej rozprawie jest ustalenie, jakie elementy warsztatowe w tekstach literackich Julii Hartwig można uznać za najważniejsze. Przedstawiamy analizę dotycz...

  Add to ORCID
18 research outcomes, page 1 of 2