Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
25 research outcomes, page 1 of 3
 • other research product . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Schalotte, Weronika;
  Persistent Identifiers

  Wydział Neofilologia: Instytut Językoznawstwa Praca dotyczy dramaturgii Györgya Spiró jako szczególnej refleksji historycznej, operującej jednocześnie skalą makro- i mikro-historii, powagi i szyderstwa, tragicznej i komicznej podszewki ludzkiego doświadczenia. Dramaturg...

  Add to ORCID
 • other research product . 2019
  Restricted Polish
  Authors:
  Szymańska-Palaczyk, Agnieszka;
  Persistent Identifiers

  Wydział Nauk Społecznych Podstawowym celem pracy jest zrekonstruowanie sposobów powstawania i funkcjonowania marek artystycznych w dwóch sferach życia społecznego: w świecie sztuki i w otoczeniu świata sztuki. Marką artystyczną może być zarówno osoba (artysta, kurator, ...

  Add to ORCID
 • Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiej Rozprawa doktorska analizuje dyskurs władzy i definiuje pojęcie „królewskości” w oparciu o sztuki historyczne Williama Szekspira, a w szczególności drugą tetralogię, tj. Ryszard II, Henryk IV, części 1 i 2, Henryk V, ...

  Add to ORCID
 • other research product . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Schmidt, Filip;
  Persistent Identifiers

  Wydział Nauk Społecznych: Instytut Socjologii Praca poświęcona jest zamieszkującej wspólnie parze intymnej. Leży na skrzyżowaniu zainteresowań socjologii rodziny, gender studies i studiów nad miłością oraz codziennością. Pierwsza część zawiera analizę historycznych prze...

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Drajkowska, Magdalena;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny Praca przedstawia problem wykorzystywania przeszłości do celów propagandowych. Koncentruje się na propagandzie systemowej, która dobrze dokumentuje działa władzy w okresie PRL-u. Zagadnienia omówione zostały w oparciu o kanały przekazu, które nadzoro...

  Add to ORCID
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Słowiańskiej Podstawę analizy języka chorwackich przekładów łacińskich hymnów kościelnych stanowiły przekłady pięciu utworów, mające w języku chorwackim (a także w jego dialektach, które na przestrzeni wieków p...

  Add to ORCID
 • other research product . 2009
  Open Access English
  Authors:
  Czebreszuk, Janusz;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Restricted Polish
  Authors:
  Losik-Sidorska, Aleksandra;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historii Rozprawa poświęcona jest problemowi komunikatu płynącego z nowożytnych inskrypcji sepulkralnych duchowieństwa gnieźnieńskiego. Pierwszym etapem pracy była kwerenda terenowa, której efektem jest załączony do opracowania katalog. Kolejnym etapem było umie...

  Add to ORCID
 • other research product . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Praczyk, Małgorzata;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny: Instytut Historii Niniejsza dysertacja poświęcona jest XIX oraz XX wiecznym pomnikom usytuowanym w publicznej przestrzeni. W pracy tej analizowane są trzy podstawowe funkcje pomników: ich materialność, rola jaką odgrywają one w polityce oraz sposób,...

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Restricted Polish
  Authors:
  Kostyrko, Mikołaj;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny Celem niniejsze pracy jest odpowiedzenie na fundamentalne pytania jakie stawia archeologia krajobrazu: w jaki sposób człowiek wpływa na kształt otoczenia, w którym się znajduje oraz w jaki sposób poddaje się jego formie? Za studium przypadku do omówi...

  Add to ORCID
25 research outcomes, page 1 of 3