Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
450 research outcomes, page 1 of 45
 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Šlouf, Martin;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se v první části zabývá iniciativou vzniku elektronické hudby, samotnou definicí tohoto odvětví, historickými fakty, které vedly k její realizaci a rozšíření do celého světa. Druhá část je pak věnována základnímu rozdělení elektronické taneční hudb...

 • other research product . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Domabyl, Patrik;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce poskytuje stručný soupis historického vývoje a vnímání podnikatele v jednotlivých etapách ekonomické teorie. Hlavním cílem práce je porovnat podnikání v historickém pojetí a podnikání v dnešní moderní době. Práce se současně pokouší dokázat na hist...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Jamborová, Barbora;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Bakalářská práce je věnována Rudému náměstí v Moskvě. Kromě základních faktů se objevují informace o historii daných míst a památek. V práci jsou popsány některé základní historické události, spojené s architektonickými památkami a jinými historickými místy. Práce je ro...

 • other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Kašparová, Hana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Diplomová práce se zabývá problematikou dětství ve středověku. První část práce je věnována obecnému teoretickému úvodu do problematiky dětství v minulosti. Důraz je zde kladen především na vymezení předmětu studia, dějiny bádání a na řešené otázky a problémy popř. meto...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Laubová, Jana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato práce se zabývá tématem organizace a popularizace hudby v mělnickém regionu. Pomocí historické analýzy vývoje v daných částech regionu systematicky předkládá informace týkající se podob tamější kulturně hudební práce a jejích specifik. První část analýzy byla orien...

 • other research product . 2020
  Open Access Slovak
  Authors:
  Pavelka, Jozef;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Felvidék je videohra žánru RPG odohrávajúca sa v prostredí fiktívnej sedmohradskej župy v období druhej polovice 15. storočia. Obsahuje ilustrácie prostredí a postáv. Súčasťou práce sú aj mnohé animácie. V hre možno viesť dialógy z NPC charaktermi a viesť boje s nepriat...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Čiperová, Monika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  V rámci rozvíjení výzkumu potravin v minulosti byla vytvořena funkční metodika na základě reakcí antigen-protilátka, která se ukázala jako použitelná pro detekci mléčných proteinů v porézní archeologické keramice. Pomocí této techniky byla prokázána přítomnost mléka sko...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Müllerová, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Ve své práci se věnuji historii sakrálních staveb na Nýřansku. Hlavním cílem práce je popsání a zdůraznění jejich historie a prozkoumání jejich současného stavu. Stručně je zde popsána také oblast Nýřanska jako takového z hlediska historického, demografického, správního...

 • other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Turečková, Petra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Diplomová práce "Projevy biedermeieru ve vybraných dílech české prózy 20. a 30. let 19. století" pojednává o biedermeieru z různých hledisek (umění, kultura, životní styl) a představuje tak souvislosti, aby bylo snazší pochopit literární památky, které v této době vznik...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Babušíková, Dagmar;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Práce je věnována důležitým momentům regionální historie města Aše a celého ašského výběžku, s jeho mnohými specifiky a zvláštnostmi, se zaměřením na výuku prvního stupně základní školy. Předkládá veřejnosti ucelený přehled historických událostí, které poznamenaly tento...

450 research outcomes, page 1 of 45