Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
38 research outcomes, page 1 of 4
 • other research product . Other ORP type . 1991
  Open Access Swedish
  Authors:
  Schantz, Peter;
  Publisher: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Detta utgör en folder som togs fram 1991 till det fjärde Lingloppet.

 • other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  Fröjmark, Anders;
  Publisher: Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Kompendium

 • other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Swedish
  Publisher: Visby

  I denna rapport redogörs för undersökningar som rör svårlästa och dolda runinskrifter och som gjorts under 2012–2014 inom projektet Laborativa runanalyser, ett projekt vid Riksantikvarieämbetets Kulturvårdsavdelning. Syftet med projektet Laborativa runanalyser är att ut...

 • other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  Fröberg, Kristina; Elisson, Maria;
  Publisher: Örebro universitet
  Country: Sweden
 • other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Swedish
  Authors:
  Öhrner, Annika;
  Publisher: Södertörns högskola, Konstvetenskap
  Country: Sweden

  On the occasion of the 140 year anniversary of Handarbetets Vänner (Friends of Handicraft), an exhibition of three large art works was presented at the association's gallery, Eivor Hedvall, Banner for International Woman Alliance (1911), Siri Derkert, Vi-We-Nous (1963) ...

 • other research product . Other ORP type . 2010
  Open Access Swedish
  Authors:
  Lindqvist, Rickard; Andersen, Fredrick;
  Publisher: Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan

  Dandyn är en olöst gåta, ett mysterium. I utställningen får besökaren vara med på Nordiska museets spaning efter honom.Många har försökt svara på vem han är, hur han ser ut och var han kommer ifrån. För vissa är dandyn en specifik person, för andra en stil eller ett för...

 • other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Swedish
  Publisher: Visby

  Dokumentation av utfört arbetet är viktigt för att kunna följa, utvärdera och ständigt förbättra det förebyggande arbetet och de åtgärder som utförs. Detta Vårda väl-blad ingår i en serie om samordnad skadedjurskontroll och vänder sig till alla som förvaltar samlingar o...

 • other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Swedish
  Publisher: Visby

  Samordnad skadedjurskontroll är det samlade arbetet för att förebygga och motverka skadedjursangrepp. Begreppet samordnad skadedjurskontroll kommer från engelskans integrated pest management (IPM), där pest även inkluderar mögel och bakterier. Metoden används inom flera...

 • other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Swedish
  Authors:
  Tolvhed, Helena;
  Publisher: Stockholms universitet, Historiska institutionen
  Country: Sweden
 • other research product . Other ORP type . 2012
  Open Access Swedish
  Authors:
  Marner, Anders;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
  Country: Sweden

  Publicerat i: Västerbottens-Kuriren, kultur. 17 december 2012.

38 research outcomes, page 1 of 4