Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
78 research outcomes, page 1 of 8
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Němečková, Slávka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V úvodní části bakalářské práce definuji význam pojmu památka. Rozlišuji různé typy památek. Následně popisuji zákonnou úpravu památkové péče v České republice. Následující části se zabývají jednotlivými nástroji ochrany kulturních památek dle současné platné legislativ...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Pismak, Anna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce "Rusínský jazyk a jeho dialekty" se skládá ze tří kapitol, které obsahují klíčové informace o historii Podkarpatské Rusi, o obyvatelstvu daného regionu a o vývoji rusínského jazyka. Zvláštní pozornost je věnována klasifikaci karpatských dialektů, jejich...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Frolík, Jiří;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se věnuje historii japonského komiksu od konce 19. století do roku 1989. Začátek práce se věnuje umělcům klasického japonského umění a jejich experimentům se sekvenčním uměním. Pak se zabývá "prvními krůčky" komiksových kreslířů ovlivněných americkým novinový...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Kůs, Libor;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se věnuje historii zahraniční migrace v Plzeňském kraji a Horní Falci od roku 1918 po současnost se zaměřením se na evropskou migrační krizi. Práce v sobě spojuje geografický a politologický náhled na zkoumané téma a snaží se být přínosem oběma těmto věd...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Štěchová, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce je zaměřena na historii amatérského divadla v Buděticích od roku 1918 do roku 1962. Práce pojednává o vzniku amatérského divadla, je zde popsán kompletní repertoár a činnost divadelního kroužku. Obsahuje seznam všech premiér a jeho odkaz do současn...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Csukás, David;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce pojednává o kulturním vývoji někdejšího cisterciáckého proboštství s kostelem Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici od 18. století po současnost. Zvláštní pozornost je věnována také proměně dvou posledních etap muzejní expozice Muzea a galerie severn...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Rohlenová, Milada;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se zaměřuje na reflexi uměleckých děl, které zpracovávají téma Hamídijských masakrů a arménské genocidy. V rámci výtvarného umění je kladen důraz zejména na malířství. Práce obsahuje například analýzu děl Léona Tundjiana a Arshila Gorkého. Práce dále obs...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Novotná, Magdalena;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V mé diplomové práci se čtenáři dozví, co se skrývá pod pojmem soudní komisař. V několika kapitolách jsem se snažila čtenářům popsat, co znamenal od roku 1848 pojem notář jako soudní komisař a notářský úřad a jak vnímáme tyto pojmy dnes. V první kapitole jsem se snažila...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Horňáková, Michaela;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  Country: Czech Republic

  Práca je rozdelená do dvoch častí, z ktorých prvá sa zaoberá teóriou geotechnického monitoringu. Druhá, praktická, časť sa zaoberá tunelom Višňové na severe SR. Spracováva históriu, technológiu výstavby, geológiu a geotechnický monitoring, ktorý bol pre tunel schválený....

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Čížková, Marie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním obce Nekmíř v raném novověku. V první části je popsána stručná historie obce, která pojímá samotný vznik a vývoj Nekmíře do 17. století. Ve druhé kapitole je na základě matričních záznamů rozebrána demografie Nekmíře již v samot...

78 research outcomes, page 1 of 8