Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
31 research outcomes, page 1 of 4
 • other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  Fröjmark, Anders;
  Publisher: Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Kompendium

 • other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Swedish
  Publisher: Visby

  I denna rapport redogörs för undersökningar som rör svårlästa och dolda runinskrifter och som gjorts under 2012–2014 inom projektet Laborativa runanalyser, ett projekt vid Riksantikvarieämbetets Kulturvårdsavdelning. Syftet med projektet Laborativa runanalyser är att ut...

 • other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  Fröberg, Kristina; Elisson, Maria;
  Publisher: Örebro universitet
  Country: Sweden
 • other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Dermineur, Elise;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier
  Country: Sweden
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Holtorf, Cornelius;
  Publisher: Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access English
  Authors:
  O’Hagan, Lauren Alex;
  Publisher: Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
  Country: Sweden
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  O’Hagan, Lauren Alex;
  Publisher: University of Sheffield, Sheffield, UK
  Country: Sweden
 • other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Swedish
  Publisher: Visby

  Dokumentation av utfört arbetet är viktigt för att kunna följa, utvärdera och ständigt förbättra det förebyggande arbetet och de åtgärder som utförs. Detta Vårda väl-blad ingår i en serie om samordnad skadedjurskontroll och vänder sig till alla som förvaltar samlingar o...

 • other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Swedish
  Publisher: Visby

  Samordnad skadedjurskontroll är det samlade arbetet för att förebygga och motverka skadedjursangrepp. Begreppet samordnad skadedjurskontroll kommer från engelskans integrated pest management (IPM), där pest även inkluderar mögel och bakterier. Metoden används inom flera...

 • other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Swedish
  Publisher: Stockholm

  Upphört, se uppdaterad vägledning Tillsyn är ett begrepp som innebär att en myndighet utövar kontroll och granskning av en företeelse eller verksamhet. För uppdragsarkeologin innebär tillsyn att länsstyrelsen följer upp att villkoren i ett beslut om undersökning följs. ...

31 research outcomes, page 1 of 4