Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
14 research outcomes, page 1 of 2
 • other research product . 2017
  Open Access German
  Authors:
  Kohoutová, Lucie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce představuje chronologicky dějiny obce Šitboř, která je dnes součástí Poběžovic. Představena je i osoba Jana ze Šitboře (al. z Teplé či z Žatce) a jeho dílo. Těžiště práce spočívá v období 30.-50. let 20. století, tedy před a po odsunu zdejšího německého obyvatelst...

 • other research product . 2020
  Open Access German
  Authors:
  Pavlikovský, Josef;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tématem této diplomové práce je utváření identity u českých Němců, kteří pocházejí z česko-bavorského pohraničí. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabývá autor diplomové práce historií českých Něm...

 • other research product . 2019
  Open Access German
  Authors:
  Vorlová, Anna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce představuje historický vývoj dnes již zaniklé obce Pleš a k ní přilehlých obcí Václav a Rabov, které se nacházely v západních Čechách. V práci je zahrnuta celá historie obce od jejích počátků až po její zánik zapříčiněný odsunem německého obyvatelstva. Je zde pops...

 • other research product . 2016
  Open Access German
  Authors:
  Beneš, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá jazykovým ztvárněním pamětních tabulí v oblasti bývalého trojstátí. Na začátku práce autor vymezuje a charakterizuje zkoumané území a zabývá se počátky osídlení tohoto území. Dále je zkoumána historie a současná podoba obcí na tomto území. Popsány jsou t...

 • other research product . 2014
  Open Access German
  Authors:
  Kučerová, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce Němci a jejich spolkový život na Chebsku se zabývá oblastí historického Chebska, dále pak kulturními a společenskými aktivitami německého obyvatelstva. Součástí této práce je také charakteristika chebského nářečí. Obhájeno This thesis deals with the his...

 • other research product . 2015
  Open Access German
  Authors:
  Štěpáníková, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Úkolem této bakalářské práce je popsat stopy židovské menšiny na území města Horažďovic. Práce se pomyslně dělí na dvě hlavní části a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, které všeobecně pojednávají o daném tématu. Dvě kapitol...

 • other research product . 2015
  Open Access German
  Authors:
  Vodičková, Andrea;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V prvé části diplomové práce je stručně popsán vývoj židovského osídlení na Sedlčansku včetně holokaustu v době nacistické okupace. Dále jsou zde ve vymezeném území znázorněny jednotlivé památky a místa paměti. Třetí část je věnována aplikaci a výzkumu tohoto tématu. Po...

 • other research product . 2015
  Open Access German
  Authors:
  Štěpáníková, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Úkolem této bakalářské práce je popsat stopy židovské menšiny na území města Horažďovic. Práce se pomyslně dělí na dvě hlavní části a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, které všeobecně pojednávají o daném tématu. Dvě kapitol...

 • other research product . 2016
  Open Access German
  Authors:
  Beneš, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá jazykovým ztvárněním pamětních tabulí v oblasti bývalého trojstátí. Na začátku práce autor vymezuje a charakterizuje zkoumané území a zabývá se počátky osídlení tohoto území. Dále je zkoumána historie a současná podoba obcí na tomto území. Popsány jsou t...

 • other research product . 2012
  Open Access German
  Authors:
  Vodičková, Andrea;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Das Thema der Diplomarbeit ist Leben der jüdischen Bevölkerung während der nazistischen Okkupation im Seltschaner Gebiet. Einen wesentlichen Teil des Textes bildet das Judenleben während des Zweiten Weltkrieges, die Betonung wird auf die Wahrnehmung von ihrem Leben aus ...

14 research outcomes, page 1 of 2