Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
267,030 Research products, page 3 of 26,703

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Other research products

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . 2011
  Norwegian
  Authors: 
  Norges arktiske universitetsmuseum (arkeologi);
  Publisher: Askeladden

  Felt med gammetufter av grunnfjordtype (enkeltminne 1 - 5) og opplysning om en rundgamme (enkeltminne 6) som trolig er fjernet (ikke gjenfunnet). Ildtuer med høyt gress ved kontrollregistreringen medfører stor sannsynlighet for at diffuse tufter er oversett. Ved studie av ortofoto på Kulturminnesøk fremgår antydning til flere gammetufter av grunnfjordtype mellom de som er stedfestet. Videre er det flere runde mørke markeringer i åkeren mellom enkeltminne 1 og 6 som kan markere rundgammer der overflatestrukturen er fjernet ved tidligere dyrkning (trolig fjernet forut for Helgøyprosjektet). Dette er også sannsynlig fordi det regelmessig er observert en separat konsentrasjon med rundgammer på tuftefeltene av grunnfjordtype (ovenfor eller nedenfor rekken(e) av grunnfjordgammer). Polygonet som avgrenser lokaliteten er derfor satt videre enn avgrensningen av de påviste enkeltminnene. Det er for øvrig mulig at dette tuftefeltet på "Vinterneset" kan ha hatt utstrekning til Id 38484, der mellomrommet uten kjente tufter på ca 70 meter er fjernet ved tiltak før lokaliteten Teigen ble beskrevet første gang.

 • Other research product . 2020
  Norwegian
  Authors: 
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Ansamling av groper påvist via LIDAR. Trolig fangstgroper, men kan være tufter. Må kontrolleres i felt.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Denne vegen var ein del av ferdsleåra Stavdalen - Verevasstøylen - Fisstøyl - Torsdalen - Fardal.

 • Other research product . Other ORP type . 2010
  Open Access Dutch
  Authors: 
  Corver, B.A. (drs.); Berkhout, M. (MA);
  Publisher: Becker en van de Graaf

  Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven in verband met de bouw van een nieuw pand.

 • Other research product . 2015
  Norwegian
  Authors: 
  KHM, Kulturhistorisk museum, Oslo;
  Publisher: Askeladden

  Furene ligger ca 2m fra NØ-kanten av et granittberg som nå er frilagt i ca 10m lengde langs grensen mot Sætre og er 6-7m Ø-V. Det er pløyd helt inn til berget. Der er to dype, tydelige og to grunne furer. Furen lengst V er 40cm lang og et par cm bred, ca 1cm dyp med U-formet tverrsnitt. Ved siden av den i Ø en tilsvarende, noe kortere og smalere fure. De to grunne furene, som ligger få cm lengre Ø er ca 15 og 25 cm lange, den siste er svakt buet. Avslutningene er ikke skarpt markerte, slik at lengdene er vanskelig å angi nøyaktig. Furene står omtrent vinkelrett på isskuringsstripene som er meget tydelige.

 • Other research product . 2009
  Norwegian
  Authors: 
  Vestland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden
 • Other research product . 1900
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Litteraturen oppgir: På toppen av berget spor etter en gravhaug (?).

 • Other research product . 2009
  Norwegian
  Authors: 
  Vestland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Grava er vanskeleg å sjå, avdi ho er overgrodd av lyng og gras. Nokre store steinar ligg nedi vegetasjonsdekket. Desse ligg i ei tilnærma rett line som går SSV-NNO. I lengderetninga ligg det her 3 synlege steinar. Gjennomsnittleg storleik er 0,8 m. I sørlege og nordlege enden av denne steinrekkja ligg ein stein på tvers og markerer grava si lengd. I nordlege enden er denne steinen godt synleg, og måla er: 1,3 m lang, 0,9 m brei og 0,3 m tjukk. Oppå denne steinen ligg ein annan, mindre stein, som dekkjer delvis den førstnemnde. Han er orientert O-V og er 1,2 m lang, 0,65 m brei og 0,15 m tjukk. Steinen i søre enden av grava er lite synleg, då han er mest heilt dekt av lyng. Det må ha lege nokre fleire steinar i lengderetninga i grava, avdi det mellom dei tre som er synlege, finst opne rom. Mogelegvis kan desse steinane liggje djupare under vegetasjonen, slik at ein ikkje merkar dei. Den totale lengda på gravanlegget ser ut til å vere kring 6 m. Breidda er 1-1,5 m og høgda kring 0,4 m på det meste. Noko dekkhelle er ikkje å sjå.

 • Other research product . Other ORP type . 1931
  English
  Authors: 
  (Ifpo), Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  Plateau en Jazireh. Aval de la frontière. Rive gauche longeant les falaises de Baghouz

 • Other research product . 2019
  Norwegian
  Authors: 
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Hestesko middelalder

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
267,030 Research products, page 3 of 26,703
 • Other research product . 2011
  Norwegian
  Authors: 
  Norges arktiske universitetsmuseum (arkeologi);
  Publisher: Askeladden

  Felt med gammetufter av grunnfjordtype (enkeltminne 1 - 5) og opplysning om en rundgamme (enkeltminne 6) som trolig er fjernet (ikke gjenfunnet). Ildtuer med høyt gress ved kontrollregistreringen medfører stor sannsynlighet for at diffuse tufter er oversett. Ved studie av ortofoto på Kulturminnesøk fremgår antydning til flere gammetufter av grunnfjordtype mellom de som er stedfestet. Videre er det flere runde mørke markeringer i åkeren mellom enkeltminne 1 og 6 som kan markere rundgammer der overflatestrukturen er fjernet ved tidligere dyrkning (trolig fjernet forut for Helgøyprosjektet). Dette er også sannsynlig fordi det regelmessig er observert en separat konsentrasjon med rundgammer på tuftefeltene av grunnfjordtype (ovenfor eller nedenfor rekken(e) av grunnfjordgammer). Polygonet som avgrenser lokaliteten er derfor satt videre enn avgrensningen av de påviste enkeltminnene. Det er for øvrig mulig at dette tuftefeltet på "Vinterneset" kan ha hatt utstrekning til Id 38484, der mellomrommet uten kjente tufter på ca 70 meter er fjernet ved tiltak før lokaliteten Teigen ble beskrevet første gang.

 • Other research product . 2020
  Norwegian
  Authors: 
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Ansamling av groper påvist via LIDAR. Trolig fangstgroper, men kan være tufter. Må kontrolleres i felt.

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Denne vegen var ein del av ferdsleåra Stavdalen - Verevasstøylen - Fisstøyl - Torsdalen - Fardal.

 • Other research product . Other ORP type . 2010
  Open Access Dutch
  Authors: 
  Corver, B.A. (drs.); Berkhout, M. (MA);
  Publisher: Becker en van de Graaf

  Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven in verband met de bouw van een nieuw pand.

 • Other research product . 2015
  Norwegian
  Authors: 
  KHM, Kulturhistorisk museum, Oslo;
  Publisher: Askeladden

  Furene ligger ca 2m fra NØ-kanten av et granittberg som nå er frilagt i ca 10m lengde langs grensen mot Sætre og er 6-7m Ø-V. Det er pløyd helt inn til berget. Der er to dype, tydelige og to grunne furer. Furen lengst V er 40cm lang og et par cm bred, ca 1cm dyp med U-formet tverrsnitt. Ved siden av den i Ø en tilsvarende, noe kortere og smalere fure. De to grunne furene, som ligger få cm lengre Ø er ca 15 og 25 cm lange, den siste er svakt buet. Avslutningene er ikke skarpt markerte, slik at lengdene er vanskelig å angi nøyaktig. Furene står omtrent vinkelrett på isskuringsstripene som er meget tydelige.

 • Other research product . 2009
  Norwegian
  Authors: 
  Vestland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden
 • Other research product . 1900
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Litteraturen oppgir: På toppen av berget spor etter en gravhaug (?).

 • Other research product . 2009
  Norwegian
  Authors: 
  Vestland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Grava er vanskeleg å sjå, avdi ho er overgrodd av lyng og gras. Nokre store steinar ligg nedi vegetasjonsdekket. Desse ligg i ei tilnærma rett line som går SSV-NNO. I lengderetninga ligg det her 3 synlege steinar. Gjennomsnittleg storleik er 0,8 m. I sørlege og nordlege enden av denne steinrekkja ligg ein stein på tvers og markerer grava si lengd. I nordlege enden er denne steinen godt synleg, og måla er: 1,3 m lang, 0,9 m brei og 0,3 m tjukk. Oppå denne steinen ligg ein annan, mindre stein, som dekkjer delvis den førstnemnde. Han er orientert O-V og er 1,2 m lang, 0,65 m brei og 0,15 m tjukk. Steinen i søre enden av grava er lite synleg, då han er mest heilt dekt av lyng. Det må ha lege nokre fleire steinar i lengderetninga i grava, avdi det mellom dei tre som er synlege, finst opne rom. Mogelegvis kan desse steinane liggje djupare under vegetasjonen, slik at ein ikkje merkar dei. Den totale lengda på gravanlegget ser ut til å vere kring 6 m. Breidda er 1-1,5 m og høgda kring 0,4 m på det meste. Noko dekkhelle er ikkje å sjå.

 • Other research product . Other ORP type . 1931
  English
  Authors: 
  (Ifpo), Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  Plateau en Jazireh. Aval de la frontière. Rive gauche longeant les falaises de Baghouz

 • Other research product . 2019
  Norwegian
  Authors: 
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Hestesko middelalder