Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
2 Research products

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Other research products
 • HR
 • FPSZG repository

Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Sarjanović, Đurđica;

  This paper analyzes the possibilities and potentials of the island of Hvar for the use of EU funds for the protection and promotion of cultural heritage of the island of Hvar included in the UNESCO’s list of cultural heritage. Key theoretical concepts were conceptualized and an overview of the general characteristics of EU funds was adopted, as well as a presentation of the features of the island of Hvar and a more detailed description of cultural assets included in the UNESCO list of cultural heritage, unique to the area of Hvar. The capacities of local self-government on the island of Hvar are presented and established, which are an important factor in the implementation of projects, given that Hvar is analyzed as a case study. Scientific and professional papers, legal frameworks, strategic documents, as well as interviews were used in the research, which provided a better insight into important aspects related to this paper. Furthermore, two European Union projects that were possible to finance Hvar's cultural heritage included in the UNESCO list were analyzed, and this paper presented an analysis of one project implemented in the past financial period of the European Union. Also, the description of examples of good practice provided a comparison with a project from Croatia that used its opportunities in a good direction and allocated funds for further development of its area. The possibilities and potentials of Croatian cultural heritage in terms of withdrawing funds from EU funds are in principle great, but the key established limitations on the example of the island of Hvar are mostly related to the capacities of state and local government in writing and implementing EU projects. U ovome radu analizirane su mogućnosti i potencijali otoka Hvara za korištenje EU sredstava za zaštitu i promociju kulturne baštine otoka Hvara uvrštene na UNESCO-v popis kulturne baštine. Konceptualizirani su ključni teorijski pojmovi te je donijet i prikaz općenitih obilježja EU fondova, kao i prikaz obilježja otoka Hvara i detaljniji opis kulturnih dobara uvrštenih na UNESCO-v popis kulturne baštine, jedinstvenih za područje Hvara. Prikazani su i ustanovljeni kapaciteti lokalne samouprave na otoku Hvaru, koji su važan čimbenik u provođenju projekata, obzirom na to da je Hvar analiziran kao studija slučaja. U istraživanju su korišteni znanstveni i stručni radovi, zakonski okviri, strateški dokumenti, kao i intervjui koji su dali bolji uvid u bitne aspekte vezane za ovaj rad. Nadalje, analizirana su dva projekta Europske unije koja su bila moguća za financiranje hvarske kulturne baštine uvrštene na UNESCO-v popis, a ovaj rad je dao prikaz analize i jednog provedenog projekta u proteklom financijskom razdoblju Europske unije. Također, opis primjera dobre prakse dao je usporedbu s projektom iz Hrvatske koji je svoje mogućnosti iskoristio u dobrom smjeru te je alocirao sredstva za daljnji razvoj svoga područja. Mogućnosti i potencijali hrvatske kulturne baštine u pogledu povlačenja sredstava iz EU fondova su načelno veliki, no ključna ustanovljena ograničenja na primjeru otoka Hvara se najviše vežu za kapacitete državne i lokalne samouprave u pisanju i provođenju EU projekata.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FPSZG repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FPSZG repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Rukavina, Dina;

  Thesis Cultural Heritage within the Creative Europe Program is a review paper with the objective to show how culture and cultural heritage are intertwined and how they can be incorporated into modern life and contribute to the economy and sustainable development. The first chapter of the paper defines culture and cultural heritage, and in order to understand culture in the European context, it is necessary to consider the relationship of culture on several different levels, i.e., global, European and Croatian level. The second chapter introduces the Creative Europe program, a program that supports the preservation and promotion of European cultural and linguistic diversity, as well as strengthening the competitiveness of the European cultural and creative sectors. The chapter covers the structure of the program, its budget and both general and specific objectives. Furthermore, two sub-programs that comprise the Creative Europe program are presented; the Culture sub-program to promote intercultural dialogue and support in the field of culture, and the MEDIA sub-program to strengthen the audiovisual sector's capacity and promote, develop and distribute the audiovisual industry. The third chapter of the paper is focused on the description of the program management, including an overview of how the Creative Europe program was developed in the European Union and the Republic of Croatia, and what was changed by its establishment. The subsequent chapters follow the same approach and present two important initiatives of the program; European Heritage Label and European Year of Cultural Heritage 2018. In addition to goals and purposes of the European Heritage Label, the paper provides an overview of the process of awarding the label through established criteria, stages of the selection process, and different localities within the European Union, with special focus on the Republic of Croatia. Given that the second initiative was the responsibility of the participating Member States, this paper presents some examples of activities in Europe, as well as those carried out in the Republic of Croatia. The results of the program and its impact on the development and preservation of cultural heritage in the Republic of Croatia are highlighted at the end of the paper. Završni rad Kulturna baština u okviru programa Kreativna Europa pregledni je rad u kojem se nastoji prikazati kako su kultura i kulturna baština isprepleteni te kako mogu biti inkorporirani u suvremeni život te pridonijeti gospodarstvu i održivom razvoju. Prvi dio rada tumači definiciju kulture i kulturne baštine, a kako bi se razumjela kultura u europskom kontekstu potrebno je sagledati odnos kulture na više različitih razina, tj. na globalnoj, europskoj i hrvatskoj razini. U drugom poglavlju predstavlja se program Kreativna Europa koji daje potporu za očuvanje i promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti, kao i jačanje konkurentnosti europskih kulturnih i kreativnih sektora. Prikazuje se struktura Programa, proračun te njegovi opći i posebni ciljevi. Nadalje se razrađuju dva potprograma koja ga čine: potprogram Kultura namijenjen promicanju međukulturnog dijaloga i pružanju potpore u području kulture te potprogram MEDIA namijenjen jačanju kapaciteta audiovizualnog sektora i promociji, razvoju i distribuciji audiovizualne industrije. Treće poglavlje rada usmjereno je na opis upravljanja programom uz prikaz kako se program Kreativna Europa razvijao u Europskoj uniji, a kako u Republici Hrvatskoj te do kojih je promjena došlo uspostavom istoga. U sljedećim poglavljima rada na isti su način predstavljene dvije značajne inicijative ovog programa: Oznaka europske baštine te Europska godina kulturne baštine 2018. Osim ciljeva i svrhe Oznake europske baštine, rad prikazuje postupak dodjeljivanja oznake kroz zadane kriterije, kao i faze odabira te nabraja lokalitete diljem Europske unije, a posebnu pozornost posvećuje lokalitetu u Republici Hrvatskoj. S obzirom na to da su u okviru druge inicijative odgovornost organizacije sudjelovanja imale države članice, predstavljeni su pojedini primjeri aktivnosti u Europi i onih provedenih u Republici Hrvatskoj. Na kraju rada, istaknuti su rezultati programa i njegov utjecaj na razvoj i očuvanje kulturne baštine u Republici Hrvatskoj.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FPSZG repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FPSZG repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
Powered by OpenAIRE graph
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
2 Research products
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Sarjanović, Đurđica;

  This paper analyzes the possibilities and potentials of the island of Hvar for the use of EU funds for the protection and promotion of cultural heritage of the island of Hvar included in the UNESCO’s list of cultural heritage. Key theoretical concepts were conceptualized and an overview of the general characteristics of EU funds was adopted, as well as a presentation of the features of the island of Hvar and a more detailed description of cultural assets included in the UNESCO list of cultural heritage, unique to the area of Hvar. The capacities of local self-government on the island of Hvar are presented and established, which are an important factor in the implementation of projects, given that Hvar is analyzed as a case study. Scientific and professional papers, legal frameworks, strategic documents, as well as interviews were used in the research, which provided a better insight into important aspects related to this paper. Furthermore, two European Union projects that were possible to finance Hvar's cultural heritage included in the UNESCO list were analyzed, and this paper presented an analysis of one project implemented in the past financial period of the European Union. Also, the description of examples of good practice provided a comparison with a project from Croatia that used its opportunities in a good direction and allocated funds for further development of its area. The possibilities and potentials of Croatian cultural heritage in terms of withdrawing funds from EU funds are in principle great, but the key established limitations on the example of the island of Hvar are mostly related to the capacities of state and local government in writing and implementing EU projects. U ovome radu analizirane su mogućnosti i potencijali otoka Hvara za korištenje EU sredstava za zaštitu i promociju kulturne baštine otoka Hvara uvrštene na UNESCO-v popis kulturne baštine. Konceptualizirani su ključni teorijski pojmovi te je donijet i prikaz općenitih obilježja EU fondova, kao i prikaz obilježja otoka Hvara i detaljniji opis kulturnih dobara uvrštenih na UNESCO-v popis kulturne baštine, jedinstvenih za područje Hvara. Prikazani su i ustanovljeni kapaciteti lokalne samouprave na otoku Hvaru, koji su važan čimbenik u provođenju projekata, obzirom na to da je Hvar analiziran kao studija slučaja. U istraživanju su korišteni znanstveni i stručni radovi, zakonski okviri, strateški dokumenti, kao i intervjui koji su dali bolji uvid u bitne aspekte vezane za ovaj rad. Nadalje, analizirana su dva projekta Europske unije koja su bila moguća za financiranje hvarske kulturne baštine uvrštene na UNESCO-v popis, a ovaj rad je dao prikaz analize i jednog provedenog projekta u proteklom financijskom razdoblju Europske unije. Također, opis primjera dobre prakse dao je usporedbu s projektom iz Hrvatske koji je svoje mogućnosti iskoristio u dobrom smjeru te je alocirao sredstva za daljnji razvoj svoga područja. Mogućnosti i potencijali hrvatske kulturne baštine u pogledu povlačenja sredstava iz EU fondova su načelno veliki, no ključna ustanovljena ograničenja na primjeru otoka Hvara se najviše vežu za kapacitete državne i lokalne samouprave u pisanju i provođenju EU projekata.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FPSZG repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FPSZG repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Rukavina, Dina;

  Thesis Cultural Heritage within the Creative Europe Program is a review paper with the objective to show how culture and cultural heritage are intertwined and how they can be incorporated into modern life and contribute to the economy and sustainable development. The first chapter of the paper defines culture and cultural heritage, and in order to understand culture in the European context, it is necessary to consider the relationship of culture on several different levels, i.e., global, European and Croatian level. The second chapter introduces the Creative Europe program, a program that supports the preservation and promotion of European cultural and linguistic diversity, as well as strengthening the competitiveness of the European cultural and creative sectors. The chapter covers the structure of the program, its budget and both general and specific objectives. Furthermore, two sub-programs that comprise the Creative Europe program are presented; the Culture sub-program to promote intercultural dialogue and support in the field of culture, and the MEDIA sub-program to strengthen the audiovisual sector's capacity and promote, develop and distribute the audiovisual industry. The third chapter of the paper is focused on the description of the program management, including an overview of how the Creative Europe program was developed in the European Union and the Republic of Croatia, and what was changed by its establishment. The subsequent chapters follow the same approach and present two important initiatives of the program; European Heritage Label and European Year of Cultural Heritage 2018. In addition to goals and purposes of the European Heritage Label, the paper provides an overview of the process of awarding the label through established criteria, stages of the selection process, and different localities within the European Union, with special focus on the Republic of Croatia. Given that the second initiative was the responsibility of the participating Member States, this paper presents some examples of activities in Europe, as well as those carried out in the Republic of Croatia. The results of the program and its impact on the development and preservation of cultural heritage in the Republic of Croatia are highlighted at the end of the paper. Završni rad Kulturna baština u okviru programa Kreativna Europa pregledni je rad u kojem se nastoji prikazati kako su kultura i kulturna baština isprepleteni te kako mogu biti inkorporirani u suvremeni život te pridonijeti gospodarstvu i održivom razvoju. Prvi dio rada tumači definiciju kulture i kulturne baštine, a kako bi se razumjela kultura u europskom kontekstu potrebno je sagledati odnos kulture na više različitih razina, tj. na globalnoj, europskoj i hrvatskoj razini. U drugom poglavlju predstavlja se program Kreativna Europa koji daje potporu za očuvanje i promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti, kao i jačanje konkurentnosti europskih kulturnih i kreativnih sektora. Prikazuje se struktura Programa, proračun te njegovi opći i posebni ciljevi. Nadalje se razrađuju dva potprograma koja ga čine: potprogram Kultura namijenjen promicanju međukulturnog dijaloga i pružanju potpore u području kulture te potprogram MEDIA namijenjen jačanju kapaciteta audiovizualnog sektora i promociji, razvoju i distribuciji audiovizualne industrije. Treće poglavlje rada usmjereno je na opis upravljanja programom uz prikaz kako se program Kreativna Europa razvijao u Europskoj uniji, a kako u Republici Hrvatskoj te do kojih je promjena došlo uspostavom istoga. U sljedećim poglavljima rada na isti su način predstavljene dvije značajne inicijative ovog programa: Oznaka europske baštine te Europska godina kulturne baštine 2018. Osim ciljeva i svrhe Oznake europske baštine, rad prikazuje postupak dodjeljivanja oznake kroz zadane kriterije, kao i faze odabira te nabraja lokalitete diljem Europske unije, a posebnu pozornost posvećuje lokalitetu u Republici Hrvatskoj. S obzirom na to da su u okviru druge inicijative odgovornost organizacije sudjelovanja imale države članice, predstavljeni su pojedini primjeri aktivnosti u Europi i onih provedenih u Republici Hrvatskoj. Na kraju rada, istaknuti su rezultati programa i njegov utjecaj na razvoj i očuvanje kulturne baštine u Republici Hrvatskoj.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FPSZG repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FPSZG repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
Powered by OpenAIRE graph