Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
265,349 Research products, page 1 of 26,535

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Other research products
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . 2004
  Norwegian
  Authors: 
  KHM, Kulturhistorisk museum, Oslo;
  Publisher: Askeladden

  1: Lengst i SV en jordblandet røys med spor av kantkjede (?), d 15m, h 1m. Avflekt på toppen. 2: 15m NØ for 1, reist stein ? H over jorda ca 1m, br ca 0,5m.

 • Authors: 
  Makraki, Dimitra; Paraskevopoulou, Vassiliki;
  Country: Greece
 • Other research product . 1900
  Norwegian
  Authors: 
  Vestland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  B 6009 - Sta. slipestein f. 20-30 m V for fk. nr. 5, 60-70 m VNV for tunet på same bruket, spadedjupt. Tilv. i B. M. Årbok 1906.

 • Other research product . 1900
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Liten, noe avlang kullgrop med svakt markert voll, ca. 1,5-2m i diameter målt fra topp voll, og ca. 30cm dyp. Kraftig utvasket kullag fra torva og ca. 20cm ned. Gropa ligger i svakt sydhellende terreng. Utgravd 1999.

 • Other research product . 1900
  Norwegian
  Authors: 
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Fornminne: Steinsetting. Oval mot rektangulær steinsetting av flate heller. NS orientert. Steinene er hodestore og større og er delvis overgrodde. Ved prøvestikk fantes tre under torv og rett over sand/grus. 1,8 x 2,80 m.

 • Other research product . 2016
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Enkeltliggende kokegrop i dyrket mark. Mål: 90 x 80 cm, ujevn rund form. Dybde: 0-4,5 cm Plan: Kokegropen fremstår som meget ujevn i form i plan og veldig grunn. Kokegropen består av kullblandet leire, og det er noen skjørbrente steiner sentralt i strukturen. Det er skavet av masser sør og vest for kokegropen. Da strukturen fremstår som meget grunn er det ikke umulig at det også er skavet av noe av selve kokegropen. Sørøstlige halvdel av strukturen ble fjernet ved snitting. Profil: Meget grunn struktur med en maks dybde på 4,5 cm. Den sørøstlige delen av profilet var dypest og hadde en kullrand i bunn. I denne delen av kokegropen var det et parti som bestod av brunrød leire, og inneholdt ikke kull. En håndfull skjørbrente steiner ble fjernet ved snittingen.

 • Other research product . 2021
  Norwegian
  Authors: 
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  Tufta var før undersøkelse synlig som en sirkelrund, gressbevokst flate omgitt av en utydelig voll, d (til vollen) ca 3 m. Det vokste bnjørk rundt men ikke inni selve tufta. I midten synlig ildsted av stein, rektangulær form or. N-S, størrelse 90 x 60 cm, steinene delvis dekket av mose og råtne bjørkeblad. Ildstedet fortsetter mot N i to ca 80 cm lange, lett divergerende armer av stein (jfr. samisk uksa). Ved undersøkelsen ble ildstedet frilagt og utgravd. Det ble funnet krittpipebiter i vegetasjonslaget oppå en av steinene i ildstedet, og skår av en kaffekopp i torven like V for ildstedet. Gravningen ble ikke ført videre enn dette, bortsett fra at en sjakt ble lagt gjennom S-veggen for å klarlegge vollstrukturen. Dessuten ble steinene i ildstedet renset, tegnet og fotografert. Forøvrig ble tufta latt urørt. Også registrert i 2004 av Hartvig Birkely: I skogbeltet ved NØ-foten av Høghøa. 2 m NØ for lokaliteten ligger en stor steinblokk og 30 m i amme retning en åpen myrslette. Teltboplass. Synliggjøres av et 2 m langt steinarrangement som består av ildsted (árran) og dørdel (bearpmehat). Orientert N-S. Dette er en teltboplass av goahti-type. Dørdelen har konisk form, der største bredde på dørdelen er 1,2 m og bredden på ildstedet er 0,6 m. Ildstedets lengde er 1 m, og dørdelens er 1 m. Tufta med steinarrangementet er sterkt overgrodd med lyng, mose og gress, og går i ett med skogens vegetasjon.

 • Other research product . 2020
  Norwegian
  Authors: 
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Bronsepigg

 • Other research product . 2010
  Norwegian
  Authors: 
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Beskrivelse fra lokalitet: Lok 3. Milen skjæres av skogsbilvei. Den er lokalisert ca. 50 m NNØ for snuplass og 100 m V for Butjønn. Traséen går tvers gjennom milen. Milen er bevokst av grantrær. Beskrivelse fra Enkeltminne: Milen avtegner seg som en forhøyning i terrenget. Den er rund i formen og måler 5-6 m i diameter. Et vel 40 cm kull-lag er synlig i veiskjæringen. Avgrensning i V er vanskelig. Godt synlig i Ø. Milen er bevokst av grantrær.

 • Other research product . 1900
  Norwegian
  Authors: 
  Rogaland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Rundrøys. Uklart markert og lite synlig. Delvisovergrodd med lyng og små rognebusker. Mye stein i dagen. Det indre av røysa er for det meste fjernet. Røysa tegner seg som en hesteskoformet voll som er åpen mot Ø. det indre av røysa er nå et tynt torvlag over berget. I V-del er det lagt opp en mindre rund røys (varde), d. ca 2 m, h. ca 0,9 m. I S-kant av røysa stikker berget i dagen. Røysas d ca 13 m, h. ca 0,1-0,2,vollens br. ca 2,5 m.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
265,349 Research products, page 1 of 26,535
 • Other research product . 2004
  Norwegian
  Authors: 
  KHM, Kulturhistorisk museum, Oslo;
  Publisher: Askeladden

  1: Lengst i SV en jordblandet røys med spor av kantkjede (?), d 15m, h 1m. Avflekt på toppen. 2: 15m NØ for 1, reist stein ? H over jorda ca 1m, br ca 0,5m.

 • Authors: 
  Makraki, Dimitra; Paraskevopoulou, Vassiliki;
  Country: Greece
 • Other research product . 1900
  Norwegian
  Authors: 
  Vestland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  B 6009 - Sta. slipestein f. 20-30 m V for fk. nr. 5, 60-70 m VNV for tunet på same bruket, spadedjupt. Tilv. i B. M. Årbok 1906.

 • Other research product . 1900
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Liten, noe avlang kullgrop med svakt markert voll, ca. 1,5-2m i diameter målt fra topp voll, og ca. 30cm dyp. Kraftig utvasket kullag fra torva og ca. 20cm ned. Gropa ligger i svakt sydhellende terreng. Utgravd 1999.

 • Other research product . 1900
  Norwegian
  Authors: 
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Fornminne: Steinsetting. Oval mot rektangulær steinsetting av flate heller. NS orientert. Steinene er hodestore og større og er delvis overgrodde. Ved prøvestikk fantes tre under torv og rett over sand/grus. 1,8 x 2,80 m.

 • Other research product . 2016
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Enkeltliggende kokegrop i dyrket mark. Mål: 90 x 80 cm, ujevn rund form. Dybde: 0-4,5 cm Plan: Kokegropen fremstår som meget ujevn i form i plan og veldig grunn. Kokegropen består av kullblandet leire, og det er noen skjørbrente steiner sentralt i strukturen. Det er skavet av masser sør og vest for kokegropen. Da strukturen fremstår som meget grunn er det ikke umulig at det også er skavet av noe av selve kokegropen. Sørøstlige halvdel av strukturen ble fjernet ved snitting. Profil: Meget grunn struktur med en maks dybde på 4,5 cm. Den sørøstlige delen av profilet var dypest og hadde en kullrand i bunn. I denne delen av kokegropen var det et parti som bestod av brunrød leire, og inneholdt ikke kull. En håndfull skjørbrente steiner ble fjernet ved snittingen.

 • Other research product . 2021
  Norwegian
  Authors: 
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  Tufta var før undersøkelse synlig som en sirkelrund, gressbevokst flate omgitt av en utydelig voll, d (til vollen) ca 3 m. Det vokste bnjørk rundt men ikke inni selve tufta. I midten synlig ildsted av stein, rektangulær form or. N-S, størrelse 90 x 60 cm, steinene delvis dekket av mose og råtne bjørkeblad. Ildstedet fortsetter mot N i to ca 80 cm lange, lett divergerende armer av stein (jfr. samisk uksa). Ved undersøkelsen ble ildstedet frilagt og utgravd. Det ble funnet krittpipebiter i vegetasjonslaget oppå en av steinene i ildstedet, og skår av en kaffekopp i torven like V for ildstedet. Gravningen ble ikke ført videre enn dette, bortsett fra at en sjakt ble lagt gjennom S-veggen for å klarlegge vollstrukturen. Dessuten ble steinene i ildstedet renset, tegnet og fotografert. Forøvrig ble tufta latt urørt. Også registrert i 2004 av Hartvig Birkely: I skogbeltet ved NØ-foten av Høghøa. 2 m NØ for lokaliteten ligger en stor steinblokk og 30 m i amme retning en åpen myrslette. Teltboplass. Synliggjøres av et 2 m langt steinarrangement som består av ildsted (árran) og dørdel (bearpmehat). Orientert N-S. Dette er en teltboplass av goahti-type. Dørdelen har konisk form, der største bredde på dørdelen er 1,2 m og bredden på ildstedet er 0,6 m. Ildstedets lengde er 1 m, og dørdelens er 1 m. Tufta med steinarrangementet er sterkt overgrodd med lyng, mose og gress, og går i ett med skogens vegetasjon.

 • Other research product . 2020
  Norwegian
  Authors: 
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Bronsepigg

 • Other research product . 2010
  Norwegian
  Authors: 
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Beskrivelse fra lokalitet: Lok 3. Milen skjæres av skogsbilvei. Den er lokalisert ca. 50 m NNØ for snuplass og 100 m V for Butjønn. Traséen går tvers gjennom milen. Milen er bevokst av grantrær. Beskrivelse fra Enkeltminne: Milen avtegner seg som en forhøyning i terrenget. Den er rund i formen og måler 5-6 m i diameter. Et vel 40 cm kull-lag er synlig i veiskjæringen. Avgrensning i V er vanskelig. Godt synlig i Ø. Milen er bevokst av grantrær.

 • Other research product . 1900
  Norwegian
  Authors: 
  Rogaland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Rundrøys. Uklart markert og lite synlig. Delvisovergrodd med lyng og små rognebusker. Mye stein i dagen. Det indre av røysa er for det meste fjernet. Røysa tegner seg som en hesteskoformet voll som er åpen mot Ø. det indre av røysa er nå et tynt torvlag over berget. I V-del er det lagt opp en mindre rund røys (varde), d. ca 2 m, h. ca 0,9 m. I S-kant av røysa stikker berget i dagen. Røysas d ca 13 m, h. ca 0,1-0,2,vollens br. ca 2,5 m.