Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
408 research outcomes, page 1 of 41
 • other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Šíp, Miroslav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá prediktivním modelováním. Je rozdělena na tři části. První část se věnuje teoretických aspektům predikčního modelování a představuje jednotlivé fáze tvorby modelu spolu s různými alternativami postupů. Druhá část je věnována vybraných příkladům pred...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Ulč, Martin;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Vývoj názorů na slovanskou etnogenezi v českém a německém archeologicém myšlení mezi lety 1860 - 1920. Obhájeno Views on an ethnogenesis of the Slavs in Czech and German archaeological thought between 1860 - 1920.

 • other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Kaňka, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Lokalita Andělská Hora zaujímá nepřehlédnutelné postavení mezi hradními novostavbami přelomu 14/15. století, pro které je typické horečné hledání efektivní obrany proti rozvíjejícím se palným zbraním. Hrady této doby byly podrobeny zcela netušené zkoušce, ve které bez p...

 • other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Turečková, Petra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce "Projevy biedermeieru ve vybraných dílech české prózy 20. a 30. let 19. století" pojednává o biedermeieru z různých hledisek (umění, kultura, životní styl) a představuje tak souvislosti, aby bylo snazší pochopit literární památky, které v této době vznik...

 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Hejl, Libor;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá osobnostmi české jazzové trubky. Cílem bylo zmapovat celou tématiku v období od počátků jazzu v Československu až do současnosti. Součástí práce jsou také kapitoly, které dané téma uvádějí do dějinných a žánrových souvislostí. První kapit...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Müllerová, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Ve své práci se věnuji historii sakrálních staveb na Nýřansku. Hlavním cílem práce je popsání a zdůraznění jejich historie a prozkoumání jejich současného stavu. Stručně je zde popsána také oblast Nýřanska jako takového z hlediska historického, demografického, správního...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Pittroffová, Karina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem diplomové práce bylo, aby žáci získali více vědomostí o památkách a historii místa, kde žijí a o jeho okolí. Tato práce je zaměřena na region Cheb. Pomocí projektové metody bylo dosaženo požadovaného cíle. Projektové vyučování je v českém školství poměrně málo vyu...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Šlouf, Martin;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se v první části zabývá iniciativou vzniku elektronické hudby, samotnou definicí tohoto odvětví, historickými fakty, které vedly k její realizaci a rozšíření do celého světa. Druhá část je pak věnována základnímu rozdělení elektronické taneční hudb...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Jamborová, Barbora;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce je věnována Rudému náměstí v Moskvě. Kromě základních faktů se objevují informace o historii daných míst a památek. V práci jsou popsány některé základní historické události, spojené s architektonickými památkami a jinými historickými místy. Práce je ro...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Babušíková, Dagmar;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce je věnována důležitým momentům regionální historie města Aše a celého ašského výběžku, s jeho mnohými specifiky a zvláštnostmi, se zaměřením na výuku prvního stupně základní školy. Předkládá veřejnosti ucelený přehled historických událostí, které poznamenaly tento...

408 research outcomes, page 1 of 41