Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
825,187 Research products, page 1 of 82,519

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Rosenbrand, N.M.;
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau

  onderzoeksrapport

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Vikingeskibsmuseet;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1986 : Vrag afmærket. Mindste dybde over vrag 12,1 m.0000 : Position på vrag reg. af fisker

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Vestsjælland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2016-04-18: Del af forundersøgelsen MHO1082-1. Forundersøgelsesrapporten ligger under lokaliteten: 030307-52 MHO1082 Rute 23Marken vest for bakketoppen på matrikel 8a var forud for den arkæologiske forundersøgelse blevet afsøgt med metaldetektor af to detektorførere. Herved var der fremkommet et antal metalgenstande fra vikingetid og middelalder samt en fragmenteret bøjlefibel fra germansk jernalder, der er registreret under sagen MVE3321 Sønder Jernløse, og dækker et større område på nordsiden af Sønder Jernløse, som er afsøgt med metaldetektor af de pågældende detektorførere. Ved forundersøgelsen blev der lagt NNØ-SSV-vendte søgegrøfter over hele arealet. Nær de fremkomne metalgenstande fra yngre jernalder og middelalder blev der yderligere lavet udvidelser og lagt felter hvor mulden blev taget af i tynde lag, og der blev foretaget detektorafsøgning af muldlaget for hvert træk med gravemaskinen. Der blev herved ikke erkendt arkæologiske strukturer tilsvarende løsfundene. Da alle metalgenstandene var beliggende i muldlaget i I4, er det muligt at genstandenes tilstedeværelse kan skyldes en tidligere omrokering af muldlag på matriklen fra muldlaget ved Interesseområde 3/MHO1082-3.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Midtjylland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1902 : Den lynggoede Tomt af en fuldstændig sløjfet Høj.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00090339

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Sønderjylland;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1927 : En stærk forgravet Højrest "Fausbjerg". Om Fund Se: Nørgaard: Fra Nustrup Sogn S.9.1956 : Højrest, halvmåneformet, indtil 1,7-8 m høj. Hele det indre af højen og ca. 1/3-1/2 af omkredsen bortgravet. Delvis i græs, i ager.1884 : Brandgrav i stammekiste med bronzesværd, guldarmring, 37 guldspiralperler, nål, 2 knive, 1 lerkar.

 • Other research product . 2021
  Norwegian
  Authors: 
  Vestfold og Telemark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  vareplombe i bly

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00040765

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00016869

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Archaeological Research en Consultancy; Verboom-Jansen, M.; Wullink, A.J.;
  Publisher: ARC bv

  De onderzoekslocatie ligt op een terras uit het Pleniglaciaal, op de overgang naar een lager gelegen geul. Op het terras worden hoge enkeerdgronden verwacht. Door de ligging op een terras heeft de onderzoekslocatie een hoge trefkans op archeologische resten voor de periode Laat-Paleolithicum – Nieuwe Tijd. Door de ligging in de historische kern van Meerlo heeft de onderzoekslocatie eveneens een hoge trefkans op archeologische sporen en/of resten uit de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn vondsten uit alle archeologische periodes bekend, behalve uit de Romeinse Tijd. In 1832 is de onderzoekslocatie deels bebouwd. In 1900 is dit nog steeds het geval. Tussen 1936 en 1953 is er in het zuiden van de onderzoekslocatie een gebouw gerealiseerd. Vanaf 1958 was er ter plaatse van de huidige bebouwing een gebouw aanwezig. Mogelijk is het bodemarchief op de onderzoekslocatie door deze gebouwen reeds deels verstoord. Wanneer de verstoring niet te diep en grootschalig is, kunnen de hoge enkeerdgronden de mogelijk aanwezige grondsporen beschermd hebben. Tijdens het karterende onderzoek is op de onderzoekslocatie een ophogingspakket van 20 tot 180 cm dik gevonden (gemiddeld 115 cm dik). In het zuidwesten van de onderzoekslocatie is dit pakket het dikst (160 – 180 cm). In het noorden van de onderzoekslocatie, waar het ophogingspakket dunner is, is de bodem onder het ophogingspakket tot 90 a 220 cm –mv vergraven. Onder het ophogingspakket zijn in het zuidwesten van de onderzoekslocatie beekafzettingen aangetroffen, behorende tot het Laagpakket van Singraven, Formatie van Boxtel. In het noorden van de onderzoekslocatie zijn onder het ophogingspakket terrasafzettingen aangetroffen, behorende tot de Formatie van Beegden. In het noorden van de onderzoekslocatie is in een boring een restant van enkeerdgrond aangetroffen. In een boring in het zuiden van de onderzoekslocatie is een begraven beekeerdgronden aangetroffen. De rest van de boringen kon door vergraving niet bodemkundig geinterpreteerd worden. Onder het opgebrachte pakket zijn fragmenten houtskool, steenkool, recent glas, baksteen, witbakkend industrieel aardewerk en roodbakkend aardewerk (Nieuwe Tijd) aangetroffen. Naar aanleiding van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat er op de onderzoekslocatie geen aanwijzingen zijn voor een vindplaats ouder dan Nieuwe Tijd. Omdat de onderzoekslocatie in de historische kern van Meerlo ligt, kan niet worden uitgesloten dat onder het opgebrachte/vergraven pakket nog diepe grondsporen aanwezig zijn. Gezien de natte bodems onder het opgebrachte/vergraven pakket, is de kans hierop echter klein.