Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
20,047 Research products, page 1 of 2,005

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Research data
 • 2022-2022
 • Dataset

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00091836

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00061991

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00106820

 • Open Access
  Authors: 
  Matsuda, Karen Akemi;
  Publisher: SciELO journals

  ABSTRACT This paper consists of the study of Correio Braziliense reports about Itamaraty Palace during the period between 1960 and 1970. The analysis aims to understand the construction of ideas around this palace from its architectural conception to its effective use. Besides presenting part of the mapping of the facts about the palace project, the purpose of this article is to analyze the elaboration of narratives related to the idea of beauty, the palace nomenclature, the importance of the transfer of headquarters of the Ministry of Foreign Relations to Brasilia and the internal configuration of the palace. Creating a memory and discourse that persist today.

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00106277

 • Open Access
  Authors: 
  Government Of Canada; Army Survey Establishment;
  Publisher: Other Borealis Collections

  This is a georeferenced raster image of a printed paper map of the Passmore, British Columbia region (Sheet No. 082F12), published in 1959. It is the first edition in a series of maps, which show both natural and man-made features such as relief, spot heights, administrative boundaries, secondary and side roads, railways, trails, wooded areas, waterways including lakes, rivers, streams and rapids, bridges, buildings, mills, power lines, terrain, and land formations. This map was published in 1959 and the information on the map is current as of 1954. Maps were produced by Natural Resources Canada (NRCan) and it's preceding agencies, in partnership with other government agencies. Please note: image / survey capture dates can span several years, and some details may have been updated later than others. Please consult individual map sheets for detailed production information, which can be found in the bottom left hand corner. Original maps were digitally scanned by McGill Libraries in partnership with Canadiana.org, and georeferencing for the maps was provided by the University of Toronto Libraries and Eastview Corporation. EPSG Code: NAD27 / UTM zone 11N (EPSG:26711)

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Verduin, J.T. (ADC ArcheoProjecten);
  Publisher: ADC ArcheoProjecten
  Country: Netherlands

  ADC ArcheoProjecten en T&A Survey hebben een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven (IVO-P) en een Archeologische Opgraving (DO) uitgevoerd voor het plangebied Tricht-Spooromgeving. Dit onderzoek vond plaats in het kader van de aanleg van een randweg aan de noordzijde van Tricht, met een onderdoorgang onder het spoor. Het onderzoek heeft enkele verrassende resultaten opgeleverd. Het plangebied bevindt zich middenin een crevasse landschap. In dit dynamische rivierenlandschap vonden regelmatig overstromingen plaats. Op een diep niveau werden verspreid over het terrein grote boomkuilen ontdekt, de overblijfselen van een verdronken elzenbroekbos. Dit oerbos is overstroomd geraakt, en door de hoge grondwaterstand waren in veel boomkuilen nog houtresten bewaard. Het hout van twee kuilen is met 14C-onderzoek gedateerd in het Midden-Neolithicum. Op dit overstromingssediment werden sporen uit de prehistorie aangetroffen. De meeste kunnen in het Laat-Neolithicum worden geplaatst en dat is een periode waar nog maar weinig over bekend is. Over de exacte aard van de vindplaats tasten we in het duister, we gaan ervan uit dat het een nederzettingsterrein betreft. Duidelijk herkenbare structuren zijn de vele stakenrijtjes die verspreid over het plangebied voorkomen. Deze hekwerken kunnen bijvoorbeeld woon- en akkerpercelen hebben omgeven of begrensd. Heel overtuigende gebouwstructuren zijn niet herkend, mogelijk is een tweebeukige gebouwstructuur aanwezig in het centrale deel van het plangebied. Hier vonden we vier paalkuiltjes in een bijna noord-zuid georiënteerde rij. De paaltjes zijn op regelmatige afstand van elkaar geplaatst over een lengte van 7,5 m. De rij palen kan echter ook een stuk langer zijn en verder noordelijk buiten de grens van de werkput door kunnen lopen. Zowel de resultaten van het 14C-onderzoek als het aardewerk laten zien dat men hier in het Laat- Neolithicum aanwezig is geweest. We weten dus weinig over de exacte aard van die activiteiten, door de geringe hoeveelheid grondsporen, vondsten en slechte conservering van botanische resten en pollen. We houden er rekening mee dat men hier in het Laat-Neolithicum enige tijd heeft gezeten. Daarop wijzen de paalstructuren, de vondstconcentratie in de vegetatiehorizont en ook enkele kuilen die verspreid in het gebied voorkomen. In één van die kuilen werd nog een bijzondere vondst gedaan: een fragment van een geslepen bijl. Er is een aanwijzing dat men het terrein in de Midden-Bronstijd, zo’n 500 jaar later, heeft bezocht. Uit één van de kuilen kwam een 14C-datering uit in deze periode. Wellicht moeten ook de (ongedateerde) stakenrijtjes aan die periode worden toegeschreven. We weten dat men in de Midden-Bronstijd het Rivierengebied op grote schaal verkavelde, de stakenrijtjes zouden hier deel van kunnen hebben uitgemaakt.

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00042079

 • Research data . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00105944

 • Open Access English
  Authors: 
  Gómez-Letona, Markel; Arístegui, Javier; Hernández-Hernández, Nauzet; Pérez-Lorenzo, Maria; Alvarez-Salgado, Xose Anton; Teira, Eva; Sebastian, Marta;
  Publisher: PANGAEA - Data Publisher for Earth & Environmental Science
  Project: EC | SUMMER (817806)

  This dataset contains the results of the characterisation of the prokaryotic community by flow cytometry and tritiated leucine incorporation from the MAFIA cruise (Migrants and Active Flux In the Atlantic ocean). Samples were collected in the tropical and subtropical Atlantic during the MAFIA cruise (April 2015) on board the BIO Hespérides. Seawater samples were collected at 13 stations (from the Brazilian coast to the Canary Islands), from the surface down to 3500 m, using a General Oceanics oceanographic rosette equipped with 24 l PVC Niskin bottles. Abundance and cell characteristics (high nucleic acid content fraction, cell volume, viability) were based on measurements performed with a FACSCalibur (Becton-Dickinson) flow cytometer. Leucine incorporation rates were estimated with tritiated leucine (Kirchman et al. 1985) using centrifugation and filtration methods (Smith and Azam 1992). Integrated or average values of variables were estimated for the epipelagic (0-200 m), mesopelagic (200-1000 m) and bathypelagic (1000-3000 m) layers, based on an interpolated grid estimated with DIVA. The aim of this dataset was to estimate the influence of surface productivity on the standing stock, characteristics and activity (as leucine incorporation) of prokaryotes across the water column.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
20,047 Research products, page 1 of 2,005
 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00091836

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00061991

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00106820

 • Open Access
  Authors: 
  Matsuda, Karen Akemi;
  Publisher: SciELO journals

  ABSTRACT This paper consists of the study of Correio Braziliense reports about Itamaraty Palace during the period between 1960 and 1970. The analysis aims to understand the construction of ideas around this palace from its architectural conception to its effective use. Besides presenting part of the mapping of the facts about the palace project, the purpose of this article is to analyze the elaboration of narratives related to the idea of beauty, the palace nomenclature, the importance of the transfer of headquarters of the Ministry of Foreign Relations to Brasilia and the internal configuration of the palace. Creating a memory and discourse that persist today.

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00106277

 • Open Access
  Authors: 
  Government Of Canada; Army Survey Establishment;
  Publisher: Other Borealis Collections

  This is a georeferenced raster image of a printed paper map of the Passmore, British Columbia region (Sheet No. 082F12), published in 1959. It is the first edition in a series of maps, which show both natural and man-made features such as relief, spot heights, administrative boundaries, secondary and side roads, railways, trails, wooded areas, waterways including lakes, rivers, streams and rapids, bridges, buildings, mills, power lines, terrain, and land formations. This map was published in 1959 and the information on the map is current as of 1954. Maps were produced by Natural Resources Canada (NRCan) and it's preceding agencies, in partnership with other government agencies. Please note: image / survey capture dates can span several years, and some details may have been updated later than others. Please consult individual map sheets for detailed production information, which can be found in the bottom left hand corner. Original maps were digitally scanned by McGill Libraries in partnership with Canadiana.org, and georeferencing for the maps was provided by the University of Toronto Libraries and Eastview Corporation. EPSG Code: NAD27 / UTM zone 11N (EPSG:26711)

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Verduin, J.T. (ADC ArcheoProjecten);
  Publisher: ADC ArcheoProjecten
  Country: Netherlands

  ADC ArcheoProjecten en T&A Survey hebben een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven (IVO-P) en een Archeologische Opgraving (DO) uitgevoerd voor het plangebied Tricht-Spooromgeving. Dit onderzoek vond plaats in het kader van de aanleg van een randweg aan de noordzijde van Tricht, met een onderdoorgang onder het spoor. Het onderzoek heeft enkele verrassende resultaten opgeleverd. Het plangebied bevindt zich middenin een crevasse landschap. In dit dynamische rivierenlandschap vonden regelmatig overstromingen plaats. Op een diep niveau werden verspreid over het terrein grote boomkuilen ontdekt, de overblijfselen van een verdronken elzenbroekbos. Dit oerbos is overstroomd geraakt, en door de hoge grondwaterstand waren in veel boomkuilen nog houtresten bewaard. Het hout van twee kuilen is met 14C-onderzoek gedateerd in het Midden-Neolithicum. Op dit overstromingssediment werden sporen uit de prehistorie aangetroffen. De meeste kunnen in het Laat-Neolithicum worden geplaatst en dat is een periode waar nog maar weinig over bekend is. Over de exacte aard van de vindplaats tasten we in het duister, we gaan ervan uit dat het een nederzettingsterrein betreft. Duidelijk herkenbare structuren zijn de vele stakenrijtjes die verspreid over het plangebied voorkomen. Deze hekwerken kunnen bijvoorbeeld woon- en akkerpercelen hebben omgeven of begrensd. Heel overtuigende gebouwstructuren zijn niet herkend, mogelijk is een tweebeukige gebouwstructuur aanwezig in het centrale deel van het plangebied. Hier vonden we vier paalkuiltjes in een bijna noord-zuid georiënteerde rij. De paaltjes zijn op regelmatige afstand van elkaar geplaatst over een lengte van 7,5 m. De rij palen kan echter ook een stuk langer zijn en verder noordelijk buiten de grens van de werkput door kunnen lopen. Zowel de resultaten van het 14C-onderzoek als het aardewerk laten zien dat men hier in het Laat- Neolithicum aanwezig is geweest. We weten dus weinig over de exacte aard van die activiteiten, door de geringe hoeveelheid grondsporen, vondsten en slechte conservering van botanische resten en pollen. We houden er rekening mee dat men hier in het Laat-Neolithicum enige tijd heeft gezeten. Daarop wijzen de paalstructuren, de vondstconcentratie in de vegetatiehorizont en ook enkele kuilen die verspreid in het gebied voorkomen. In één van die kuilen werd nog een bijzondere vondst gedaan: een fragment van een geslepen bijl. Er is een aanwijzing dat men het terrein in de Midden-Bronstijd, zo’n 500 jaar later, heeft bezocht. Uit één van de kuilen kwam een 14C-datering uit in deze periode. Wellicht moeten ook de (ongedateerde) stakenrijtjes aan die periode worden toegeschreven. We weten dat men in de Midden-Bronstijd het Rivierengebied op grote schaal verkavelde, de stakenrijtjes zouden hier deel van kunnen hebben uitgemaakt.

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00042079

 • Research data . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00105944

 • Open Access English
  Authors: 
  Gómez-Letona, Markel; Arístegui, Javier; Hernández-Hernández, Nauzet; Pérez-Lorenzo, Maria; Alvarez-Salgado, Xose Anton; Teira, Eva; Sebastian, Marta;
  Publisher: PANGAEA - Data Publisher for Earth & Environmental Science
  Project: EC | SUMMER (817806)

  This dataset contains the results of the characterisation of the prokaryotic community by flow cytometry and tritiated leucine incorporation from the MAFIA cruise (Migrants and Active Flux In the Atlantic ocean). Samples were collected in the tropical and subtropical Atlantic during the MAFIA cruise (April 2015) on board the BIO Hespérides. Seawater samples were collected at 13 stations (from the Brazilian coast to the Canary Islands), from the surface down to 3500 m, using a General Oceanics oceanographic rosette equipped with 24 l PVC Niskin bottles. Abundance and cell characteristics (high nucleic acid content fraction, cell volume, viability) were based on measurements performed with a FACSCalibur (Becton-Dickinson) flow cytometer. Leucine incorporation rates were estimated with tritiated leucine (Kirchman et al. 1985) using centrifugation and filtration methods (Smith and Azam 1992). Integrated or average values of variables were estimated for the epipelagic (0-200 m), mesopelagic (200-1000 m) and bathypelagic (1000-3000 m) layers, based on an interpolated grid estimated with DIVA. The aim of this dataset was to estimate the influence of surface productivity on the standing stock, characteristics and activity (as leucine incorporation) of prokaryotes across the water column.