Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
208 research outcomes, page 1 of 21
 • publication . Conference object . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Hložek, Josef;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  projektem OP VK PVBV – Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.000

 • publication . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Jonathan Haws; Michael M. Benedetti; Sahra Talamo; Nuno Bicho; João Cascalheira; M. Grace Ellis; Milena Carvalho; Lukáš Friedl; Telmo Pereira; Brandon Zinsious;
  Countries: Czech Republic, Italy, Portugal
  Project: EC | RESOLUTION (803147)

  Documenting the first appearance of modern humans in a given region is key to understanding the dispersal process and the replacement or assimilation of indigenous human populations such as the Neanderthals. The Iberian Peninsula was the last refuge of Neanderthal popul...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2011
  Open Access German
  Authors:
  Meinke, Markus Alexander;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie
  Country: Czech Republic
 • publication . Article . Conference object . 2017
  Open Access
  Authors:
  David Rieger; Lucie Kullová; M. Čekalová; Pavel Novotný; Michal Pola;
  Persistent Identifiers
  Publisher: IOP Publishing
  Country: Czech Republic

  Tato studie je zaměřena na zkoumání pojiva na bázi popílku s vhodnými vlastnostmi pro potřeby stavebního inženýrství. Popílek z české hnědouhelné elektrárny Prunerov II byl mechanicky aktivována k dosažení vhodné velikosti částic pro alkalickou aktivaci procesu vytvrzen...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2013
  Open Access English
  Authors:
  Murru, G.; Marco Fratarcangeli; Empler, T.;
  Publisher: Václav Skala - UNION Agency
  Country: Czech Republic

  In this paper, we present a framework for the interactive 3D visualization of archaeological sites on handheld devices using fast augmented reality techniques. The user interface allows for the ubiquitous, personalized and context-aware browsing of complex digital conte...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Preusz, Michal;
  Publisher: Elsevier
  Country: Czech Republic

  S rozvojem archeologie konfliktu se do popředí zájmu dostává zejména výzkum bojišť, polních opevnění, obléhacích prací a táborů. Méně pozornosti archeologie věnuje systematickému studiu širšího socio‑kulturního kontextu „velkých vojenských událostí“ raného novověku. Pře...

 • publication . Conference object . 2021
  Open Access Slovak
  Authors:
  Filip Schneider;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Roman historians developed a tradition of placing ethno graphic information into their works. The “Other” was an everyday reality of the Roman state. With its expansion more nations came into its orbit and thus to the attention of its writers. Arabs were among many othe...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2021
  Open Access
  Authors:
  Liščák Vladimír;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Marco Polo and his knowledge of Asian languages Marco Polo (1254–1324) claimed (or rather his editors) that he could speak (and read) in other languages in ad dition to his own, at least five. Although he spoke little Chinese or rather not, he spoke a number of language...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2021
  Open Access
  Authors:
  Tomáš Hercig; Pavel Král;
  Persistent Identifiers
  Publisher: INCOMA Ltd. Shoumen, BULGARIA
  Country: Czech Republic

  Systémy sémantické textové podobnosti (STS) odhadují míru významové podobnosti mezi dvěma větami. Mezijazyčné systémy STS odhadují míru významové podobnosti mezi dvěma větami, z nichž každá je v jiném jazyce. Nejmodernější algoritmy obvykle využívají přístupy s učitelem...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Švec, Jan; Stanislav, Petr; Hrúz, Marek; Pražák, Aleš; Psutka, Josef; Ircing, Pavel;
  Publisher: Kansai university
  Country: Czech Republic

  V posledních desetiletích neustále roste množství multimodálních dat shromážděných a uložených pro budoucí použití. Tyto údaje zahrnují - mimo jiné - rozhovory orální historie, archivy televizního vysílání a mnoho naskenovaných ručně a strojově psaných dokumentů a fotog...

208 research outcomes, page 1 of 21