Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
373 research outcomes, page 1 of 38
 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Šlouf, Martin;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se v první části zabývá iniciativou vzniku elektronické hudby, samotnou definicí tohoto odvětví, historickými fakty, které vedly k její realizaci a rozšíření do celého světa. Druhá část je pak věnována základnímu rozdělení elektronické taneční hudb...

 • other research product . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Domabyl, Patrik;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce poskytuje stručný soupis historického vývoje a vnímání podnikatele v jednotlivých etapách ekonomické teorie. Hlavním cílem práce je porovnat podnikání v historickém pojetí a podnikání v dnešní moderní době. Práce se současně pokouší dokázat na hist...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Jamborová, Barbora;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Bakalářská práce je věnována Rudému náměstí v Moskvě. Kromě základních faktů se objevují informace o historii daných míst a památek. V práci jsou popsány některé základní historické události, spojené s architektonickými památkami a jinými historickými místy. Práce je ro...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Laubová, Jana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato práce se zabývá tématem organizace a popularizace hudby v mělnickém regionu. Pomocí historické analýzy vývoje v daných částech regionu systematicky předkládá informace týkající se podob tamější kulturně hudební práce a jejích specifik. První část analýzy byla orien...

 • other research product . 2020
  Open Access Slovak
  Authors:
  Pavelka, Jozef;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Felvidék je videohra žánru RPG odohrávajúca sa v prostredí fiktívnej sedmohradskej župy v období druhej polovice 15. storočia. Obsahuje ilustrácie prostredí a postáv. Súčasťou práce sú aj mnohé animácie. V hre možno viesť dialógy z NPC charaktermi a viesť boje s nepriat...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Čiperová, Monika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  V rámci rozvíjení výzkumu potravin v minulosti byla vytvořena funkční metodika na základě reakcí antigen-protilátka, která se ukázala jako použitelná pro detekci mléčných proteinů v porézní archeologické keramice. Pomocí této techniky byla prokázána přítomnost mléka sko...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Müllerová, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Ve své práci se věnuji historii sakrálních staveb na Nýřansku. Hlavním cílem práce je popsání a zdůraznění jejich historie a prozkoumání jejich současného stavu. Stručně je zde popsána také oblast Nýřanska jako takového z hlediska historického, demografického, správního...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Babušíková, Dagmar;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Práce je věnována důležitým momentům regionální historie města Aše a celého ašského výběžku, s jeho mnohými specifiky a zvláštnostmi, se zaměřením na výuku prvního stupně základní školy. Předkládá veřejnosti ucelený přehled historických událostí, které poznamenaly tento...

 • other research product . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Nováková, Viktorie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Bakalářká práce popisuje pozici islámské komunity v Bosně a Hercegovině během různých historických období země. Dále se zabývá tradiční podobou islámské víry v Bosně a Hercegovině a upozorňuje na její přeměny na konci 20. století a navrhuje možné příčiny těchto změn. Ta...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Šebek, Lukáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se nazývá kamenné konstrukce hrobů únětické kultury v Čechách. Zaměřuje se na studium hrobových konstrukcí, založeném na publikovaných starších výzkumech, především v Památkách archeologických. Byla vytvožena databáze kamenných konstrukcí hrobů. Vy...

373 research outcomes, page 1 of 38