Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
447 research outcomes, page 1 of 45
 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Laňka, Tomáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato práce se zaměřuje na chrámový komplex v Baalbeku, který je jedním z velkých historických pomníků evropské architektury a bez obav ho můžeme označovat za ztělesnění superlativů. V první části práce se budeme věnovat obecné charakteristice města Baalbek a jeho histor...

 • other research product . 2017
  Open Access German
  Authors:
  Kohoutová, Lucie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Práce představuje chronologicky dějiny obce Šitboř, která je dnes součástí Poběžovic. Představena je i osoba Jana ze Šitboře (al. z Teplé či z Žatce) a jeho dílo. Těžiště práce spočívá v období 30.-50. let 20. století, tedy před a po odsunu zdejšího německého obyvatelst...

 • other research product . 2012
  Open Access English
  Authors:
  Procházka, Tomáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato práce poskytuje celistvý pohled na vývoj velštiny ve Velké Británii od příchodu keltů až po současnost a na základě zkoumaných skutečností se pokouší konstatovat její udržitelnost. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část podává svědectví o příchodu kel...

 • other research product . 2011
  Open Access French
  Authors:
  Lochmanová, Zuzana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Práce pojednává o komiksech a je zaměřená především na tři oblasti: Spojené státy americké, Japonsko, Francii a Belgii. Tato práce se zabývá definicí pojmu komiks, základními pojmy komiksu a odkud se vzal pojem komiks jako "deváté" umění. Dále pojednává o historii komik...

 • other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Grössl, Miloš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice. Je zde zahrnutý základní rozbor obnovitelných zdrojů energie, technické podmínky, legislativa a v poslední částí vývoj a náhled do budoucnosti obnovitelných zdrojů ...

 • other research product . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Preusz, Michal;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Disertační práce hodnotí vývoj a proměny keramiky v 16. a v 1. polovině 17. století v jižních a západních Čechách. Novověká keramika tvoří početnou skupinu artefaktů, která je důležitá zejména jako pramen pro datování archeologických situací na základě rozboru morfologi...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Apolín, Miloslav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Ve své práci jsem se zabýval vlivem stoleté války na formování moderních států. V úvodu práce jsem zmínil několik autorů, jako například Maxe Webera nebo Charlese Tillyho, kteří vymezují základní definiční znaky moderních států, poté jsem se snažil dokázat, že během sto...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Pismak, Anna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Bakalářská práce "Rusínský jazyk a jeho dialekty" se skládá ze tří kapitol, které obsahují klíčové informace o historii Podkarpatské Rusi, o obyvatelstvu daného regionu a o vývoji rusínského jazyka. Zvláštní pozornost je věnována klasifikaci karpatských dialektů, jejich...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Ratajová, Blanka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Obsahem bakalářské práce je historie a vývoj ozařovacích technik od prvopočátku, tedy od objevení rentgenového záření až po současné moderní ozařovací techniky. Zahrnuje modulaci svazku záření. Charakterizuje jednotlivé ozařovací techniky, teleradioterapii i brachyradio...

 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Brada, Robert;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Cílem předkládané bakalářské práce je prozkoumat různé techniky identifikace rodného jazyka pisatelů na základě anglicky psaných esejů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část představuje stručný teoretický úvod do oblasti strojového učení a zpra...

447 research outcomes, page 1 of 45