Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
204 research outcomes, page 1 of 21
 • other research product . 2013
  Open Access Finnish
  Authors:
  Rohiola, Ville;
  Publisher: Helsingfors universitet
  Country: Finland

  Polttokenttäkalmisto on Suomen myöhäisrautakaudella (550 1150 AD) esiintyvä hautausmuoto. Se mielletään yleisesti rakenteettomaksi hautakompleksiksi, jossa vainajien jäänteet ja esineistö ovat levinneet satunnaisesti laajalle kalmistoalueelle kalmistokiveyksen sekaan. T...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Karjalainen, Nina-Elise;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Tämä pro gradu käsittelee alkuperäiskansojen suhdetta arkeologiaan. Esimerkeiksi on valittu Suomen saamelaiset ja Yhdysvaltain alkuperäiskansat. Tarkastelun kohteeksi nousee repatriaatio ja siihen liittyvät kysymykset arkeologian ja museologian näkökulmasta. Pro graduss...

 • other research product . 2012
  Open Access Finnish
  Authors:
  Hongisto-Salmi, Ripsu;
  Publisher: Helsingfors universitet
  Country: Finland

  Pro gradu-tutkielmassani käsittelen Hagelstam Huutokaupat Oy:n kansainväliseen laatuhuutokauppaan jätettyjä esineitä sekä esineensä myyntiin jättäneiden henkilöiden kokemuksia luopumisprosessin aikana. Tavoitteeni on kartoittaa luopumisprosessia ja selvittää, mitä ajatu...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Heikkari, Iida;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Sekä Suomen että suomalaisen arkeologian historia eli muutoksen aikaa 1900-luvun alussa. Arkeologia tutkii pääasiassa aikaa, jolta ei ole kirjallisia lähteitä, joten paljon tutkimusta ja tulkintoja esihistoriasta joudutaan tekemään kaivauksilla esiin tulleiden löytöjen ...

 • other research product . 2012
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kuula, Marjo;
  Publisher: Helsingfors universitet
  Country: Finland

  Tutkielma käsittelee Ulla Jokisalon esineellisiä teoksia. Tarkastelen Jokisalon teosten luomaa haptisen representaation luomaa illuusiota. Tutkielman lähtökohtana on havainto siitä että Jokisalon teoksia on vaikea määritellä mihinkään tiettyyn taidemuotoon. Vaikka teost...

 • other research product . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Riihimäki, Irene;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Pro gradu -työni aiheena on Keisarillisen Aleksanterin -yliopiston piirustussalin historia vuosina 1830–1893. Tutkimukseni kattaa kolmen piirustusmestarin opetuskaudet. Vuosina 1830–1848 piirustusmestarina toimi Pehr Adolf Kruskopf. Häntä seurasi Magnus von Wright, joka...

 • other research product . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Lappela, Enni;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Susiluolan arkeologiset kaivaukset vuosina 1997-2000 ja 2003-2006 olivat arkeologisesti ja tiedeviestinnällisesti poikkeukselliset. Susiluolan tutkijat julkaisivat pian tutkimusten alettua löytäneensä mahdollisia jälkiä Neandertalin ihmisestä. Tulkinnat herättivät poikk...

 • other research product . 2013
  Open Access Finnish
  Authors:
  Lahtinen, Veera;
  Publisher: Helsingfors universitet
  Country: Finland

  Tutkielma käsittelee taideteoksen ja sitä sitä ympäröivän, taiteen esittämiseen varatun tilan vuorovaikutusta Olaf Brzeskin, Maurizio Cattelanin ja Elmgreenin & Dragsetin teoksissa. Tutkielmassa tarkastelen erilaisia taideteoksen ja sen esitystilan rajojen määrittymisee...

 • other research product . 2019
  Open Access Finnish
  Authors:
  Wahlsten, Marianna;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Postmodernin arkkitehtuurin vaihtoehtoisena näkökulmana esitetty historiallista eklektisyyttä vastustanut ’kriittinen regionalismi’ voidaan nykypäivänä ymmärtää paikallisuuden ja jatkuvuuden teoriana. Tutkimukseni selvittää miten paikallisuuden merkitystä tulisi huomioi...

 • other research product . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Paretskoi, Jaana;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Tutkielma käsittelee toisen maailmansodan aikana (1940–1945) Suomessa julkaistujen kotimaisten kirjojen kansia ja niissä käytettyjä kuva-aiheita. Tutkielman lähtökohtana on kysymys kirjankansien ja kansien kuva-aiheiden kyvystä heijastaa ilmestymisaikansa yhteiskunnalli...

204 research outcomes, page 1 of 21