Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
50,582 research outcomes, page 1 of 5,059
 • research data . 2019 . Embargo End Date: 30 Jul 2019
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Veen, V. van der (Aeres milieu);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen sloop van het bedrijfsgebouw en de bouw van een nieuwe woning met bijgebouwen. Het bestaande pand in het zuidelijke deel van het plangebied zal in het nieuwe plan behouden blijven. Om deze p...

  Add to ORCID
 • research data . 2020 . Embargo End Date: 16 Jun 2020
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeologisch Depot;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Batavialand

  Scheepstype: onbekend. Na een melding van aangetroffen scheepshout op kavel A88 in Zuidelijk Flevoland is in 1983 een verkennend onderzoek uitgevoerd. De vindplaats is ten zuiden van het Lawsonpad en ten noorden van het Pampushout. De voormalige waterdiepte waar het wra...

  Add to ORCID
 • research data . undefined
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Huizing-Schreur, A.; Soetens, L.;

  Uit het bureauonderzoek is gebleken dat op basis van de landschappelijke en archeologische gegevens het plangebied een lage archeologische verwachting heeft voor het aantreffen van archeologische waarden vanaf de Bronstijd tot en met de Nieuwe Tijd. De geologische en ge...

 • research data . undefined
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Fèber, D. la;

  onderzoeksrapport

 • research data . undefined
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Koeman, S.M.;

  In opdracht van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft Archeodienst BV een bureauonder- zoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O(verig); booronderzoek) uitge- voerd in het plangebied aan de Hoogstraat 8 in Leersum (gemeente Utrechtse Heuvelrug, ...

 • research data . 2009
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Kuijl, E.E.A. Van Der;

  onderzoeksrapport

 • research data . 2019 . Embargo End Date: 11 Jan 2019
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Holl, J.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Econsultancy

  Gespecificeerde archeologische verwachting bureauonderzoek Op basis van de geologische kaart bevindt zich een rivierduin in de ondergrond, waarvan de top zich op minstens 6 m –mv bevindt. Hoewel de aanwezigheid van dit duin niet bevestigd wordt in een geo-logische borin...

  Add to ORCID
 • research data . undefined
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Raemaekers, D.C.M.;

  onderzoeksrapport

 • research data . undefined
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Koeman, S.M.;

  In opdracht van Bonum Zorg en Vastgoed heeft archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase (IVO-O(verig); booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied aan het Hof van Blom in Hattem. Het onderzoek is ...

 • research data . undefined
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Kamp, J.S. van der;

  Proefonderzoek op de Hoge Weide dat enkele bijzondere resultaten opleverde. Op de eerste van de twee onderzochte percelen werden huisplattegronden aangetroffen die te dateren zijn tussen 25 voor en 50 na Christus. Op het andere perceel werd een tot dan toe onbekende cre...

50,582 research outcomes, page 1 of 5,059