Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
516 research outcomes, page 1 of 52
 • research data . 2014
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst har under maj och juni 2005 genomfört arkeologiska utredningar, etapp 2, samt en arkeologisk förundersökning inom Kulla 1:1, Krokeks socken, Norrköpings kommun. Kommun...

  Add to ORCID
 • research data . 2012
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  The ZIP file consist of GIS files and an Access database with information about the excavations, findings and other metadata about the archaeological survey.

  Add to ORCID
 • research data . 2012
  Swedish
  Authors:
  Östergötland County Museum, Archaeology Department;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk förstudie inom området Ekängen - Roxtuna - Gärstad - Distorp nordöst om Linköpings stad. Arbetet föranleddes av att Linköpings kommun planerar at...

  Add to ORCID
 • research data . 1993
  Swedish
  Authors:
  Lundkvist, Sven; Andrae, Carl-Göran;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner. Undersökningarna inriktades på några huvudf...

  Add to ORCID
 • research data . 2014
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Skatepark at Himmelstalund sports ground

  Add to ORCID
 • research data . 1991
  Swedish
  Authors:
  Brantgärde, Lennart;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Gothenburg

  För samtliga kommuner och städer finns uppgifter om totala folkmängden inom huvudgrupperna jordbruk med binäringar, industri och hantverk, samfärdsel och handel, allmän förvaltningstjänst och fria yrken, husligt arbete och ospecificerad verksamhet samt uppgift om antal ...

  Add to ORCID
 • research data . 2012
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  The information in the abstract is translated from the archaeological report: The field evaluation came about after cultural layers were found at an archaeological survey in the summer of 2000, on fallow agricultural land that belonged to Mjärdevi village. The survey ar...

  Add to ORCID
 • research data . 2014
  Swedish
  Authors:
  Östergötland County Museum, Archaeology Department;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  ZIP-filen innehåller data i form av fyra shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt fem georefererade planer/kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTI...

  Add to ORCID
 • research data . 2015
  English
  Authors:
  Rundkvist, Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Information not available, contact SND for more information

  Datasetet består av en tabell med information om välvda ovala spännbucklor från vendeltiden och vikingatiden. Uppgifterna innefattar bland annat inventarienummer, geografiskt läge, mätdata, typ och kontext. Data går att ladda ned i XLS- och CSV-format. Nedladdningspaket...

  Add to ORCID
 • research data . 1993
  Swedish
  Authors:
  Lundkvist, Sven; Andrae, Carl-Göran;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner. Undersökningarna inriktades på några huvudf...

  Add to ORCID
516 research outcomes, page 1 of 52