Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
5 Research products

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • 2019-2023
 • Open Access
 • Research data
 • Image
 • Dutch; Flemish
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nollen, J.; Kerst, C.;

  In opdracht van de heer Damen heeft team Erfgoed van de gemeente Breda een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd op 8 december 2021 op een perceel achter het Hofpad 1 (T) te Breda. Aanleiding voor het onderzoek is de realisatie van twee woningen, waarbij bodemverstorende werkzaamheden zullen plaatsvinden. De vraagstelling van dit onderzoek betreft het toetsen van de archeologische verwachting zoals verwoord in het PvE. Het veldonderzoek richt zich op het opsporen van alle vindplaatsen en vondstcomplexen die in het plangebied aanwezig kunnen zijn. Tijdens het onderzoek is er een proefsleuf van 15 bij 4 meter aangelegd. Hierin zijn vier sporen aangetroffen namelijk twee spitsporen een plantgat en een sloot. Alle sporen zijn recent. Er is geen vondstmateriaal aangetroffen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Image . 2023
  Data sources: B2FIND
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  EASY
  Image . 2023
  License: CC BY
  Data sources: Datacite; EASY
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Image . 2023
   Data sources: B2FIND
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   EASY
   Image . 2023
   License: CC BY
   Data sources: Datacite; EASY
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Veenstra, H.W.;

  Tijdens de begeleiding zijn geen aanwijzingen voor een archeologische vindplaats aangetroffen. Het in zone A van locatie 7 veronderstelde antropogene niveau met terplagen is tijdens het onderhavige onderzoek geïnterpreteerd als een natuurlijke afzetting, waarbij de aangetroffen humusvlekken het gevolg zijn van plantengroei tijdens het afzettingsproces en het verrommelde uiterlijk ontstaan is door bioturbatie.In zone B van locatie 7 is weliswaar een gedempte sloot aangetroffen, maar op basis van historisch kaartmateriaal is gebleken dat het een perceelsloot betreft, die rond 1960 is gedempt en daarom niet als een archeologisch grondspoor wordt gezien.Het mogelijke grondspoor in zone A van locatie 9 betreft hoogstwaarschijnlijk een (sub)recent verrommeld niveau (resten verscheepte terpgrond?) direct langs de rand van de Hijumer Feart, en wordt dus niet gezien als een archeologisch grondspoor.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Image . 2020
  Data sources: B2FIND
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Image . 2020
   Data sources: B2FIND
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kamp, J.S. van der;

  Van 2007 tot 2030 wordt het stationsgebied in Utrecht herontwikkeld en vernieuwd in een samenwerking tussen gemeente Utrecht en enkele private partijen. Een onderdeel van deze herontwikkeling was een grootschalige renovatie en nieuwbouw van het winkelcentrum Hoog Catharijne. De toegang tot dit winkelcentrum vanaf het Vredenburg wordt sinds enkele jaren gevormd door het Entreegebouw, waarin winkels en woningen zijn gerealiseerd. Op de plek van dit gebouw stond tot in het begin van 2014 een deel van Hoog Catharijne, dat voorafgaand aan de nieuwbouw is gesloopt. Het Entreegebouw en de daaronder gelegen parkeergarage bevinden zich grotendeels binnen de contouren van het zestiende-eeuwse kasteel Vredenburg en de gracht daarvan. Voor de bouw van de parkeergarage diende een gebied van ca. 9.000 m2 te worden ontgraven tot zo’n 17 meter diepte. Na een zorgvuldige belangenafweging heeft de gemeente in 2009 een monumentenvergunning voor dit project afgegeven, onder de voorwaarde dat er archeologisch onderzoek moest plaatsvinden én dat de nog op te graven monumentale resten van het kasteel zouden worden teruggeplaatst. Vandaar dat er in 2014 tijdens het uitgraven van de bouwput voor de parkeergarage en het Entreegebouw een archeologische begeleiding en opgraving (opgravingscode: VRE02) zijn uitgevoerd door archeologen van Erfgoed gemeente Utrecht. Een dwangburcht Op de plek van kasteel Vredenburg stond in de twaalfde eeuw een klooster van de orde van het Hospitaal van Sint-Jan in Jeruzalem, ofwel het Catharijneconvent van de Johannieters. De leden van deze orde hielden zich onder meer bezig met het verplegen van gewonden en zieken. Van deze kloosterfase zijn tijdens archeologisch onderzoek in 1976 onder meer resten van het hoofdgebouw en de kerk aangetroffen, alsmede bijna honderd graven. In 1528 nam Antoine de Lalaing namens keizer Karel V officieel de macht in Utrecht over en kwam er een eind aan een jarenlange strijd binnen de Utrechtse bevolking tussen de aanhangers van de Habsburgers en die van de hertog van Gelre. Karel V gaf opdracht een dwangburcht te bouwen binnen de muren van de stad om de stedelingen in toom te houden. Voor dit nieuwe kasteel, ontworpen door Rombout Keldermans en genaamd Vredenburg, werd de plek van het Johannieterklooster uitgekozen, dat in 1529 grotendeels werd gesloopt. Ondanks een gebrek aan bouwmaterialen en funderingsproblemen was het kasteel al na 132 dagen verdedigbaar, al zou het tot 1535 duren voordat Vredenburg was voltooid. Het kasteel vertoonde alle belangrijke kenmerken van de nieuwe vestingbouw die in de zestiende eeuw opgang maakte: een hoekig grondplan, teruggetrokken flanken en een aarden wal. Toch zou het kasteel slechts relatief kort bestaan en na een beleg in 1576-1577 begon de Utrechtse bevolking aan de sloop van het gehate kasteel. Afgezien van de twee westelijke hoektorens en muur was Vredenburg vier jaar later bovengronds geheel verdwenen. In de periode van 1968 tot 1976 werd bijna driekwart van de ondergrondse restanten van Vredenburg verwijderd, in de meeste gevallen voorafgegaan door een opgraving. Kasteelresten Tijdens het archeologisch onderzoek in 2014 werden onder meer aangetroffen: het zuidelijke deel van de hoofdpoort, drie delen van de zuidwestelijke hoektoren, de stadsmuur ten zuiden van deze toren, een klein fragment van de zuidelijke keermuur van de gracht, houten funderingsbalken van de brug, vullingslagen van de zuidelijke slotgracht en de (hoofdzakelijk twintigste-eeuwse) vulling van de voormalige Stadsbuitengracht. In de zuidmuur van de zuidwestelijke toren bevonden zich een smalle watergang van een sluisconstructie, het draaipunt van een waterrad en restanten van een sluisdeur. In de noordelijke muur van deze toren werd een latrine met een zestiende-eeuwse vulling aangetroffen, waarvan een beermonster werd onderzocht. Er bleek een groot aantal dierlijke resten aanwezig, met name vissenbotjes, maar ook zoogdierresten en vogelbotjes. Dit dierlijke botmateriaal is eerder als maaltijdresten te bestempelen dan als keuken- en slachtafval. Alhoewel de waargenomen vlees-, vis- en vogelsoorten gangbare voedingsmiddelen waren in de zestiende eeuw, zijn er toch enkele aanwijzingen voor de aanwezigheid van hooggeplaatste militairen. Uit het onderzoek naar het pollen en de plantaardige macroresten uit de beerlaag blijkt de consumptie van granen, peulvruchten, groente- en fruitsoorten, keukenkruiden, specerijen en noten. Uit een vergelijking van deze gewassen met die aangetroffen in andere Utrechtse beerputten kan met enige voorzichtigheid worden geconcludeerd dat de latrine van Vredenburg een grotere variëteit aan voedselgewassen en meer resten van bijzondere voedingswaren bevatte dan tot nu toe zijn aangetroffen in huizen van Utrechtse burgers. Dit wekt, net als de dierlijke resten, de suggestie dat de latrine werd gebruikt door personen die een relatief hoge mate van welvaart kenden. De grachtvulling Tijdens de sloop van het kasteel in de jaren 1577-1581 is de 5 à 6 meter diepe zuidgracht gedempt met metersdikke puin- en grondpakketten, waaruit duizenden vondsten afkomstig zijn. Zo werden er 119 natuurstenen, loden en ijzeren kanonskogels gevonden, evenals 779 loden kogels voor handvuurwapens, een ijzeren kogelmaat, fragmenten van een musketloop, een compleet rapier, een messing kruitmaat, een fragment van een hellebaard en tientallen messing rozetten en klinknagels van helmen. De ca. 1600 aardewerkscherven geven een mooi beeld van het aardewerkspectrum zoals dat in de zestiende eeuw in Utrecht op de markt was. Een deel van de keramiek wijst op enige mate van welstand, zoals drinkgerei bestemd voor wijn, rijkversierd steengoed uit het Rijnland en vroege majolica. Een opvallende vondst is een roodbakkende voorraadpot met botjes van een jonge kip. De resten van zoogdieren, vogels en vissen uit de gracht zijn te verdelen in huishoudelijk afval, afval van ambachtelijke activiteiten (zoals het beenbewerkersafval) en kadavers, waarbij het rund overduidelijk de hoofdrol speelde. In de grachtvulling werden tevens vele fragmenten natuurstenen bouwmateriaal en beeldhouwwerk aangetroffen. Een groot deel hiervan zal waarschijnlijk hebben behoord tot het poortgebouw en is tijdens de sloop van het kasteel in de gracht terechtgekomen. De meest imposante vondst is een groot deel van een meer dan levensgroot en verguld beeld van St. Andries, vermoedelijk vervaardigd door een Utrechtse beeldhouwer. Het overige beeldhouwwerk uit de grachtvulling bestaat onder meer uit een wapenschild met de afbeelding van een dubbelkoppige adelaar, een kop van een griffioen, versierde kapitelen en een banderol met de tekst ‘plus oultre’, de lijfspreuk van Karel V. Op de bodem van de zuidelijke gracht werden vier eikenhouten liggers van de bijna 25 meter lange brug aangetroffen, die een knik vertoonde. Het meest noordelijke deel van de brug vlak voor de poort bestond uit een ophaalbrug, die vermoedelijk ruim 3½ meter lang zal zijn geweest. De 8 meter lange zuidelijke brugligger was ruim 2 meter langer dan de overige drie liggers, wat waarschijnlijk te maken heeft met de kleine uitbouw die Keldermans op dit punt langs de brug heeft weergegeven op zijn ontwerptekening. Teruggeplaatst Het complete fragment van de zuidelijke poort (waarin restanten van een brugkelder zichtbaar waren) werd in blokken gezaagd, tijdelijk elders opgeslagen en uiteindelijk teruggeplaatst in de in aanbouw zijnde parkeergarage. Ook het restant van de zuidmuur van de zuidwestelijke toren (inclusief de sluisgang) werd in blokken gezaagd en later teruggeplaatst, ditmaal langs de oostzijde van de opnieuw uitgegraven Stadsbuitengracht. Samen met de nog steeds zichtbare resten van de noordoostelijke toren en oostmuur in de fietsenkelder onder het huidige woonwinkelblok De Vredenburg vormen de twee teruggeplaatste restanten de laatste zichtbare overblijfselen van het ooit imposante Vredenburg.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  EASY
  Image . 2021
  License: CC 0
  Data sources: Datacite; EASY
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   EASY
   Image . 2021
   License: CC 0
   Data sources: Datacite; EASY
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Weerheijm, W.J.; Picard, E.R.J.G.; Puijenbroek, F.P.J. van; Schrijvers, R.;

  Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd voor een plangebied in Zierikzee, gemeente Schouwen-Duivenland (kaart 1; afbeelding 1). De opdrachtgever is betrokken bij het wijzigings- en uitwerkingsplan in het kader van de de nieuwbouw van woningen binnen het plangebied (afbeelding 2). Het plangebied bevindt zich ten zuiden van de Korte Blokweg en heeft een oppervlakte van ca. 11,5 hectare. Het plangebied is momenteel onbebouwd. Voorafgaand aan de ontwikkelingen dient in kaart gebracht te worden of zich binnen het plangebied behoudenswaardige archeologische waarden (zouden kunnen) bevinden, die tegen de achtergrond van de bodemingrepen gevaar lopen. Gezien de aard en voorgenomen diepte van de ingrepen (woningbouw, aanleg infra, waterberging) kunnen deze naar verwachting tot in het relevante archeologisch niveau reiken. Op basis van de beschikbare landschappelijke en archeologische gegevens werd binnen het plangebied een opeenvolging van het Laagpakket van Walcheren, op Hollandveen, op het Laagpakket van Wormer verwacht. Het plangebied had daarom met name een (middel)hoge archeologische verwachting op het aantreffen van resten van bewoning en menselijke activiteit uit de periode Late IJzertijd – Romeinse Tijd, en een lage archeologische verwachting voor sporen van bewoning uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd, maar wel met een hoge archeologische verwachting voor sporen van het agrarisch cultuurlandschap (verkavelingsgreppels, sloten etc.). De onder het veen gelegen afzettingen van Wormer hadden een lage archeologische verwachting. Om het archeologisch verwachtingsmodel te toetsen is op 29 en 30 september een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd. Concluderend kan worden gesteld dat de bodemopbouw die werd verwacht op basis van het bureauonderzoek ook daadwerkelijk is aangetroffen. De bovenste laag tot aan de top van het veen is in sterke mate verstoord geraakt door de moernering binnen het plangebied. Eventuele archeologische waarden in de top van het Hollandveen (met een verwachting IJzertijd/Romeinse tijd) of de afzettingen van het Laagpakket van Walcheren (met een verwachting Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd) zullen hierbij verloren zijn gegaan. In de boringen waar niet of minder is afgegraven zijn geen kenmerken van bodemvorming aangetroffen afgezien van veraard veen ten gevolge van de verlaagde grondwaterspiegel; er zijn ook geen aanwijzingen voor cultuur- of laklagen of andere primaire of secundaire archeologische indicatoren aangetroffen. Advies Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek is de archeologische verwachting voor het gehele plangebied (dus inclusief de delen die zijn onderzocht onder Zaak ID 4043409100 en 4004172100) bij te stellen naar ‘laag’. Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie adviseert dan ook geen vervolgstappen in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het is aan het bevoegd gezag, de gemeente Schouwen-Duiveland, om op basis van dit rapport en het daarin geformuleerde advies een besluit te nemen ten aanzien van het voortzetten of beëindigen van het onderzoeksproces. Ook nadat het archeologisch onderzoek is afgerond, blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt gedaan, is het wenselijk om voorafgaande aan de werkzaamheden een werkprotocol toevalsvondsten op te stellen. De uitvoerder van het grondwerk wordt daarmee geïnstrueerd wat te doen bij een dergelijke vondst. Het is het wenselijk de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij het bevoegd gezag, de gemeente Schouwen-Duiveland, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Naschrift Het bevoegd gezag, dhr. G.P.A. Besuijen van de gemeente Schouwen-Duiveland, heeft het conceptrapport d.d. 18 oktober 2021 beoordeeld. De Beoordeling rapportage archeologie d.d. 2 november 2021 bevat een aantal opmerkingen die in de definitieve versie van het rapport zijn verwerkt. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de bevindingen en het advies.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Image . 2022
  Data sources: B2FIND
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  EASY; NARCIS
  Dataset . Image . 2022
  License: CC 0
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Image . 2022
   Data sources: B2FIND
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   EASY; NARCIS
   Dataset . Image . 2022
   License: CC 0
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: E de Nes;

  In opdracht van Rijksvastgoedbedrijf heeft team Erfgoed van de gemeente Breda een Archeologische Begeleiding (AB) volgens protocol Opgraven en een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd in respectievelijk november 2018 en mei tot en met juni 2019 op een perceel aan de De la Reijweg 95 te Breda. Aanleiding voor de onderzoeken was de aanleg van een vijver in het oosten van het plangebied (deze werd begeleid) en de herinrichting van infrastructuur in het westen van het kazerneterrein, waarbij bodemverstorende werkzaamheden zouden plaatsvinden (hier zijn proefsleuven gegraven). De vraagstelling van dit onderzoek betreft het toetsen van de archeologische verwachting zoals verwoord in het PvE. Het inventariserend veldonderzoek richt zich op het opsporen van alle vindplaatsen en vondstcomplexen die in het plangebied aanwezig kunnen zijn. De archeologische begeleiding had tot doel alle aanwezige archeologische relicten en sporen te documenteren. De aanleg van de vijver in het oosten van het plangebied is begeleid. In het westen van het plangebied zijn negen werkputten aangelegd. Deze rapportage bevat de gezamenlijke uitwerking van zowel de begeleiding in 2018 als het proefsleuvenonderzoek in 2019. Beide onderzoeken op het kazerneterrein hebben archeologische sporen opgeleverd. De begeleiding van de vijver in het oosten van het plangebied heeft onder meer een (paal)kuilen structuur uit de vroege nieuwe tijd blootgelegd. Ook is er een ongedateerde gracht/sloot gedocumenteerd en greppels uit de nieuwe tijd. In 2019 werden verspreid over de proefsleuven sporen teruggevonden daterend vanaf het vroeg-mesolithicum tot en met de nieuwe tijd (vanaf 8800 v. Chr. tot heden). Het betreft paalsporen, kuilen en greppels. Erfgoedrapport Breda 290

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Powered by OpenAIRE graph
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
5 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nollen, J.; Kerst, C.;

  In opdracht van de heer Damen heeft team Erfgoed van de gemeente Breda een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd op 8 december 2021 op een perceel achter het Hofpad 1 (T) te Breda. Aanleiding voor het onderzoek is de realisatie van twee woningen, waarbij bodemverstorende werkzaamheden zullen plaatsvinden. De vraagstelling van dit onderzoek betreft het toetsen van de archeologische verwachting zoals verwoord in het PvE. Het veldonderzoek richt zich op het opsporen van alle vindplaatsen en vondstcomplexen die in het plangebied aanwezig kunnen zijn. Tijdens het onderzoek is er een proefsleuf van 15 bij 4 meter aangelegd. Hierin zijn vier sporen aangetroffen namelijk twee spitsporen een plantgat en een sloot. Alle sporen zijn recent. Er is geen vondstmateriaal aangetroffen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Image . 2023
  Data sources: B2FIND
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  EASY
  Image . 2023
  License: CC BY
  Data sources: Datacite; EASY
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Image . 2023
   Data sources: B2FIND
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   EASY
   Image . 2023
   License: CC BY
   Data sources: Datacite; EASY
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Veenstra, H.W.;

  Tijdens de begeleiding zijn geen aanwijzingen voor een archeologische vindplaats aangetroffen. Het in zone A van locatie 7 veronderstelde antropogene niveau met terplagen is tijdens het onderhavige onderzoek geïnterpreteerd als een natuurlijke afzetting, waarbij de aangetroffen humusvlekken het gevolg zijn van plantengroei tijdens het afzettingsproces en het verrommelde uiterlijk ontstaan is door bioturbatie.In zone B van locatie 7 is weliswaar een gedempte sloot aangetroffen, maar op basis van historisch kaartmateriaal is gebleken dat het een perceelsloot betreft, die rond 1960 is gedempt en daarom niet als een archeologisch grondspoor wordt gezien.Het mogelijke grondspoor in zone A van locatie 9 betreft hoogstwaarschijnlijk een (sub)recent verrommeld niveau (resten verscheepte terpgrond?) direct langs de rand van de Hijumer Feart, en wordt dus niet gezien als een archeologisch grondspoor.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Image . 2020
  Data sources: B2FIND
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Image . 2020
   Data sources: B2FIND
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kamp, J.S. van der;

  Van 2007 tot 2030 wordt het stationsgebied in Utrecht herontwikkeld en vernieuwd in een samenwerking tussen gemeente Utrecht en enkele private partijen. Een onderdeel van deze herontwikkeling was een grootschalige renovatie en nieuwbouw van het winkelcentrum Hoog Catharijne. De toegang tot dit winkelcentrum vanaf het Vredenburg wordt sinds enkele jaren gevormd door het Entreegebouw, waarin winkels en woningen zijn gerealiseerd. Op de plek van dit gebouw stond tot in het begin van 2014 een deel van Hoog Catharijne, dat voorafgaand aan de nieuwbouw is gesloopt. Het Entreegebouw en de daaronder gelegen parkeergarage bevinden zich grotendeels binnen de contouren van het zestiende-eeuwse kasteel Vredenburg en de gracht daarvan. Voor de bouw van de parkeergarage diende een gebied van ca. 9.000 m2 te worden ontgraven tot zo’n 17 meter diepte. Na een zorgvuldige belangenafweging heeft de gemeente in 2009 een monumentenvergunning voor dit project afgegeven, onder de voorwaarde dat er archeologisch onderzoek moest plaatsvinden én dat de nog op te graven monumentale resten van het kasteel zouden worden teruggeplaatst. Vandaar dat er in 2014 tijdens het uitgraven van de bouwput voor de parkeergarage en het Entreegebouw een archeologische begeleiding en opgraving (opgravingscode: VRE02) zijn uitgevoerd door archeologen van Erfgoed gemeente Utrecht. Een dwangburcht Op de plek van kasteel Vredenburg stond in de twaalfde eeuw een klooster van de orde van het Hospitaal van Sint-Jan in Jeruzalem, ofwel het Catharijneconvent van de Johannieters. De leden van deze orde hielden zich onder meer bezig met het verplegen van gewonden en zieken. Van deze kloosterfase zijn tijdens archeologisch onderzoek in 1976 onder meer resten van het hoofdgebouw en de kerk aangetroffen, alsmede bijna honderd graven. In 1528 nam Antoine de Lalaing namens keizer Karel V officieel de macht in Utrecht over en kwam er een eind aan een jarenlange strijd binnen de Utrechtse bevolking tussen de aanhangers van de Habsburgers en die van de hertog van Gelre. Karel V gaf opdracht een dwangburcht te bouwen binnen de muren van de stad om de stedelingen in toom te houden. Voor dit nieuwe kasteel, ontworpen door Rombout Keldermans en genaamd Vredenburg, werd de plek van het Johannieterklooster uitgekozen, dat in 1529 grotendeels werd gesloopt. Ondanks een gebrek aan bouwmaterialen en funderingsproblemen was het kasteel al na 132 dagen verdedigbaar, al zou het tot 1535 duren voordat Vredenburg was voltooid. Het kasteel vertoonde alle belangrijke kenmerken van de nieuwe vestingbouw die in de zestiende eeuw opgang maakte: een hoekig grondplan, teruggetrokken flanken en een aarden wal. Toch zou het kasteel slechts relatief kort bestaan en na een beleg in 1576-1577 begon de Utrechtse bevolking aan de sloop van het gehate kasteel. Afgezien van de twee westelijke hoektorens en muur was Vredenburg vier jaar later bovengronds geheel verdwenen. In de periode van 1968 tot 1976 werd bijna driekwart van de ondergrondse restanten van Vredenburg verwijderd, in de meeste gevallen voorafgegaan door een opgraving. Kasteelresten Tijdens het archeologisch onderzoek in 2014 werden onder meer aangetroffen: het zuidelijke deel van de hoofdpoort, drie delen van de zuidwestelijke hoektoren, de stadsmuur ten zuiden van deze toren, een klein fragment van de zuidelijke keermuur van de gracht, houten funderingsbalken van de brug, vullingslagen van de zuidelijke slotgracht en de (hoofdzakelijk twintigste-eeuwse) vulling van de voormalige Stadsbuitengracht. In de zuidmuur van de zuidwestelijke toren bevonden zich een smalle watergang van een sluisconstructie, het draaipunt van een waterrad en restanten van een sluisdeur. In de noordelijke muur van deze toren werd een latrine met een zestiende-eeuwse vulling aangetroffen, waarvan een beermonster werd onderzocht. Er bleek een groot aantal dierlijke resten aanwezig, met name vissenbotjes, maar ook zoogdierresten en vogelbotjes. Dit dierlijke botmateriaal is eerder als maaltijdresten te bestempelen dan als keuken- en slachtafval. Alhoewel de waargenomen vlees-, vis- en vogelsoorten gangbare voedingsmiddelen waren in de zestiende eeuw, zijn er toch enkele aanwijzingen voor de aanwezigheid van hooggeplaatste militairen. Uit het onderzoek naar het pollen en de plantaardige macroresten uit de beerlaag blijkt de consumptie van granen, peulvruchten, groente- en fruitsoorten, keukenkruiden, specerijen en noten. Uit een vergelijking van deze gewassen met die aangetroffen in andere Utrechtse beerputten kan met enige voorzichtigheid worden geconcludeerd dat de latrine van Vredenburg een grotere variëteit aan voedselgewassen en meer resten van bijzondere voedingswaren bevatte dan tot nu toe zijn aangetroffen in huizen van Utrechtse burgers. Dit wekt, net als de dierlijke resten, de suggestie dat de latrine werd gebruikt door personen die een relatief hoge mate van welvaart kenden. De grachtvulling Tijdens de sloop van het kasteel in de jaren 1577-1581 is de 5 à 6 meter diepe zuidgracht gedempt met metersdikke puin- en grondpakketten, waaruit duizenden vondsten afkomstig zijn. Zo werden er 119 natuurstenen, loden en ijzeren kanonskogels gevonden, evenals 779 loden kogels voor handvuurwapens, een ijzeren kogelmaat, fragmenten van een musketloop, een compleet rapier, een messing kruitmaat, een fragment van een hellebaard en tientallen messing rozetten en klinknagels van helmen. De ca. 1600 aardewerkscherven geven een mooi beeld van het aardewerkspectrum zoals dat in de zestiende eeuw in Utrecht op de markt was. Een deel van de keramiek wijst op enige mate van welstand, zoals drinkgerei bestemd voor wijn, rijkversierd steengoed uit het Rijnland en vroege majolica. Een opvallende vondst is een roodbakkende voorraadpot met botjes van een jonge kip. De resten van zoogdieren, vogels en vissen uit de gracht zijn te verdelen in huishoudelijk afval, afval van ambachtelijke activiteiten (zoals het beenbewerkersafval) en kadavers, waarbij het rund overduidelijk de hoofdrol speelde. In de grachtvulling werden tevens vele fragmenten natuurstenen bouwmateriaal en beeldhouwwerk aangetroffen. Een groot deel hiervan zal waarschijnlijk hebben behoord tot het poortgebouw en is tijdens de sloop van het kasteel in de gracht terechtgekomen. De meest imposante vondst is een groot deel van een meer dan levensgroot en verguld beeld van St. Andries, vermoedelijk vervaardigd door een Utrechtse beeldhouwer. Het overige beeldhouwwerk uit de grachtvulling bestaat onder meer uit een wapenschild met de afbeelding van een dubbelkoppige adelaar, een kop van een griffioen, versierde kapitelen en een banderol met de tekst ‘plus oultre’, de lijfspreuk van Karel V. Op de bodem van de zuidelijke gracht werden vier eikenhouten liggers van de bijna 25 meter lange brug aangetroffen, die een knik vertoonde. Het meest noordelijke deel van de brug vlak voor de poort bestond uit een ophaalbrug, die vermoedelijk ruim 3½ meter lang zal zijn geweest. De 8 meter lange zuidelijke brugligger was ruim 2 meter langer dan de overige drie liggers, wat waarschijnlijk te maken heeft met de kleine uitbouw die Keldermans op dit punt langs de brug heeft weergegeven op zijn ontwerptekening. Teruggeplaatst Het complete fragment van de zuidelijke poort (waarin restanten van een brugkelder zichtbaar waren) werd in blokken gezaagd, tijdelijk elders opgeslagen en uiteindelijk teruggeplaatst in de in aanbouw zijnde parkeergarage. Ook het restant van de zuidmuur van de zuidwestelijke toren (inclusief de sluisgang) werd in blokken gezaagd en later teruggeplaatst, ditmaal langs de oostzijde van de opnieuw uitgegraven Stadsbuitengracht. Samen met de nog steeds zichtbare resten van de noordoostelijke toren en oostmuur in de fietsenkelder onder het huidige woonwinkelblok De Vredenburg vormen de twee teruggeplaatste restanten de laatste zichtbare overblijfselen van het ooit imposante Vredenburg.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  EASY
  Image . 2021
  License: CC 0
  Data sources: Datacite; EASY
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   EASY
   Image . 2021
   License: CC 0
   Data sources: Datacite; EASY
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Weerheijm, W.J.; Picard, E.R.J.G.; Puijenbroek, F.P.J. van; Schrijvers, R.;

  Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd voor een plangebied in Zierikzee, gemeente Schouwen-Duivenland (kaart 1; afbeelding 1). De opdrachtgever is betrokken bij het wijzigings- en uitwerkingsplan in het kader van de de nieuwbouw van woningen binnen het plangebied (afbeelding 2). Het plangebied bevindt zich ten zuiden van de Korte Blokweg en heeft een oppervlakte van ca. 11,5 hectare. Het plangebied is momenteel onbebouwd. Voorafgaand aan de ontwikkelingen dient in kaart gebracht te worden of zich binnen het plangebied behoudenswaardige archeologische waarden (zouden kunnen) bevinden, die tegen de achtergrond van de bodemingrepen gevaar lopen. Gezien de aard en voorgenomen diepte van de ingrepen (woningbouw, aanleg infra, waterberging) kunnen deze naar verwachting tot in het relevante archeologisch niveau reiken. Op basis van de beschikbare landschappelijke en archeologische gegevens werd binnen het plangebied een opeenvolging van het Laagpakket van Walcheren, op Hollandveen, op het Laagpakket van Wormer verwacht. Het plangebied had daarom met name een (middel)hoge archeologische verwachting op het aantreffen van resten van bewoning en menselijke activiteit uit de periode Late IJzertijd – Romeinse Tijd, en een lage archeologische verwachting voor sporen van bewoning uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd, maar wel met een hoge archeologische verwachting voor sporen van het agrarisch cultuurlandschap (verkavelingsgreppels, sloten etc.). De onder het veen gelegen afzettingen van Wormer hadden een lage archeologische verwachting. Om het archeologisch verwachtingsmodel te toetsen is op 29 en 30 september een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd. Concluderend kan worden gesteld dat de bodemopbouw die werd verwacht op basis van het bureauonderzoek ook daadwerkelijk is aangetroffen. De bovenste laag tot aan de top van het veen is in sterke mate verstoord geraakt door de moernering binnen het plangebied. Eventuele archeologische waarden in de top van het Hollandveen (met een verwachting IJzertijd/Romeinse tijd) of de afzettingen van het Laagpakket van Walcheren (met een verwachting Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd) zullen hierbij verloren zijn gegaan. In de boringen waar niet of minder is afgegraven zijn geen kenmerken van bodemvorming aangetroffen afgezien van veraard veen ten gevolge van de verlaagde grondwaterspiegel; er zijn ook geen aanwijzingen voor cultuur- of laklagen of andere primaire of secundaire archeologische indicatoren aangetroffen. Advies Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek is de archeologische verwachting voor het gehele plangebied (dus inclusief de delen die zijn onderzocht onder Zaak ID 4043409100 en 4004172100) bij te stellen naar ‘laag’. Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie adviseert dan ook geen vervolgstappen in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het is aan het bevoegd gezag, de gemeente Schouwen-Duiveland, om op basis van dit rapport en het daarin geformuleerde advies een besluit te nemen ten aanzien van het voortzetten of beëindigen van het onderzoeksproces. Ook nadat het archeologisch onderzoek is afgerond, blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt gedaan, is het wenselijk om voorafgaande aan de werkzaamheden een werkprotocol toevalsvondsten op te stellen. De uitvoerder van het grondwerk wordt daarmee geïnstrueerd wat te doen bij een dergelijke vondst. Het is het wenselijk de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij het bevoegd gezag, de gemeente Schouwen-Duiveland, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Naschrift Het bevoegd gezag, dhr. G.P.A. Besuijen van de gemeente Schouwen-Duiveland, heeft het conceptrapport d.d. 18 oktober 2021 beoordeeld. De Beoordeling rapportage archeologie d.d. 2 november 2021 bevat een aantal opmerkingen die in de definitieve versie van het rapport zijn verwerkt. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de bevindingen en het advies.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Image . 2022
  Data sources: B2FIND
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  EASY; NARCIS
  Dataset . Image . 2022
  License: CC 0
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Image . 2022
   Data sources: B2FIND
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   EASY; NARCIS
   Dataset . Image . 2022
   License: CC 0
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: E de Nes;

  In opdracht van Rijksvastgoedbedrijf heeft team Erfgoed van de gemeente Breda een Archeologische Begeleiding (AB) volgens protocol Opgraven en een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd in respectievelijk november 2018 en mei tot en met juni 2019 op een perceel aan de De la Reijweg 95 te Breda. Aanleiding voor de onderzoeken was de aanleg van een vijver in het oosten van het plangebied (deze werd begeleid) en de herinrichting van infrastructuur in het westen van het kazerneterrein, waarbij bodemverstorende werkzaamheden zouden plaatsvinden (hier zijn proefsleuven gegraven). De vraagstelling van dit onderzoek betreft het toetsen van de archeologische verwachting zoals verwoord in het PvE. Het inventariserend veldonderzoek richt zich op het opsporen van alle vindplaatsen en vondstcomplexen die in het plangebied aanwezig kunnen zijn. De archeologische begeleiding had tot doel alle aanwezige archeologische relicten en sporen te documenteren. De aanleg van de vijver in het oosten van het plangebied is begeleid. In het westen van het plangebied zijn negen werkputten aangelegd. Deze rapportage bevat de gezamenlijke uitwerking van zowel de begeleiding in 2018 als het proefsleuvenonderzoek in 2019. Beide onderzoeken op het kazerneterrein hebben archeologische sporen opgeleverd. De begeleiding van de vijver in het oosten van het plangebied heeft onder meer een (paal)kuilen structuur uit de vroege nieuwe tijd blootgelegd. Ook is er een ongedateerde gracht/sloot gedocumenteerd en greppels uit de nieuwe tijd. In 2019 werden verspreid over de proefsleuven sporen teruggevonden daterend vanaf het vroeg-mesolithicum tot en met de nieuwe tijd (vanaf 8800 v. Chr. tot heden). Het betreft paalsporen, kuilen en greppels. Erfgoedrapport Breda 290

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Powered by OpenAIRE graph