Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Research data Open Access Dataset NARCIS

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage Research data Open Access Dataset NARCIS

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
117,036 research outcomes, page 1 of 11,704
 • research data . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Persistent Identifiers
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00019746

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2010 . Embargo End Date: 09 Dec 2010
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  ADC ArcheoProjecten; Alma, X.J.F.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: ADC ArcheoProjecten
  Country: Netherlands

  In opdracht van Verkeersschool Martien Don heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven uitgevoerd op de planlocatie Galgeweg te Naaldwijk, gemeente Westland. Het onderzoek had tot doel om vast te stellen of op de locatie spor...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Persistent Identifiers
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00071580

  Add to ORCIDorcid
 • In de zomer van 2008 is het zuidwestelijke deel van de geplande nieuwbouwwijk Helpermaar, gelegen in Groningen-zuid en genaamd Helpermaar-Eiland, opgegraven. Dit gebied hoort bij een groot te bebouwen gebied van het voormalige Martiniziekenhuis ten zuiden van de Van Ket...

 • research data . 2011
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Gerrets, D.A.; Williams, G.L.;
  Persistent Identifiers
  Country: Netherlands

  ADC ArcheoProjecten heeft in de periode van 30 november 2010 tot 8 maart 2010 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, gevolgd door een Opgraving op een groot akkercomplex aan de westkant van het dorp Lomm (gemeente Arcen en Velden).

  Add to ORCIDorcid
 • research data
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Zee, R.M. van der;
  Country: Netherlands

  ADC ArcheoProjecten heeft in februari en maart 2016 een bureauonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van archeologische waarden ter plaatse van het tracé van de aan te leggen aardwarmteleidingen alsmede de locatie van de aan te leggen bassins, de boorvloer en het pom...

 • research data . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Persistent Identifiers
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00013669

  Add to ORCIDorcid
 • research data
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Putten, M.J. van; Willems, J.M.J.; Willems, J.M.J.;
  Country: Netherlands

  In opdracht van Ministerie van Defensie heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied COT Oirschotse Heide te Oirschot (gemeente Oi...

 • research data
  Open Access
  Authors:
  Domínguez Delmás, Marta; Jansma, Esther;
  Country: Netherlands

  Dendrochronological research project

 • research data
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Ras, J.;
  Country: Netherlands

  onderzoeksrapport

117,036 research outcomes, page 1 of 11,704