Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
98 Research products

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • Image
 • NARCIS
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Besselsen, E.A.; Sam, D.;

  Naar aanleiding van herinrichtingsplannen op het Bakkerspleintje in het oude centrum van Castricum hebben Symbion Planontwikkeling B.V. en de gemeente Castricum het AAC/Projectenbureau van de Universiteit van Amsterdam opdracht gegeven een inventariserend veldonderzoek uit te voeren op dit terrein. In 2005 werden al twee proefsleuven gegraven onder het parkeerterrein. De resultaten van dat onderzoek zijn gepubliceerd. Op een deel van het plangebied, direct langs de Dorpsstraat, stonden destijds nog enkele gebouwen. In maart 2008 is deze bebouwing gesloopt waarna ook dat deel van het Bakkerspleintje kon worden onderzocht door middel van een proefsleuf. Het doel van dit onderzoek was het vaststellen van de aard, omvang, kwaliteit en ouderdom van de eventueel aanwezige archeologische waarden op dit deel van het Bakkerspleintje.Met twee proefsleuven is in totaal 130 m2 van het terrein blootgelegd. De sporen en vondsten die hierbij zijn aangetroffen, dateren uit twee perioden; de Romeinse tijd en de Nieuwe tijd. Uit de Romeinse tijd dateert een cultuurlaag waarin, vooral aan de oostkant van beide werkputten, veel inheems-Romeinse aardewerkfragmenten zaten. Slechts één spoor, een restant van een klein greppeltje in werkput 1, kon met zekerheid in deze periode worden gedateerd. De Nieuwe tijd sporen en vondsten werden in beide proefsleuven aangetroffen en bestonden uit perceleringsgreppels, spitbanen die vermoedelijk te maken hebben met tuinbouw en paalsporen. In één van de spitbanen werd een flinke aardewerkconcentratie gevonden, een afvaldump met daarin onder meer een servies van industrieel wit aardewerk afkomstig uit de fabriek van Petrus Regout, laat 19e eeuws roodbakkend aardewerk en glazen objecten. Een deel van het onderzoeksterrein bleek verstoord onder meer door de funderingen van de gesloopte bebouwing.De sporen en vondsten komen overéén met wat tijdens het onderzoek in 2005 onder het parkeerterrein werd waargenomen. Gezien het aantal verstoringen op het onderzoeksterrein en het gebrek aan duidelijke sporen van landgebruik die dateren voor de Nieuwe tijd achten wij een vervolgonderzoek op het Bakkerspleintje niet nodig. Het gebied ten noorden en westen van het Bakkerspleintje blijft wel interessant voor archeologisch onderzoek wanneer er op die gebieden in de toekomst bodemverstorende werkzaamheden noodzakelijk zijn. Modified: 2009-10-08

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Amsterdams Archeologisch Centrum (UvA); Hissel, M.;

  In het kader van uitbreidingsplannen en een gedeeltelijke herinrichting van camping de Paal in Bergeijk wordt het bestaande zwembadterrein uitgebreid en wordt een nieuwe water-speelplaats aangelegd. Omdat behoud van het bodemarchief ter plaatse van deze waterspeelplaats niet mogelijk is, is besloten hier een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een opgraving uit te voeren.Ondanks de hoge archeologische verwachting heeft het veldonderzoek hiervoor geen bevestigende aanwijzingen opgeleverd. Er is geen enkele indicatie voor bewoning en/of gebruik van het terrein in het verleden. Daarnaast zijn diverse recente verstoringen zichtbaar, met name door de plaatsing van waterleidingsbuizen ten behoeve van het reeds bestaande zwembad. Evenwel kan gesteld worden dat het bodemprofiel (en het archeologisch leesbare vlak) voldoende intact is en dat, als er sporen gezeten zouden hebben, deze ondanks de verstoringen, voldoende gedocumenteerd zouden kunnen worden.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Brounen, F. (projectleider);

  De opgravingstekeningen van de opgraving HVR 183 zijn door de Faculteit der Archeologie (Universiteit Leiden) in het kader van een digitaliseringsproject ingescand. Dit project is gefinancierd door het LUF. Date: 1984-08

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Non-Professional Archeaological Photographs-Project (NPAPH);

  This photo archive contains the photo collection of the late Leo Boer (1926-2009). As a student for the priesthood in Rome in the mid-1950s, he had the opportunity to stay in Jerusalem for one year (1953-1954), at the École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem. There he engaged himself in Biblical studies, joined the third excavation led by Father Roland de Vaux at Khirbet Qumran – near the caves in which the famous Dead Sea Scrolls were found – and participated in many archaeological excursions organised by the École Biblique.After Boer died, twenty-one photo film canisters were discovered in a box in his garage. In total the photo films turned out to contain about seven hundred photographs taken by Boer of places in Lebanon, Syria, Jordan, Israel and Egypt in 1953 and 1954. Although the photographs had not been developed, Boer had made a careful list of them during his stay in Jerusalem, adding numbers to the pictures, captions and the dates on which they were taken. Boer also kept a diary and travel account, which consists of about a hundred and forty pages, including a preface and index.The combination of his pictures and text provides us with an excellent spirit of the times, the years just after the Second World War and the foundation of the State of Israel. Moreover, it gives an account of the beginnings of a new phase in Palestinian archaeology. Files not yet migrated to Data Station. Files for this dataset can be found at https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:60496. Date: 1980

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Image . 2015
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Image . 2015
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Verlinde, A.D. (projectleider);

  De in de opgraving aangetroffen paalsporen vormden samen geen duidelijk patroon, maar door hun ligging langs een denkbeeldige lijn vertegenwoordigen ze mogelijk de lange as van een huis. Van het vuursteen wordt het overgrote deel toegekend aan de laat-neolithische/vroege-bronstijd bewoning, hoewel niet uitgesloten wordt dat er niet als zodanig herkenbaar ouder of jonger (m.n. IJzertijd) materiaal tussen zit. Er is o.a. een tweetal fragmenten Wommersom-kwartsiet aangetroffen. De scherven van de Hilversum-cultuur zijn ca. 20 m ten noorden van de opgraving bij het diepploegen gevonden. De opgravingstekeningen van Meerlo - Meerlosche heide van de Faculteit der Archeologie (Universiteit Leiden) zijn in het kader van een digitaliseringsproject gescand. Dit project is gefinancierd door het LUF. Date: 1968-03

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  DANS-EASY
  Image . 2008
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   DANS-EASY
   Image . 2008
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Teekens, P.C. (drs.); Oranjewoud BV;

  De aanleiding voor de archeologische begeleiding is de bouw van een nieuwe varkensstal, welke tot circa 1,35 m - mv zal worden onderkelderd. Deze bodemverstorende werkzaamheden kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden in de bodem verstoren of vernietigen. In het kader van de bestemmingsplanprocedure is in januari 2009 door RAAP BV een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van een karterend booronderzoek uitgevoerd . Hieruit is geconcludeerd dat het plangebied ligt in het oude ontginningsgebied "De Heide" dat mogelijk al in de loop van de Middeleeuwen in cultuur is gebracht. Het gebied is bovendien goed ontwaterd en vruchtbaar. Tijdens het veldwerk werd een relatief intact bodemprofiel aangetroffen. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de kans op het aantreffen van vindplaatsen van landbouwers (vanaf het (Laat) Neolithicum) voor het oostelijk deel van het plangebied hoog kan worden ingeschat, hoewel er tijdens het karterend veldonderzoek geen vindplaats werd aangetroffen.Het advies is dan ook gegeven om een proefsleuvenonderzoek dan wel een archeologische begeleiding uit te laten voeren in het oostelijk deel van het plangebied, waar relatief intacte bodemprofielen zijn aangetroffen. De gemeente Oirschot heeft op basis van het advies van het SRE besloten tot het uitvoeren van een archeologische begeleiding (AB) van de graafwerkzaamheden (conform het protocol proefsleuven van de KNA, versie 3.1).Ten behoeve van de archeologische begeleiding is door BAAC bv te 's-Hertogenbosch een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dit PvE en de door Oranjewoud opgestelde offerte (d.d. 24-02-2009) en het op het PvE gebaseerde Plan van Aanpak (PvA) vormen de basis van het huidige onderzoek.Op basis van het door RAAP bv uitgevoerde bureau- en veldonderzoek werd een relatief intact bodemprofiel (met een deels intact podzolprofiel) en een vrij dik plaggendek verwacht. Tevens werd, vanwege de goede ontwatering van het gebied, de vruchtbaarheid van de bodem, de aanwezigheid van een plaggendek en de aanwezigheid van een deels intact podzolprofiel, de kans op de aanwezigheid van vindplaatsen uit de periode vanaf het Neolithicum hoog ingeschat. Daarnaast werd er wel rekening mee gehouden dat het bodemprofiel verstoord zou kunnen zijn door recente bodemverstorende werkzaamheden, zoals diepploegen en de aanleg van drainagebuizen.Tijdens de archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden werd de aanwezigheid van een 50 à 70 cm dik plaggendek bevestigd. De verwachting dat hier een deels intact podzolprofiel onder aanwezig zou zijn, is echter niet (geheel) correct gebleken; overal is eigenlijk sprake van een zogenaamd AC-profiel, alhoewel vaak sprake is van een verstoorde tussenlaag. Deze verstoorde tussenlaag is een mengsel of restant van het oorspronkelijk aanwezige podzolprofiel, maar meet meestal niet meer dan 10 cm. De verwachting dat de bodem door diepploegen en de aanleg van drainagebuizen zou kunnen zijn verstoord is echter wel correct gebleken.Daarnaast zijn er geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van (deels) intacte vindplaatsen uit de genoemde perioden. Ook diepe grondsporen waren afwezig. Als er al een vindplaats aanwezig is geweest, zijn de sporen hiervan geheel verdwenen.Er is slechts één scherf aangetroffen, afkomstig uit het plaggendek, die erop lijkt te wijzen dat het plangebied pas relatief laat is ontgonnen.Waardering en selectieadviesTijdens de archeologische begeleiding zijn geen archeologische sporen en/of vondsten aangetroffen. Daarnaast blijkt het bodemprofiel ernstig te zijn verstoord door eerdere ontginnings- en agrarische activiteiten, diepploegen en de aanleg van drainagebuizen. Op basis hiervan is in overleg mevrouw R. Berkvens van het SRE, als archeologisch adviseur van de gemeente Oirschot, besloten om de bouwput vrij te geven. Er hoeft dan ook geen advies te worden gegeven over nader archeologisch onderzoek of behoud in situ binnen het plangebied.Aangezien er geen vindplaats is aangetroffen binnen het plangebied kan van een waardering geen sprake zijn.AanbevelingDe familie Van Vechel, de huidige eigenaar van het terrein, heeft aangegeven mogelijk in de toekomst in de directe omgeving van het plangebied meer grondwerkzaamheden te willen uitvoeren. Op basis van de huidige onderzoeken, en het feit dat het overige gedeelte van het terrein van de familie om eenzelfde manier is bewerkt als het thans afgegraven gedeelte, kan aangenomen worden dat ook hier het bodemprofiel zal zijn verstoord. Geadviseerd wordt dan ook om eventuele toekomstige bodemingrepen binnen het terrein van de familie Van Veghel overeenkomstig het vigerende beleid vooraf te laten worden gegaan door archeologisch onderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek in combinatie met een aantal proefputjes van 1 x 1 m. Een dergelijk onderzoek kan al snel duidelijkheid geven over de kwaliteit (gaafheid) van het bodemprofiel, waardoor een proefsleuvenonderzoek of een archeologische begeleiding mogelijk achterwege kan blijven. De archeologische begeleiding is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.1., het Programma van Eisen (PvE), het Plan van Aanpak (PvA) en de offerte.Beoordeling en advies bevoegd gezagOp 7 april 2009 heeft het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Milieudienst (SRE), de archeologisch adviseur van de gemeente Oirschot, door middel van het Advies Archeologische Monumentenzorg 2009-nr.59 (de beoordeling van het onderhavige rapport) laten weten akkoord te gaan met de rapportage (na een enkele opmerking). Gezien de resultaten van het archeologische onderzoek wordt door het SRE geadviseerd om de hoge/middelhoge archeologische verwachting voor het gehele bouwblok aan de Voorste heistraat 7 te wijzigen in een lage archeologische verwachting en dit op te nemen in het de wijzigen bestemmingsplan. Dit betekent dat er geen beschermende maatregelen voor archeologie meer gelden ten aanzien van bodemverstoringen en in het gehele bouwblok. Bij toekomstig grondverzet in de directe omgeving van het plangebied wordt, in overeenstemming met de bovenstaande aanbevelingen, geadviseerd om een archeologisch vooronderzoek in de vorm van verkennende boringen uit te voeren, eventueel aangevuld met kijkgaten.Op basis van het rapport en het advies van het SRE kan de gemeente Oirschot een definitief selectiebesluit opstellen. Valid: 08-04-2009

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Roller, G.J. de;

  Uit de begeleiding blijkt dat binnen de contouren van de nieuwbouw weinig archeologische resten aanwezig zijn. In de noordoosthoek van de nieuw aan te leggen kelder was de bodem over een tiental vierkante meters intact. Hier zijn sporen van kuilen en een greppel aangetroffen. Een deel van de sporen is recent. De sporen 5 en 6 bevatten kogelpotaardewerk, wat houtskool en een mogelijke sintel. In deze sporen is geen jonger materiaal aangetroffen. Deze kuilen stammen uit de middeleeuwen. Spoor 2 bevat naast laat middeleeuws steengoed ook aardewerk en baksteenfragmenten uit de nieuwe tijd. Het oudere materiaal in dit laatste spoor bevat opspit dat met jongere materiaal in de kuil is gekomen. Het jongere materiaal geeft de datering voor dit spoor in de nieuwe tijd. De vindplaats wordt gewaardeerd als niet behoudenswaardig.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Image . 2013
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Image . 2013
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: A.E. van Giffen;

  Digitale opnamen van veldtekeningen en van de uitwerkingstekeningen van het project Ommen - Stegeren - Brandheuveltjes (opgraving Van Giffen 1930).Niet gepubliceerd door van Giffen, uit Van Giffen's lijst van opgravingen : Grafheuvel I-II, IV, VII en 24 grafheuvels.Aan de dataset is een PDF toegevoegd van het artikel dat Roy van Beek op grond van deze data heeft geschreven: 'Van Giffen langs de Overijsselse Vecht. Onderzoek naar een vergeten tumuliveld met brandheuvels in Hoogengraven.' (2012) Date: 2010-08-29 (digitale opnames)

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  DANS-EASY
  Image . 2012
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   DANS-EASY
   Image . 2012
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Louer, R.;

  Veldtekeningen van de opgravingen uitgevoerd door Bogaers tussen 1964 en 1966 bij de Sint Martinuskerk te Cuijk. Resten van een Romeins castellum en een Vroeg Middeleeuwse nederzetting zijn toendertijd opgegraven.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  DANS-EASY
  Image . 2010
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   DANS-EASY
   Image . 2010
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Brouwer, E.W.;

  Laagland Archeologie heeft in juni 2016 een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek – verkennende fase uitgevoerd in een terrein in sportpark Krompatte. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen op het terrein een nieuw bedrijfsgebouw te bouwen. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen; het verkennend booronderzoek had tot doel dit verwachtingsmodel te toetsen en zonodig aan te vullen. Op de bodemkaart ligt het plangebied in een zone met enkeerdgronden. Vermoedelijk is het plaggendek van deze enk ongeveer 1 m dik. Mogelijk bevindt zich daaronder een oude akkerlaag, die zelf op een C-horizont (dekzand) rust. In de omgeving komen aanzienlijke verstoringen voor, onder andere door leemwinning. Aangezien het plangebied echter niet op een stuwwal (keileem) maar op een gordeldekzand ligt, bevindt keileem zich vermoedelijk een stuk dieper dan het door leemwinning aangetaste perceel. In het plangebied is een waarneming uit de Romeinse tijd geregistreerd (ruwweg op de locatie van een oude, inmiddels opgeheven spoorlijn). Binnen het onderzoeksgebied komen waarnemingen vanaf het neolithicum tot en met de nieuwe tijd voor. Het zwaartepunt ligt echter op de periode bronstijd tot en met Romeinse tijd.Op basis van de bodemkundige, archeologische en historische situatie geldt voor het plangebied een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten. Het veldonderzoek heeft uitgewezen dat de top van het bodemprofiel overal tot in de C-horizont verstoord is. Resten van een plaggendek en/of een fossiele akkerlaag zijn niet aangetroffen. Het verstoorde pakket lijkt grotendeels te bestaan uit afgeschoven grond van nabij, met lemige brokken en grote brokken dekzand daarin. Vermoedelijk is het oorspronkelijke plaggendek en een eventuele fossiele akkerlaag afgegraven, wat wellichtk in verband is te brengen met de aanleg van het sportveld.Aangezien het plangebied overal tot in de C-horizont is verstoord en geen resten van een plaggendek of oude bouwvoor zijn aangetroffen, is de kans dat het plangebied archeologische resten met een redelijk intacte archeologische context bevat, zeer klein. Aanbevolen wordt daarom geen nader archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Het hier uitgevoerde bureau- en verkennend booronderzoek is daarmee de laatste fase in de AMZ-cyclus.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Image . 2019
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Image . 2019
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
98 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Besselsen, E.A.; Sam, D.;

  Naar aanleiding van herinrichtingsplannen op het Bakkerspleintje in het oude centrum van Castricum hebben Symbion Planontwikkeling B.V. en de gemeente Castricum het AAC/Projectenbureau van de Universiteit van Amsterdam opdracht gegeven een inventariserend veldonderzoek uit te voeren op dit terrein. In 2005 werden al twee proefsleuven gegraven onder het parkeerterrein. De resultaten van dat onderzoek zijn gepubliceerd. Op een deel van het plangebied, direct langs de Dorpsstraat, stonden destijds nog enkele gebouwen. In maart 2008 is deze bebouwing gesloopt waarna ook dat deel van het Bakkerspleintje kon worden onderzocht door middel van een proefsleuf. Het doel van dit onderzoek was het vaststellen van de aard, omvang, kwaliteit en ouderdom van de eventueel aanwezige archeologische waarden op dit deel van het Bakkerspleintje.Met twee proefsleuven is in totaal 130 m2 van het terrein blootgelegd. De sporen en vondsten die hierbij zijn aangetroffen, dateren uit twee perioden; de Romeinse tijd en de Nieuwe tijd. Uit de Romeinse tijd dateert een cultuurlaag waarin, vooral aan de oostkant van beide werkputten, veel inheems-Romeinse aardewerkfragmenten zaten. Slechts één spoor, een restant van een klein greppeltje in werkput 1, kon met zekerheid in deze periode worden gedateerd. De Nieuwe tijd sporen en vondsten werden in beide proefsleuven aangetroffen en bestonden uit perceleringsgreppels, spitbanen die vermoedelijk te maken hebben met tuinbouw en paalsporen. In één van de spitbanen werd een flinke aardewerkconcentratie gevonden, een afvaldump met daarin onder meer een servies van industrieel wit aardewerk afkomstig uit de fabriek van Petrus Regout, laat 19e eeuws roodbakkend aardewerk en glazen objecten. Een deel van het onderzoeksterrein bleek verstoord onder meer door de funderingen van de gesloopte bebouwing.De sporen en vondsten komen overéén met wat tijdens het onderzoek in 2005 onder het parkeerterrein werd waargenomen. Gezien het aantal verstoringen op het onderzoeksterrein en het gebrek aan duidelijke sporen van landgebruik die dateren voor de Nieuwe tijd achten wij een vervolgonderzoek op het Bakkerspleintje niet nodig. Het gebied ten noorden en westen van het Bakkerspleintje blijft wel interessant voor archeologisch onderzoek wanneer er op die gebieden in de toekomst bodemverstorende werkzaamheden noodzakelijk zijn. Modified: 2009-10-08

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Amsterdams Archeologisch Centrum (UvA); Hissel, M.;

  In het kader van uitbreidingsplannen en een gedeeltelijke herinrichting van camping de Paal in Bergeijk wordt het bestaande zwembadterrein uitgebreid en wordt een nieuwe water-speelplaats aangelegd. Omdat behoud van het bodemarchief ter plaatse van deze waterspeelplaats niet mogelijk is, is besloten hier een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een opgraving uit te voeren.Ondanks de hoge archeologische verwachting heeft het veldonderzoek hiervoor geen bevestigende aanwijzingen opgeleverd. Er is geen enkele indicatie voor bewoning en/of gebruik van het terrein in het verleden. Daarnaast zijn diverse recente verstoringen zichtbaar, met name door de plaatsing van waterleidingsbuizen ten behoeve van het reeds bestaande zwembad. Evenwel kan gesteld worden dat het bodemprofiel (en het archeologisch leesbare vlak) voldoende intact is en dat, als er sporen gezeten zouden hebben, deze ondanks de verstoringen, voldoende gedocumenteerd zouden kunnen worden.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Brounen, F. (projectleider);

  De opgravingstekeningen van de opgraving HVR 183 zijn door de Faculteit der Archeologie (Universiteit Leiden) in het kader van een digitaliseringsproject ingescand. Dit project is gefinancierd door het LUF. Date: 1984-08

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Non-Professional Archeaological Photographs-Project (NPAPH);

  This photo archive contains the photo collection of the late Leo Boer (1926-2009). As a student for the priesthood in Rome in the mid-1950s, he had the opportunity to stay in Jerusalem for one year (1953-1954), at the École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem. There he engaged himself in Biblical studies, joined the third excavation led by Father Roland de Vaux at Khirbet Qumran – near the caves in which the famous Dead Sea Scrolls were found – and participated in many archaeological excursions organised by the École Biblique.After Boer died, twenty-one photo film canisters were discovered in a box in his garage. In total the photo films turned out to contain about seven hundred photographs taken by Boer of places in Lebanon, Syria, Jordan, Israel and Egypt in 1953 and 1954. Although the photographs had not been developed, Boer had made a careful list of them during his stay in Jerusalem, adding numbers to the pictures, captions and the dates on which they were taken. Boer also kept a diary and travel account, which consists of about a hundred and forty pages, including a preface and index.The combination of his pictures and text provides us with an excellent spirit of the times, the years just after the Second World War and the foundation of the State of Israel. Moreover, it gives an account of the beginnings of a new phase in Palestinian archaeology. Files not yet migrated to Data Station. Files for this dataset can be found at https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:60496. Date: 1980

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Image . 2015
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ EASY; NARCIS; DANS D...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Image . 2015
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao