Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
516 research outcomes, page 1 of 52
 • research data . 2016
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Investigations in the E4 road section stretching between Brohagen and Järna interchange in Södermanland were carried out in 1980-81 by Riksantikvarieämbetet. The areas investigated were RAÄ 13 and RAÄ 318.

  Add to ORCID
 • research data . 2012
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför planerad nedläggning av ny elkabel genom fastigheter i Hammarskog inom en sträcka av 500 m utfördes en antikvarisk kontroll av vissa sträckor av kabelschaktet. En flintmejsel är tidigare fun...

  Add to ORCID
 • research data . 1992
  Swedish
  Authors:
  Lundkvist, Sven; Andrae, Carl-Göran;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner. Undersökningarna inriktades på några huvudf...

  Add to ORCID
 • research data . 2012
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  The ZIP file consist of GIS files and an Access database with information about the excavations, findings and other metadata about the archaeological survey.

  Add to ORCID
 • research data . 2016
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  The ZIP file contains four Shapefiles with information on trenches, possible features and finds, and other metadata from the archaeological excavation, as well as six digitized and geo-referenced plans of the excavation area in GeoTIFF format.

  Add to ORCID
 • research data . 2017
  Swedish
  Authors:
  Hallberg, Erik; Linde, Martin; Leijonhufvud, Lotta; Andersson Palm, Lennart;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Gothenburg

  Spannmålstiondet har ofta använts som indikator på skördeutvecklingen, det utgick ju i princip med en tiondel av skörden. Föreliggande databaser bygger på räkenskaper över kronans andel av tiondet för Sverige inom nutida gränser exklusive Skåne. Databaserna avser tiden ...

  Add to ORCID
 • research data . 1993
  Swedish
  Authors:
  Lundkvist, Sven; Andrae, Carl-Göran;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funktioner. Undersökningarna inriktades på några huvudf...

  Add to ORCID
 • research data . 2012
  Swedish
  Authors:
  Arkeologikonsult;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Arkeologikonsult

  Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Under tidig höst 2008 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning (etapp 1) inom ett område från Ingelstad trafikplats via Händelö till Ljura trafikplats utanför Norrköping. Utredningen geno...

  Add to ORCID
 • research data . 2012
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Ursprungligen i Intrasis av RAÄ, därefter i Esri ArcGIS av överlämnaren Uppsala univ.

  Add to ORCID
 • research data . 2020
  English
  Authors:
  Stavroulaki, Ioanna; Marcus, Lars; Berghauser Pont, Meta; Abshirini, Ehsan; Sahlberg, Jan; Örnö Ax, Alice;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Chalmers University of Technology

  The GIS-based Time model of Gothenburg aims to map the process of urban development in Gothenburg since 1960 and in particular to document the changes in the spatial form of the city - streets, buildings and plots - through time. Major steps have in recent decades been ...

  Add to ORCID
516 research outcomes, page 1 of 52