Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
95 research outcomes, page 3 of 10
 • research data . 2010 . Embargo End Date: 01 Feb 2010
  Closed Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Koese, G.A.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  De collectie beeldmateriaal van HHSK bevat afbeeldingen die afkomstig zijn uit de archieven. Het betreft de volgende categorieën: kaarten en technische tekeningen (1), prenten en gravures (2), foto’s (3), aquarellen (4), charters en andere archiefstukken (5). Dit beeldm...

  Add to ORCID
 • research data . 2009 . Embargo End Date: 25 Feb 2009
  Closed Access
  Authors:
  Koese, G.A.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  De collectie kartografische documenten en technische tekeningen bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857. Het gaat hier om zowel gedrukte kaarten als manuscripten. De meeste kaarten zijn gemaakt door Rijnlandse landmeters, een klein deel is aangeschaft of ge...

  Add to ORCID
 • research data . 2009 . Embargo End Date: 25 Feb 2009
  Closed Access
  Authors:
  Koese, G.A.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  De collectie charters en andere oorkonden bevat archiefbescheiden behorend tot het oud archief van het hoogheemraadschap van Rijnland (1255-1857). Veelal zijn de teksten op perkament geschreven en vormen zij een weergave van afspraken, waaraan ter bevestiging van de inh...

  Add to ORCID
 • research data . Image . 2008 . Embargo End Date: 17 Sep 2008
  Closed Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Koot, C. (projectleider); Abbink, I. (projectleider);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  De vonsten uit deze opgraving zijn onder andere houten paaltjes, een rieten vloer, een drempel, een maalsteen en scherven.

  Add to ORCID
 • research data . 2008
  Closed Access French
  Authors:
  Hoffsummer, P.H. (Prof. Dr.);
  Persistent Identifiers

  These files contain dendrochronological data and metadata from archaeological and historical sites from 200BC-2000AD gathered by the European Center of Archeometry (University of Liège) for the purpose of research and commercial . These data will be part of the DCCD in ...

  Add to ORCID
 • research data . Image . 2008
  Closed Access Dutch
  Authors:
  Brounen, F. (projectleider);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  De opgravingstekeningen van de opgraving Valkenburg- Leeuwbrouwerij van de Faculteit der Archeologie (Universiteit Leiden) zijn in het kader van een digitaliseringsproject gescand. Dit project is gefinancierd door het LUF.

  Add to ORCID
 • research data . Image . 2008 . Embargo End Date: 18 Jun 2008
  Closed Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Louwe Kooijmans (Projectleider), L.P.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  De opgravingstekeningen van Berghem - Zevenbergen van de Faculteit der Archeologie (Universiteit Leiden) zijn in het kader van een digitaliseringsproject gescand. Dit project is gefinancierd door het LUF.

  Add to ORCID
 • research data . Image . 2008 . Embargo End Date: 22 Aug 2008
  Closed Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Modderman, P.J.R. (projectleider);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  De site ligt op Pleistoceen zand (Maasafzetting) met loess in de directe nabijheid. Drie putjes zijn aangelegd van 4, 11 en 124m2. Mogelijke grondsporen lijken te zijn uitgewist door bodemkundige processen. Behalve La Hoguette aardewerk bevatte het complex ook enkele fr...

  Add to ORCID
 • research data . Image . 2008 . Embargo End Date: 12 Sep 2008
  Closed Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Louwe Kooijmans, L.P. (projectleider); Jungerius, E. (projectleider);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  De opgravingstekening van de opgraving Wassenaar- Weteringpark is door de Faculteit der Archeologie (Universiteit Leiden) in het kader van een digitaliseringsproject gescand. Dit project is gefinancierd door het LUF.

  Add to ORCID
 • research data . Image . 2008 . Embargo End Date: 12 Sep 2008
  Closed Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Fokkens, H. (Projectleider); Kamermans, H. (Projectleider); Roebroeks, W. (Projectleider);
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Het onderzoek is gestart n.a.v. een melding door J.H. Verhagen die in een slootkant HVS-aardewerk had aangetroffen. Het vooronderzoek is door H. Jansen uitgevoerd (gemeentelijk archeoloog Den Bosch). De Bronstijd laag ligt op de helling van een pleistocene zandopduiking...

  Add to ORCID
95 research outcomes, page 3 of 10