Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
8,415 Research products, page 1 of 842

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Research software
 • 2021-2021
 • Open Access
 • Other literature type
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access
  Authors: 
  Predrag Marković; Ivana Tomas;
  Publisher: Institute of Art History
  Country: Croatia

  Tema rada je mramorna skulptura sv. Ivana Krstitelja iz crkve posvećene istom svetcu na predjelu Šilovo Selo na otoku Šipanu. Premda se radi o vrsnijem renesansnom kiparskom ostvarenju u dubrovačkom kraju, u dosadašnjoj literaturi tek je usputno spomenuto. Skulptura se ističe i po skupocjenijem materijalu od kojega je isklesana, a posebice jer je na njezinoj poleđini svjesno zadržan dio romaničkoga figurativnog reljefa. Na osnovi podrobne analize nastojalo se ukazati na to da je skulptura sv. Ivana Krstitelja nastala u prvoj polovini 16. stoljeća, kao i to da je za njezinu izradu upotrijebljen mramorni ulomak na kojem je bio predočen orao u borbi sa zmijom iz prve polovine 13. stoljeća. Posebna pozornost bila je usmjerena i na sam fenomen reutilizacije mramora i promišljenog zadržavanja starijega skulpturalnog uratka kao svojevrsnog znamena drevnosti, a koji je detektiran i na nekolicini drugih primjera na prostoru Dubrovnika i njegove okolice.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Petar Puhmajer; Ratko Vučetić; Ivana Haničar Buljan;
  Country: Croatia

  U članku se razmatraju prostorne i oblikovne značajke stambene arhitekture Osijeka u 18. stoljeću. To su većinom građanske kuće obrtnika, trgovaca, gradskih i vojnih činovnika, koje nastaju na parcelama unutar planski izgrađenoga grada-tvrđave. Kuće imaju karakteristična tlocrtna obilježja koja čine nizovi i grupe prostorija, kod kvalitetnijih u prizemlju redovito s vežom, koja može biti centrirana ili decentrirana u odnosu na središnju os, a na katu reprezentativni salon. Identificiraju se pojedinačni primjeri kuća, s obzirom na vrijeme nastanka i naručitelje, kao i arhitektonska rješenja, uz bitnu odrednicu da je riječ mahom o reprezentativnim katnicama višeg standarda koje su se isticale u vizuri grada. One u izvjesnoj mjeri preuzimaju elemente s javnih i vojnih zgrada što se tumači djelovanjem istih graditelja i projektanata – vojnih inženjera koji su bili angažirani na gradnji tvrđave, a koji dokumentirano projektiraju i građanske kuće.

 • Publication . Other literature type . Article . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Igor Čulig; Zlatko Uzelac; Andrej Žmegač;
  Country: Croatia

  U radu se objavljuju dosad nepoznati nacrti planiranoga baroknog grada-tvrđave Novi Karlovac, čija je gradnja započela 1733. nedaleko od Karlovca, kao dio velike strateške cjeline novih gradova-tvrđava na jugoistočnoj granici Habsburške Monarhije. Grad je trebao površinom biti najveći grad-tvrđava u Hrvatskoj, no početkom Rata za nasljeđe poljske krune, a potom i smrću princa Eugena Savojskog 1736. gradnja je zaustavljena, a u posve novim okolnostima nakon smrti cara Karla VI. više nije nastavljena. Dotad izgrađeni zemljani nasipi pojedinih fortifikacijskih dijelova i opkopi uz njih ostali su očuvani do danas. Projekti utvrđenoga grada dio su opusa Nicolasa Doxata de Démoreta, glavnog projektanta gradova-tvrđava princa Eugena Savojskog, a pažnju posebno privlači i glavna gradska crkva koja je projektirana kao tlocrtna varijacija bečke Peterskirche.

 • Open Access English
  Authors: 
  Gerardo A. Hernández; Fernando A. Rosete; Lidia Salas; Luis F. Alvarado; Juan Martinez; José F. Sanchez;
  Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute

  A supporting study was developed to identify the priority elements for conservation in the region called “Sierra de San Miguelito” (SSM), in the San Luis Potosi State (SLP), Mexico, with the purpose of establishing a federal protected natural area (PNA). The methodological approach used was the integral-spatial analysis applied in territorial planning processes. The study showed that the forests, xerophilous scrubland, and natural grasslands of the SSM present a high biodiversity, an abundance of endemism (27% of species are endemic to the country, n = 285), and protected species (5% of reported species). In addition, 32.74% of vertebrates and 18.32% of flora reported for SLP status is present in SSM, with an area that represents only 1.79% of the state territory. As a result of the study, an area of 109,638.95 ha was proposed to be declared a federally PNA. The area provides environmental services that favor the San Luis Potosí city (SLPc) and the surrounding population; therefore, its conservation will promote the preservation of natural, cultural, and landscape heritage, being a transversal axis for sustainable development in its area of influence. The result was the basis for starting the negotiation process, developed in 2021, for the creation of the PNA.

 • Publication . Other literature type . Article . 2021
  Open Access
  Authors: 
  Goja, Bojan;
  Publisher: Institute of Art History
  Country: Croatia

  Slikar Benedetto Costa rođen oko 1757./1758. godine i podrijetlom s prostora Lombardije pojavio se u Zadru u vrijeme francuske uprave u Dalmaciji gdje je zasnovao obitelj, radio različite slikarske poslove i održavao kontakte s različitim uglednicima iz tadašnje društvene elite. Bio je član zadarske masonske lože osnovane početkom 19. stoljeća za vrijeme francuske vlasti a početkom Druge austrijske uprave spominje se i kao jedan od osnivača i članova tajnih sljedbi (karbonari, »Cinque«, »Guelfi«) u Zadru čije postojanje tadašnje vlasti nisu odobravale zbog njihovih liberalnih, revolucionarnih i pro-talijanskih načela koja su bila u suprotnosti s austrijskim interesima u Dalmaciji. U vrijeme francuske vlasti u Dalmaciji 1809. godine preustrojem teritorijalne uprave osnovane su Ilirske Pokrajine a u njihovom se sastavu našla i Pokrajina Dalmacija sa sjedištem u Zadru na čelu s upraviteljem (intendantom). Službu intendanta u Dalmaciji preuzeo je u veljači 1810. godine Nicolas Jean Marie Rougier de la Bergerie. On je vrlo brzo poduzeo radove na unutarnjem uređenju različitih prostorija (spominje se dvorana, dvije manje sobe u stanu intendanata, dvije sobe za tajnike) unutar, kako ih navode dokumenti, »palazzo del governo« i »palazzo del signor intendente«. Precizna lokacija posla oko izrade zidnih oslika nije poznata no riječ je o palači vlade ili palači upravitelja odnosno prostorima unutar kompleksa nekadašnje Providurove i Kneževe palače koje su za javne i privatne potrebe koristile tadašnje vlasti. Vodeću ulogu u izradi zidnih oslika imao je upravo Benedetto Costa s obzirom da je imao pomoćnike te da su upravo njemu isplaćeni najveći iznosi za radove o kojima je sačuvana arhivska dokumentacija. Slikar Valentin Bigoni koji se spominje kao njegov pomoćnik istovremeno samostalno preuzima i izvodi neke od ovih zadataka. Veća količina različitih pigmenata za boje i ostalog materijala kao i izvedba oslika prenošenjem crteža na zid preko kartona tehnikom zaprašivanja svjedoči da se radilo o poslu koji je od izvođača zahtijevao i određeno profesionalno znanje potrebno u izradi zidnih oslika. Oslikavanje dekoracija u samoj dvorani izvođeno je prema osmišljenom projektu, budući da je slijedilo nacrt Basilia Mazzolia (1776.–1820.) arhitekta iz Rima koji je od 1807. do 1811. godine bio profesor crtanja i arhitekture na zadarskom liceju. Sve je radove nadirao glavni inženjer Frane Zavoreo. Iako analizirani arhivski izvori donose iscrpne i detaljne izvatke investiranog novca, upotrijebljenog materijala, vremenskog raspona radova i angažiranih majstora među kojima se glavnom ulogom ističe Benedetto Costa, dobiveni podaci ipak ne pružaju dovoljna saznanja koja bi upućivala na preciznu lokaciju dvorane i ostalih prostorija kao i sadržaja naručenih zidnih oslika. Konačan odgovor na pitanje što su točno i u kojim prostorijama Benedetto Costa i suradnici oslikavali u palači vlade ili palači upravitelja po narudžbi intendanta Dalmacije Nicolasa Jean Marie Rougier de la Bergeriea možda će pružiti buduća istraživanja arhivskog gradiva ranoga 19. stoljeća koja se tiču kompleksa Providurove i Kneževe palače. Kada je riječ o samom slikaru Benedettu Costi može se već sada zaključiti kako je riječ o višestruko zanimljivoj pojavi na zadarskoj društvenoj i umjetničkoj pozornici kroz čiji se obiteljski život, pripadnost tajnim družbama te umjetničko djelovanje, u mnogome ocrtavaju i politička previranja koja su obilježila prva desetljeća 19. stoljeća u Dalmaciji i njezinom glavnom gradu.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Nestić, Jasmina;
  Country: Croatia

  U radu se analiziraju četiri slike iz hrvatske barokne baštine koje prikazuju Mariju u tipu Bezgrješnoga začeća, prepoznatu kao Gnadenbild iz benediktinskoga liceja u Freisingu u Njemačkoj (1704.) – slika u franjevačkom samostanu u Zagrebu (18. stoljeće), dvije slike u uršulinskom samostanu u Varaždinu (18. stoljeće) te slika na oltaru u kapeli sv. Vida u Varaždinu (1733.). Skulptura Bezgrješne iz liceja smatra se izgubljenom od sredine 19. stoljeća, a njezin izgled poznat je prema slikama i grafikama nastalima po uzoru na izvornik ili daljnje kopije, većinom na području Bavarske. U tom kontekstu, hrvatski primjeri najvjerojatnije su nastali osloncem na grafičke predloške, a zbog svoje rijetkosti na ovim područjima svojevrsna su posebnost unutar domaće likovne baštine 18. stoljeća.

 • Publication . Other literature type . Article . 2021
  Open Access
  Authors: 
  Pavle Bonča; Ana Marinković;
  Publisher: Institute of Art History
  Country: Croatia
  Project: EC | AdriArchCult (865863)

  Crtež dvojnog ljetnikovca Kaboga-Zec iz serije Diversa Cancellariae Državnog arhiva u Dubrovniku iz 1508. godine najraniji je sačuvani vizualni prikaz dubrovačke ladanjske arhitekture te donosi niz likovnih i tekstualnih podataka značajnih za razumijevanje njezina razvoja na prijelazu 15. i 16. stoljeća. Osim udvostručenog pročelja s gotičkom triforom i bočnim biforama, to se posebice odnosi na element ugaone lođe, poput lođa kakve se u simetričnom paru pojavljuju na pročeljima dvaju dubrovačkih ljetnikovaca kasnog 16. stoljeća (Sorgo-Natali i Mleci), dok je znatno ranija lođa ljetnikovca Kaboga-Zec oblikovno i funkcionalno donekle usporediva s bočnim “prohodnim” lođama ranoga 16. stoljeća. Srodnosti s objema vrstama lođa ukazuju na prijelazni oblik, odnosno na moguće najraniji primjer ugaone lođe u korpusu dubrovačke ladanjske arhitekture, a time i na lokalno podrijetlo ovoga arhitektonskog motiva.

 • Publication . Article . Other literature type . 2021
  Open Access
  Authors: 
  Pelc, Milan;
  Publisher: Institute of Art History
  Country: Croatia

  Nakon potresa 1880. pronađena su u podu zagrebačke katedrale tri ulomka renesansne nadgrobne ploče biskupa Luke od Segeda (Luka Baratin, 1500. – 1510.), koja su darovana Narodnom muzeju (danas Hrvatskom povijesnom muzeju) u Zagrebu. Nakon posljednjeg potresa 22. ožujka 2020. otkrivena su ispod popločenja svetišta još četiri ulomka koja bitno dopunjuju izgled i oblik biskupove ploče, potvrđujući umjetničko i materijalno jedinstvo njezine izvedbe, kao i njezinu posebnost u skupini sličnih nadgrobnih spomenika na prostoru Ugarskog Kraljevstva iz tog vremena. Novi nalaz otkrio je gotovo čitav donji dio biskupova tijela u potpunom ornatu. Sad se može vidjeti da biskupu Luki na prsima leži pacifikal s trolisnim završetcima krakova u čijoj je sredini još jedan manji, plitko klesani križ. U njegovoj sredini uklesano je romboidno udubljenje, u kojem je vjerojatno bio učvršćen brončani umetak Kristova korpusa. Novi nalaz otkrio je još jedan važan ikonografski detalj: veliki medaljon s prikazom imago pietatis u obliku enkolpiona koji visi oko biskupova vrata. Taj motiv, kao zalog pokojnikove vjere u izbavljenje iz čistilišta, zasad je jedinstven u sepulkralnoj umjetnosti sjeverne Hrvatske, a i čitavoga Ugarskog Kraljevstva. On ukazuje na to da iza ikonografske koncepcije nadgrobne ploče vjerojatno stoji sam naručitelj – biskup Luka.

 • Open Access English
  Authors: 
  Pettinicchi, Yuri;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | SSHOC (823782), EC | SSHOC (823782)

  This report documents the availability of the Automatic Verification Tool (AVT) that is used in the translation research activities of Task 4.3 of the SSHOC project. The task team describes the role of the milestone and the means of verification.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Najcer Sabljak, Jasminka; Lučevnjak, Silvija;
  Country: Croatia

  U tekstu se govori o likovnoj zbirci feričanačke grane plemićke obitelji Mihalović, koja do sada nije bila poznata u javnosti. Temeljem uvida u likovna djela koja se čuvaju u njihovoj palači na Gornjem gradu u Zagrebu rekonstruiran je tijek stvaranja ove kolekcije, u kontekstu obiteljske povijesti, odnosno sudbine istaknutih članova obitelji Mihalović. Istražuju se i transferi likovnog materijala između rodbinski povezanih plemićkih obitelji (Schaffgotsch, Pejačević, Kögl von Csala) te transferi umjetnina iz nekoliko posjeda u rukama obitelji Mihalović (Feričanci, Čepin, Kerestinec). Nakon osnovnih informacija o povijesti njihove likovne zbirke u tekstu se posebno obrađuju djela Maksimilijana Vanke u ovoj zbirci te njegov odnos s članovima obitelji Mihalović, koji su se istaknuli kao mecene i ljubitelji umjetnosti.