Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
95 Research products, page 1 of 10

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Publications
 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • RS
 • NaRDuS - Nacionalni repozitorijum disertacija u Srbiji

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Serbian
  Authors: 
  Zdravković, Vladan M.;
  Publisher: Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  Country: Serbia

  Оснивање Царичиног града на месту где пре тога није постојало насеље и на којем се након гашења живота у том рановизантијском граду насељеност није никада повратила, пружа нам могућност подробног испитивања урбаног планирања односно начина на који је град осмишљен с поч...

 • Open Access Serbian
  Authors: 
  Vuk Batanović;
  Publisher: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет
  Country: Serbia

  Statistički pristupi obradi prirodnih jezika tipično zahtevaju značajne količine anotiranih podataka, a često i različite pomoćne jezičke alate, što ograničava njihovu primenu u resursno ograničenim situacijama. U ovoj disertaciji predstavljena je metodologija razvoja s...

 • Open Access English
  Authors: 
  Becdelièvre, Camille de;
  Publisher: Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  Country: Serbia
  Project: EC | BEAN (289966)

  During the Epipaleolithic-Mesolithic periods, groups of foragers reduced their residential mobility and modified their subsistence strategies which gradually led to the farming system at the onset of the Neolithic. The archaeological complex of the Danube Gorges provide...

 • Open Access English
  Authors: 
  Šandrih, Branislava;
  Publisher: Универзитет у Београду, Математички факултет
  Country: Serbia
  Project: MESTD | Serbian Language and Its ... (178006)

  The main goal of this dissertation is to put different text classification tasks in the same frame, by mapping the input data into the common vector space of linguistic attributes. Subsequently, several classification problems of great importance for natural language pr...

 • Open Access Serbian
  Authors: 
  Bradić Milinović, Katarina;
  Publisher: Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
  Country: Serbia

  У докторској дисертацији је описана и обрађена асоцијација риба са отолитима in situ и изолованих налаза отолита са простора јужног обода Панонског басена. Детерминисана фауна обухвата стратиграфски опсег од млађег доњег миоцена до горњег миоцена. Део анализираног матер...

 • Open Access Serbian
  Authors: 
  Pašajlić, Bojana;
  Publisher: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
  Country: Serbia

  The paper examines the trade buildings created during the transition from the19th to the 20th century in Kragujevac as spaces that define the visualidentity of the city and research their emergence and development. Thesefacilities represent the most beautiful trade buil...

 • Publication . Doctoral thesis . 2020
  Open Access Serbian
  Authors: 
  Štetić, Marina;
  Publisher: Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  Country: Serbia

  Предмет дисертације је виноградарство у средњовековној Србији које је сагледано на нивоу неколико привредно-друштвених појава, почев од краја XII века. Рад је настао на основу средњовековних писаних извора, ћирилског и латинског порекла, као и на основу првих сачуваних ...

 • Open Access Serbian
  Authors: 
  Andonovski, Jelena;
  Publisher: Универзитет у Београду, Филолошки факултет
  Country: Serbia

  Паралелни корпуси представљају врсту вишејезичних корпуса који су последњих деценија постали изузетно значајни у области обраде природних језика (Natural Language Processing - NLP) и један од важнијих ресурса за истраживаче у различитим областима лингвистике и сродним ј...

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access
  Authors: 
  Ivetić, Dušica;
  Publisher: Универзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметности
  Country: Serbia

  Light-ness је интердисциплинарни уметнички пројекат, чије теоријско истраживање резултира уметничким радом реализованим употребом дигиталне технологије. Основни циљ пројекта је да истражи спрегу између динамичких категорија лако и тешко. У раду се проучава питање односа...

 • Publication . Doctoral thesis . 2019
  Open Access Serbian
  Authors: 
  Soleša, Biljana S.;
  Publisher: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
  Country: Serbia

  The subject of the study of the doctoral thesis The Tragic in the short fiction of Serbian realism is the presence and the shaping of the phenomenon of the tragic in the Serbian realistic short fiction. The tragic is followed through the thematic structure, the analysis...