Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
27,213 research outcomes, page 5 of 2,722
 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Tuft, ca. 7 moh., ikke detaljregistret.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Steinalderlokalitet. Observasjon av slått flint i pløyelaget.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Sigurd Eikeland skriver på sin bok Lyngdal fra Istid til nåtid: "På Eitland i Austad har det vært grubedrift i flere perioder, første gang var omkring 1907 da det ble tatt ut feltspat som gikk til eksport. Grubben ligger noen hundre meter opp fra sjøen, og det ble anlag...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Aktivitetsområde med 3 kokegroper, 3 groper, 1 ildsted og 1 dyrkningsflate.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  Veldig store steinblokker, som lager et stort hulrom hvor det er plass for flere mennesker. Tydelig oppmuringav flate steiner ved åpningen.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  11 rydningsrøyser og steingjerde. . Rydningsrøysene er varierende i størrelse og sammensetning. De største er trolig de yngste med mye stor stein. De mindre består ofte av mindre stein. Med unntak av de to største er rydningsrøysene små og lave, uten noen form av oppbyg...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Trøndelag fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Løsfunn av 2 skilling Lybsk (Christian IV, 1588-1648), gjort i åker på 5 cm dybde. Funnet av metallsøker den 22.04.2019. Koordinater hentet fra digitalt kart.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  På toppen av Dombåshaugen og delvis ned i dennes sørside, ligger rester etter et eldre åkersystem. En tydelig Ø/V-gående åkerrein kan sees i terrenget på begge sider av eiendomsdelet mellom gnr/bnr 6/7 og 7/1. Tidligere registrert røys ID31318 synes å utgjøre en del av ...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Lokaliteten er sammensatt av flere kulturminnetyper som spenner over et lengre tidsrom. Den har tidligere vært en større lokalitet som strakk seg 670 meter fra Haugneset og østover langs stranda. Den er derfor delt opp i flere lokaliteter med enkeltminner og samlinger a...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Steinalderlokalitet. Observasjon av slått flint i pløyelaget.

27,213 research outcomes, page 5 of 2,722