Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
25 research outcomes, page 2 of 3
 • other research product . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Walas, Marcin;
  Persistent Identifiers

  Wydział Matematyki i Informatyki W pracy omówiono zastosowanie wnioskowania czasowo-przestrzennego w systemie Question Answering (QA). Wnioskowanie zostało wykorzystane do zrealizowania dwóch zadań: opracowania bazy wiedzy przestrzennej (wykorzystywanej w procesie pozys...

  Add to ORCID
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Słowiańskiej Podstawę analizy języka chorwackich przekładów łacińskich hymnów kościelnych stanowiły przekłady pięciu utworów, mające w języku chorwackim (a także w jego dialektach, które na przestrzeni wieków p...

  Add to ORCID
 • other research product . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Schalotte, Weronika;
  Persistent Identifiers

  Wydział Neofilologia: Instytut Językoznawstwa Praca dotyczy dramaturgii Györgya Spiró jako szczególnej refleksji historycznej, operującej jednocześnie skalą makro- i mikro-historii, powagi i szyderstwa, tragicznej i komicznej podszewki ludzkiego doświadczenia. Dramaturg...

  Add to ORCID
 • other research product . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Dziembowski, Piotr, Maciej;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny: Zakład Historii Europy Wschodniej Prezentowana praca podejmuje temat rodziny Dziembowskich herbu Pomian. Jest to monografia rodowa zawierająca zebrane w formie biogramów różne informacje o przedstawicielach rodziny, podkreślające wzajemne relacje ro...

  Add to ORCID
 • other research product . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Schmidt, Filip;
  Persistent Identifiers

  Wydział Nauk Społecznych: Instytut Socjologii Praca poświęcona jest zamieszkującej wspólnie parze intymnej. Leży na skrzyżowaniu zainteresowań socjologii rodziny, gender studies i studiów nad miłością oraz codziennością. Pierwsza część zawiera analizę historycznych prze...

  Add to ORCID
 • other research product . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Golinowska, Karolina;
  Persistent Identifiers

  Wydział Nauk Społecznych: Instytut Kulturoznawstwa Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest próba zdiagnozowania konsekwencji procesu globalizacji w odniesieniu do współczesnego świata sztuki. Proponowane ujęcie owych złożonych relacji zakłada, iż pojęcie praktyki art...

  Add to ORCID
 • other research product . 2012
  Open Access English
  Authors:
  Mohamed Ahmed, Ali Elmirghani;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny: Instytut Prahistorii Praca zawiera opis i analizę materiałów z post-meroickiego cmentarzyska El Haraz z Nubii Środkowej w Sudanie zdobytych dzięki własnym badaniom autora. Analiza ta jest oparta na znajomości starszych cmentarzysk jak też i na innyc...

  Add to ORCID
 • other research product . 2012
  Open Access English
  Authors:
  Krynicki, Grzegorz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Polish Phonetic Association

  Collections of mutual translations gain in their value if aligned at the sentence level. As such they can be used e.g. in Statistical Machine Translation, Translation Studies and Lexicography. In this study, four leading systems of automatic sentence alignment are teste...

  Add to ORCID
 • other research product . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Praczyk, Małgorzata;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny: Instytut Historii Niniejsza dysertacja poświęcona jest XIX oraz XX wiecznym pomnikom usytuowanym w publicznej przestrzeni. W pracy tej analizowane są trzy podstawowe funkcje pomników: ich materialność, rola jaką odgrywają one w polityce oraz sposób,...

  Add to ORCID
 • Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiej Rozprawa doktorska analizuje dyskurs władzy i definiuje pojęcie „królewskości” w oparciu o sztuki historyczne Williama Szekspira, a w szczególności drugą tetralogię, tj. Ryszard II, Henryk IV, części 1 i 2, Henryk V, ...

  Add to ORCID
25 research outcomes, page 2 of 3